پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اميرکبير در محکوميت اعدام های اخير: "ما را از سر بريده نترسانيد"، دانشجونيوز

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير (پلی تکنيک تهران) با صدور بيانيه ای اعدام های اخير را محکوم کرد.

به گزارش دانشجونيوز، در بخشی از اين بيانيه آمده است:" طراحان سناريو مرگ با انتخاب قربانيان خود از ميان کردها و سياه نمايی پيرامون عضويت آنان در گروه های تروريستی ، قصد داشتند تا علاوه بر ايجاد وحشت در جامعه، ميان رهبران جنبش سبز و فعالين دموکراسی و حقوق بشر گسستگی ايجاد کنند. ماه هاست آرزوی ايجاد چنين شکافی رادر سر می پرورانند. "!

متن کامل بيانيه را در زير بخوانيد:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خبر کوتاه بود، اعدام شان کردند. طالبان شيعی جنايتی ديگر مرتکب شد.

اجرای احکام ناعدلانه اعدام برای ۵ زندانی سياسی، جامعه ايران را در بهت فرو برد و شعله های خشم را برافروخت. شعله خشمی که زبانه هايش به زودی دودمان حاکمان ستم و ناراستی را خواهد گرفت.

فرزاد کمانگر معلم آزادی خواه و فعال مدنی، همان که مجيد توکلی " يک ملت" خطابش کرد، به همراه چهار تن ديگر بدون هيچ گونه مدرک مستدلی و در طی يک پروژه ی امنيتی منزجر کننده به کام مرگ کشانده شدند تا مارهای بر دوش ضحاک که اين روزها در کاخ دادگستری به رقاصی مرگ مشغول اند، با آشاميدن خون جوانان وطن روزی دگر را سپری کنند.

در پی اين عمل ددمنشانه فرياد خشم و غريو انزجار آزادی خواهان در سراسر دنيا بر آسمان بلند شد و زمين سست تکيه گاه جنايت کاران رو سياه را به لرزه افکند.

عاملان و بانيان اين پروژه می پنداشتند که با کشتار ۵ شهروند بی گناه می توانند در دل مبارزين صلح جوی اين مرز و بوم رعب ايجاد کنند و آنان را از مسير مبارزات مدنی خويش منصرف سازند. اين کشتارهای سياسی هدف ديگری نيز در پس خود نهفته داشت و آن همانا ايجاد شکاف در ميان ملت متحد ايران است. ملتی که اين روزها جوانانش سينه سپر کرده اند و استوار در مسير آزادی گام برمی دارند.

طراحان سناريو مرگ انتخاب قربانيان خود از ميان کردها و سياه نمايی پيرامون عضويت آنان در گروه های تروريستی ، قصد داشتند تا علاوه بر ايجاد وحشت در جامعه، ميان رهبران جنبش سبز و فعالين دموکراسی و حقوق بشر گسستگی ايجاد کنند. ماه هاست آرزوی ايجاد اين شکاف رادر سر می پرورانند. اما زهی خيال باطل!

شعور و بلوغ سياسی مردمان ايران زمين به درجه ای از تکامل رسيده که نه تنها دسسيسه های شوم کودتا گران را بی اثر می کند بلکه برعکس اسباب اتحاد و انسجام معترضين و مخالفين را بر حول محور حقوق بشر و مخالفت با اعدام های سياسی فراهم می آورد.

اينک نيز گستاخانه چرخ اعدام را به راه انداخته اند تا مبارزين پاک نهاد وطن را به زعم خويش مرعوب نمايند. دادستان بيداد گستر تهران می گويد اعدام های جديد در راه اند و برای رهبران جنبش سبز خط و نشان می کشد. متحيريم که اينان چگونه هنوز صدای مردم را نشنيده اند و روز به روز پرونده تبهکاری خويش را سياه تر می نمايند و از عاقبت روز جزا در درگاه ملت شريف ايران نمی ترسند.

در پايان، انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير ضمن محکوم کردن اين جنايت و همدردی با خانواده های متالم اين عزيزان، برخود لازم می داند تا ددمنشان شب پرست را هشدار دهد که چنين اقداماتی نه تنها هراسی در دل فرزندان آزاده ايران زمين ايجاد نمی کند، بلکه اراده و همت ايشان را برای به زير کشاندن ستمگران بيش از پيش می سازد.

اربابان قدرت را خطاب می کنيم که " ما را از سر بريده نترسانيد". ما زنده برآنيم که آرام نگيريم.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016