شنبه 23 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آخرين خبر: صدای شليک گلوله در ميدان فاطمی، مردم به اصلاح طلبان: چرا کاری نمی کنيد؟ (گزارش ويژه خبرنامه گويا)

بنا بر آخرين خبرهای دريافتی در ميدان فاطمی صدای شليک تير شنيده می شود. هنوز معلوم نيست که اين تيرها هوايی شليک می شود يا به سوی مردم تظاهر کننده.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همچنين به گزارش شاهدان عينی از خيابان فاطمی تهران مردم در اين خيابان و همه خيابانهای اطراف آن به شدت مورد ضرب و شتم يگان ويژه ضدشورش قرار دارند. مردم بی پناه برای نجات خود به کوچه های اطراف پناه می برند و درهای خانه را مردم را می کوبند که در را برای ما باز کنيد. پليس های ويژه مردم را در کوچه ها نيز دنبال می کنند و حتی وقتی در حال عبور به خانه های مردم هم هستند پليس آخرين ضربه های خود را با باتوم برآنها وارد می کند و بعد اقدام به تخريب آيفون و حتی در و پنجره و اتومبيل های پارک شده خانه هايی می کنند که به مردم پناه می دهند، بسياری از اين مردم به ستادهای اصلاح طلب ها در تهران مراجعه می کنند که با درهای بسته روبرو می شوند . مردم فرياد می زنند: "مردم را در خيابان ها دارند می زنند و می کشند، شما چرا کاری نمی کنيد؟ برنامه شما چيست؟ مردم گوشت قربانی شده اند چرا هيچ کدام از اصلاح طلب های معروف به ميان ما نمی آيد؟" کسی از اعضای اين ستادها جواب مردم را نمی دهند. گفته می شود برخی از آن ها به خانه های خود را رفته اند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016