جمعه 27 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه دفتر تحکيم وحدت به‌مناسبت هفته دانشجو

سپاس بی کران را تقديم مادران و پدرانی می کنيم که با دست های خالی اما سبز و قلبی اکنده از شور در پشت درب های بسته دل های خود را با دانشگاه گره زدند و اگر نصيب انها تنها سرکوب سخت بود اما پيام صبر ،اميد و مقاومت ،مهر افروزی را به ميان دانشگاهيان انتقال دادند.
و نيز تقدير می کنيم حضور پر شور دانشجويان را که برگی ديگر بر مبارزات مدنی و ملی ايران زدند ،که نقطه اميدی برای تمام ارمانهای سبز ايرانيان بودند.
شانزدهم آذر امسال شاهد تداوم بيش از نيم قرن مبارزات دانشجويی عليه استبداد و تلاش برای برپايی ايرانی آباد و آزاد و مستقل بوديم.در رابطه با حوادث رخ داده در اين روز و مسائل و مشکلات امروز دانشجويان ذکر نکاتی چند ضروری می نمايد:
۱_حجم گسترده ی اعتراضات دانشجويی در روز داشنجو و ادامه ی آن در روزهای بعدی با وجود سرکوب چند ماهه ی مردم دانشجويان سبب اميدواری بيشتر مردم به آينده شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


جنبش دانشجويی که اينک با حفظ هويت مستقل خود پيوندی عميق با جنبش فراگير سبز يافته است نشان داد که امروز گسترده تر شده و برخلاف ساليان گذشته تنها محدود به جمعی از فعالان دانشجويی و يا تشکل ها نيست.
نيروهای امنيتی با درکی نادرست از فضای جديد دانشگاه گمان می کردند با احضار و بازداشت گسترده ی فعالان شناخته شده ی دانشجويی و تهديد مداوم تشکل های دانشجويی مستقل می توانند اعتراضات دانشجويی را مهار کنند.۱۶ آذر نشان داد که چنين تصوری باطل بوده و تنها نقش خيال بر روی آب زدن است.
۲_دانشجويان در اعتراضات خود نشان دادند که همچنان به شيوه ی مسالمت آميز پايبند بوده و با وجود به کارگيری حجم بالای خشونت از سوی نيروهای امنيتی انتظامی و لباس شخصی از دست زدن به اقدامات متقابل پرهيز می کنند.ترديدی نيست که جريان اقتدارگرا می کوشد با تحريک مردم و دانشجويان آنها را به خشونت وا دارد تا هم برای خشونت های پيشين خود در کف خيابانها و کهريزک و... توجيه اخلاقی ايجاد کند و هم اينکه مجوزی برای خشونت های گسترده آتی بيابد.
۳_گسيل سازمان يافته نيروهای لباس شخصی با در دست داشتن کارت جشن غدير به دانشگاه تهران و با هدايت برخی مداحان شناخته شده قدرت همه و همه با اين هدف صورت گرفت که هر چند به صورت جعلی دانشجويان به عنوان حامی دولت معرفی شوند.اين نمايش ناکام در حالی برپا شد که به اذعان نماينده ی رهبری در دانشگاهها بيش از ۷۰%دانشجويان حامی کانديداهای ديگری غير از محمود احمدی نژاد در انتخابات اخير رياست جمهوری بوده اند.اکنون جای اين پرسش باقی است که چگونه است که اين اکثريت دانشجويان هيچ تشکل و اتحاديه دانشجويی رسمی برای خود ندارند و تنها اتحاديه ها و تشکل هايی حق فعاليت رسمی و آزادی يابند که حامی دولت نهم هستند؟
۴- در روز شانزدهم اذر جريانی مرموز و انحصار طلب بجای انکه پاسخگوی مطالبات مدنی جنبش سبز و نيز اقناع افکار عمومی باشد با هزينه های کلان بر امده از درامد های ملی نمايشی مضحک را در درون دانشگاه ها راه انداخت و در زمانی که نتوانست با انتقال نيروها ی شبه نظامی به درون دانشگاه و استفاده از خشونت عريان برای انتقال عصبانيت ،اشفتگی و گسترده کردن راديکاليسم و در نهايت ايجاد انحراف در خواسته های بر حق و قانونی جنبش سبز و مدنی راه به جايی بببرد ،کل ماجرا را در فازی جديد تر پيش برد و با پيچيده تر کردن جريانات ماجرايی پر ابهام را خلق کرد و از کاه کوهی را ساخت و با مقدس مابی اصل صورت مسئله مطالبات مدنی را زير سوال برد.در حالی که همگان می داند که خشونت و کينه ورزی از هيچ درجه اعتباری در جنبش سبز برخوردار نيست .
در حالی بار ديگر کفن پوشان و مدعيان انقلاب وارد ميدان شدند که جای سوال جدی وجود دارد که مدعيان اسلام و حقيقت در ماجرای کهريزک که اصل مشروعيت نظام زير سوال رفت در کدام صحنه حاضر بودند و کدام ميدان را گرم می کردند.
در جايی که باتوم ها بر سر و سينه مردان و زنان ايرانی فرود می امد چرا کسی از اين نيروها ی پر حرارت از سر وطن پرستی و اسلام خواهی و زير سوال رفتن حيثيت شعار استقلال ،ازادی و جمهوريت نظام فريادی را سر نداد؟
واضح است که نوک پيکان اين نمايشات پر سابقه خيابانی قلب چه جريانی را نشانه گرفته است تا بکوشد در اخرين سکانس اين نمايش در محاکمه رهبران جنبش سبز به فرو پاشی زود هنگام در ايران دامن بزند.
۵_ضروری می دانيم نگرانی جدی خود را در مورد وضعيت زندانيان سياسی به ويژه دو عضو در بند شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ميلاد اسدی و عباس حکيم زاده اعلام کنيم.عباس حکيم زاده که پيش از اين ۲ بار بازداشت شده و نزديک به ۲۰۰ روز را در انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ اوين به سر برده اين بار هم با ايستادگی خود سرتسليم در برابر بازجويی های قرون وسطايی فرود نخواهد آورد.همچنين اخبار رسيده حاکی از مقاومت و پافشاری جانانه ميلاد اسدی بر حقوق قانونی خود نظير عدم استفاده از چشم بند و دسترسی به وکيل است.
از سوی ديگر مجيد توکلی شرف جنبش دانشجويی ايران که عاشقانه در شانزدهم آذر امسال به دانشگاه رفت اگرچه قربانی دسيسه ای کودکانه از سوی خبرنگاران امنيتی فارس شد با اين حال با هشياری مردم و دانشجويان نمادی شد بر حقانيت مردمی که سالهاست زير فشار تحقير و سرکوب خم نکرده اند.
گرامی می داريم ياد و خاطره ی شهدای جنبش دانشجويی و شهدای جنبش سبز ملت ايران را که از برای آزادی دست زجان شستند و درودی می فرستيم بر همه ی دانشجويان دربند و زندانيان سياسی که هدفی جز سربلندی آزادی عدالت و حقوق بشر نداشتند.

اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان
دانشگاههای سراسر کشور
دفتر تحکيم وحدت


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016