پنجشنبه 6 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ميرحسين موسوی: از اقشار محروم غافل شده ايم، روش های آمرانه با جوانان پاسخ نمی دهد، کلمه

رای بيايد يا نيايد خيلی مهم نيست . هر کسی که می خواهد رئيس جمهور شود بايد يک نگاه ملی داشته باشد . متاسفانه بوده اند کسانی که می آيند، در مسند قرار می گيرند، خودشان را ملت فرض می کنند و بقيه را کنار می گذارند.
ميرحسين موسوی، نخست وزير دوران دفاع مقدس در ديدار با اعضای ستاد انتخاباتی خود گفت: «اين ستاد اجرايی نيست ، بلکه دفتری گشوده بر امکانات است که جنبه هدايتی و نظارتی دارد.»

به گزارش خبرنگار کلمه، مهندس موسوی در اين ديدار افزود: «اين ستاد بايد مردمی باشد و تا آخر روش مردمی اش را حفظ کند و توجه به اين جنبه بسيار مهم است . »تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی با اشاره به خاطره ای از دوران نخست وزيری خود، گفت: «در دوران نخست وزيری آقايی از کارمندان دولت در خوزستان بود که گزارش‌هايی برای من می‌فرستاد. اين گزارش ها از گزارش های استانداری قوی‌تر بودند. ايشان بعد از بيست سال دوباره با من تماس گرفته و گفته‌است که احساس وظيفه‌نموده و می‌خواهد مطالبی را منتقل کند . فرد ديگری گزارشی از موضوع جوانان برای بنده و ديگر دوستان فرستاده که به اندازه کار گروهی قوی ارزش دارد. اين آقا انتظاری هم نداشت .»

وی تصريح کرد: «درب ستاد بايد بر روی اين افراد باز باشد و نبايد جواب رد به اين گونه حمايت‌های مردمی داد. البته ممکن‌است بگوييم که اين افراد را جذب ستاد کنيم که اين بدترين حالت است‌.بنابراين اگر ستاد کارش را تهيه محتوی و نرم افزار اعم از اطلاع‌رسانی يا چيزهايی از اين قبيل بداند و رابطه روشن با افراد، گروه‌ها و اقشار برقرارنمايد به وظيفه خود خوب عمل کرده‌است. »

موسوی خواهان اين شد که ستاد مرکز توليد فکر باشد تا بتواند کل تشکيلات را تغذيه کند. وی افزود:«مثلا گروهی را برای تهيه خبرنامه تعيين کنيد که به صورت متمرکز و آزادانه بتوانند مسايلی از قبيل گرايشات ، فعاليت‌های سياسی ، نوع تبليغات و غيره و ... را بررسی کنند و مطلب بنويسند.»

وی درباره امکانات و تجهيزات ستاد هم به اظهار نظر پرداخت وگفت: «در اين زمينه ممکن است پيشنهادهای وسوسه انگيزی بشود که شما با طراحی يک حد ايده آل برای انجام کار، نياز خودتان را مشخص کنيد. هنگامی که تصميم قطعی شد به همه بگوئيد که اين حد از امکانات کفايت می کند . خطوط کلی تا حدی روشن شده است اما بايد برای زير مجموعه شرح و بسط بيشتری داد که به چه نحو کار می خواهد انجام شود.»

اين کانديدای انتخابات دهم رياست جمهوری با اشاره به منابع مالی ستاد انتخاباتی گفت: بخش مالی بايد پيش بينی کند که منابع درآمدی از کدام محل است و برای شناخت توانايی ها اقدامات لازم را به عمل آورد . خيلی ها اعلام حمايت مالی می کنند که انگيزه های آنان گوناگون است و بايد مواظب بود . »

وی موضوع کارگران ، جوانان و خانم ها در ستاد را بسيار مهم عنوان کرد و گفت: «بايد برنامه ريزی کنيم که چه می توانيم بکنيم نه چه بايد کرد. نهادهای سنتی مثل هيات ها ، دسته جات مذهبی و حسينيه ها خيلی مهم هستند.خيلی از راهپيمايی ها را اين نهادها سازمان می دادند . اين نهادها جنبه های محلی دارند . ستاد يک کارگروه برای نهادهای سنتی درست کند که روی آنها کار نمايد . سال های گذشته وزارت ارشاد فهرست اين نهادها را در سراسر ايران تهيه کرده بود . »

مهندس موسوی افزود: «موضوع ديگر الگوها و روش های کار است که ستاد بايد در اين زمينه هم کار کند . به طور مثال بنده در بيانيه گفتم که يک نوشته روی شيشه مغازه می تواند يک تبليغ خوب باشد نه آنکه بنر يا تبليغات پر هزينه داشته باشيم .»

وی خواستار تعريف و ارائه الگوهای جديد در تبليغات شد و افزود:« بايد با خلاقيت و ابتکار اين الگوها ارائه و معرفی شود. مردم هم قطعا چيزهايی خودشان اضافه می کنند و کارهای نو و جديدی درعرصه تبليغات پيدا می شود که ضعف ها و اسراف های تبليغات گذشته را نداشته باشد و مردم را هم جذب نمايد . در مورد نوشته پشت شيشه مغازه ما بايد بگوييم چه شعار و محتوی و چه شکل و فرمی ؟ برای مثال شعار هر ايرانی يک ستاد می تواند شعار محوری باشد . و خود مردم هم شعارهای ديگری ممکن است داشته باشند . »

مير حسين موسوی گفت:« من همه چيز دان نيستم و براساس محورهايی که گفتم سعی می کنم مطالب را بيان نمايم. اگر چيزهايی که می تواند به من کمک کند به من بگوئيد قطعا از آن ها استفاده می کنم ضمن اينکه بايد به لايه های ناشناس اجتماعی هم توجه شود . »

به گفته نخست وزير دوران دفاع مقدس، روزهای انتخابات به سرعت خواهد گذشت، بايد با برنامه ريزی از امکانات و فرصت ها استفاده شود . فرصتی که صدا و سيما برای کانديداها فراهم می کند به تنهايی با همه تبليغات کانديداها برابری می کند برای آن برنامه ريزی شود .

