جمعه 17 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احمدی نژاد: شرايط جهانی به نفع ايران در حال تغيير است، دنيا در آستانه انتخاب جديدی است، واحد مرکزی خبر

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئيس جمهور پنج شنبه شب در ديدار صميمی جمعی از استادان دانشگاه تهران، صنعتی شريف و علوم پزشکی تهران با تاکيد بر اين که دانشگاه ها بايد با نشاط، بالنده و سرشار از اميد باشند گفت: نبايد در دانشگاه نسبت به توانمندی‌ها و خودباوری‌ها، یأس و نااميدی وجود داشته باشد؛ بايد در دانشگاه اصلاح امور، روحيه خودباوری و توانستن موج بزند و اين هنر اساتيد دانشگاه است که اين روحيه را به دانشجويان تزريق کنند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


رييس‌جمهور وابستگی به درآمدهای نفتی را مشکل اصلی کشور دانست و افزود: نهاد و نيروی پيشرويی که بايد در اين عرصه سنت شکنی کند و برای خروج از اين وضع راهکار ارائه دهد، دانشگاه است.

دکتر احمدی‌نژاد با تاکيد بر ضرورت جهت گيری مناسب در مسير حرکت يک جامعه گفت: اگر جهت‌گيری‌ها و مقصد حرکت معلوم نباشد، همه تلاش می‌کنند اما اين تلاش‌ها به هم‌افزايی و امنيت خاطر منجر نمی‌شود از اين رو بايد مسير حرکت جامعه شفاف باشد، در چنين صورتی هر فرد وظيفه خود را می‌داند.

وی افزود: قبل از روشن شدن مسير حرکت، بايد مقصد مشخص باشد و اگر چنين نباشد حرکت منسجم و يکپارچه‌ای در مسير پيشرفت کشور اتفاق نخواهد افتاد.

رييس‌جمهور با بيان اينکه کشورهای غربی نقطه مطلوب و هدفی به نام جامعه توسعه يافته را برای خود ترسيم کردند و در آن مسير حرکت می‌کنند گفت: جامعه مطلوبی که ما می‌خواهيم به سمت آن حرکت کنيم کجاست؟ قطعاً اگر بخواهيم در همان مسيری که کشورهای غربی پيموده‌اند، حرکت کنيم، چنانچه از همه توان خود هم استفاده کنيم، موفق نخواهيم شد ضمن آنکه امروز آنان به لحاظ نظری و عملی با شکست مواجه شده‌اند.

دکتر احمدی‌نژاد گفت: سند چشم انداز تلاشی است برای تصوير نسبتاً روشنی از نقطه مطلوب و وظيفه دانشگاه اين است که اين تصوير مطلوب را ترسيم و تبيين کند.

رييس‌جمهور گفت: بايد کشورمان را بسازيم و نبايد مقايسه با ديگران مايوس کننده باشد بلکه بايد اين مقايسه انگيزاننده و موجب تقويت خودباوری شود.

احمدی‌نژاد با بيان اينکه شرايط جهانی به نفع ملت و فرهنگ ايران در حال تغيير است تصريح کرد: امروز دوره تاريخی نظام فکری و اجرايی که بر دنيا حاکم بود، به پايان راه رسيده و دنيا در آستانه انتخاب جديدی است؛ تنها ملتی هم که ظرفيت لازم را برای پاسخگويی به نيازهای فرهنگی و انسانی جهان را دارد، ملت ايران است و دانشگاه‌ها بايد خود را برای اين شرايط تجهيز کند.

رييس‌جمهور گفت: بايد در کشورمان اقدامات و تصميمات انقلابی و بزرگی در بخش های مختلف اتخاذ کنيم که يکی از اين بخش ها اقتصاد است؛ برای اصلاح اقتصاد به اين نتيجه رسيده ايم که از عوامل اصلی ناکارآمدی اقتصاد، نظام موجود يارانه ها است که بايد حتماً اصلاح شود و تا زمانی که اين اصلاح صورت نگيرد شکوفايی اتفاق نخواهد افتاد؛ در اين عرصه استادان دانشگاه و دانشگاهيان بايد پرچمدار اين انقلابات اصلاحی در کشور باشند.

پيش از اظهارات رييس جمهور ۱۴ نفر از اساتيد دانشگاه ها در سخنانی ديدگاه‌ها و پيشنهادهای خود را با رييس جمهور در ميان گذاشتند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016