وی درباره سفر خود به خوزستان نيز گفت:« نبايد از اين سفر معنوی که مردم برای تجديد عهد با ارزش آفرينان به مناطق جنگی سفر می کنند استفاده تبليغاتی کرد. اين امر با اخلاقيات من سازگار نيست . اصلا آميختگی اين موضوع با انتخابات خودش ضد تبليغ است . من مايلم همينطور سفر معمول به خوزستان يا ايلام داشته باشم ، زيرا ايلام در دوران دفاع مقدس خيلی پايداری کرد و مديران خيلی فداکاری هم آنجا بودند . البته باز هم دوستان چنانچه پيشنهادات و نظری دارند بدهند تا بيشتر بررسی شود . »


وی درباره پيام به جامعه گفت:«فکر می کنم چارچوب پيام منتقل شده ولی هنوز بايد کار شود تا محتوای پيام باز و موضوع برای مردم روشن شود . درباره اسلام ناب محمدی ( ص) به جمله ای از حضرت امام (ره) برخورد کردم که خيلی مهم است. امام(ره) می فرمايند اصول اسلام ناب محمدی (ص) را بايد حوزه و دانشگاه به بسيج ياد بدهد . يعنی اسلام ناب را بايد آموزش داد و اين کار راهم حوزه و هم دانشگاه بايد بکند . اگر بتوانيم اينها را بشکافيم خيلی خوب است .»

وی تصريح کرد:«رای بيايد يا نيايد خيلی مهم نيست . هر کسی که می خواهد بيايد رئيس جمهور بشود بايد يک نگاه ملی داشته باشد . متاسفانه بوده است کسانی که می آيند، در مسند قرار می گيرند، خودشان را ملت فرض می کنند و بقيه را کنار می گذارند .»

مهندس موسوی با اشاره به دليل انتخاب جنوب شهر برای سخنرانی و توجه به قشر محروم گفت: «اين انتخاب به دليل غفلت مااز اين قشر است . آموزه های پيامبر(ص) و روش های آن بزرگوار اينطور بوده است. پيامبر فرمودند: هميشه همنشين فقرا باشيد . گرچه خوب است به من تذکرداده شود که قشرهای ديگر يادم نرود . ولی بايد بگويم که ما با قشر مرفه بی درد کارنداريم و اقشار تاثير گذار و توانمند را بايد فعال کنيم و در صحنه نگه داريم . و رويکرد توانمند سازی اقشار محروم را وجهه همت خودمان بسازيم . اگر تعادل درشعارها و روش ها نداشته باشيم قطبی کردن جامعه مصيبت بار می شود . همه بايد از نيروهای مولد -توليد ملی و بخش خصوصی فعال و خلاق حمايت بکنيم.»
وی تصريح کرد: «نظام بايد از ثروت های مشروع کمال استفاده را به عمل آورد و از آن حمايت کند ولی بايد هويت اصلی اش حمايت از محرومان و مستضعفان باشد .»
به گفته رئيس فرهنگستان هنر، ستاد بايد مراقب باشد و بايد از آدمهای شريفی که توليد می توانند کنند حمايت شود. درصنايع داخلی بايد راه حل ها را ازميان همين ها جستجو کرد . راه حل های اقتصادی را برای مردم بازگو کنيم .

وی خاطرنشان کرد:«درگذر از بحران همه مردم بايد کمک کنند . لازم است دولت يک رياضتی را بر خودش هموار کند ولی مردم هم بايد همکاری نمايند . الان متاسفانه طوری شده که الودگی اقتصادی با زندگی ميليونها نفر از مردم آميخته شده و با سرنوشت آنها گره خورده است . مثلا قاچاق که در دوران دفاع مقدس فقط بخش کوچکی از جامعه آن هم ساحل نشينان را در برمی گرفت اکنون قشر وسيعی از جامعه به آن مبتلا شده اند و شما اگر بخواهيد راه حل بدهيد و موضوع را حل کنيد بايد با ميليونها نفر برخورد نماييد . همين مسئله دشواری راه را نشان می دهد.»

مهندس موسوی خاطر نشان کرد:« آلودگی در بدنه اقتصاد رسوخ کرده است . حتی اگر بخواهد هر دولتی که سرکار می آيد خصوصی سازی را انجام دهد مشکلات عظيمی پيش رو دارد يعنی اگرخصوصی سازی نکند يک سری مشکلات دارد واگر بخواهد اقدام کند يک سری مشکلات ديگر دارد . »

وی با اشاره به شعارهايی که داده می شود گفت: بايد بتوان به اين شعارها عمل کرد .
وی درباره جوانان هم به اظهار نظر پرداخت و گفت:«در مورد جوانان يک بار هم چند ماه پيش مطرح کردم که بايد با کار فرهنگی که مقوله بسيار پيچيده ای است،عمل شود . با روش های آمرانه پاسخ نمی دهد . تاکنون راه حل های آمرانه غلط بوده و مشکلاتی را درست کرده است . ما بايد بتوانيم در سطح ملی ، جامعه خودمان را از نظر فرهنگی متعادل بکنيم که دولت بعدی بايد بتواند بين جامعه آشتی برقرار کند و روش هايی که منتج به نتيجه می شود را برگزيند . انشاالله شما برای خدا کارمی کنيد .از خداوند موفقيت شما را خواستارم.»

Copyright: gooya.com 2016