یکشنبه 23 خرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارشی از برگزاری سالگرد ۲۲ خرداد در شهرهای ايران، روز آنلاين

مردم ايران سالگرد انتخابات مخدوش ۲۲ خرداد را با پيامک های وزارت اطلاعات آغاز کردند؛پيامک های تهديد آميزی که مضمون آن چنين بود: "شهروند گرامی، شما مورد فريب رسانه‌های بيگانه قرار گرفته ايد و برای آنها فعاليت می‌کنيد. در صورت تکرار مجدد اين عمل از سوی شما بنابر قوانين مجازات اسلامی با شما برخورد خواهد شد". کاری که وزارت اطلاعات پيش از اين هم کرده بود اما اين بار هم باعث نشد تا معترضان به تقلب انتخاباتی ۲۲د خرداد به خيابان نيايند.

در حاليکه در روزهای منتهی به سالگرد انتخابات مخدوش ۲۲ خرداد، دولت مستقر و نيروهای نظامی با ايجاد فضای امنيتی و پادگانی تمام تلاش خود را به کار بردند تا از حضور مردم معترض در خيابان ها جلوگيری کنند، روز گذشته تهران و ساير شهرهای ايران، برای چندمين بار در يک ساله گذشته شاهد درگيريهای پراکنده ميان مردمی بود که خشم يکساله خود را با شعار "مرگ بر ديکتاتور" فرياد می زدند و نظاميانی که تلاش داشتند مانع تجمع مردم شوند.

مردمی که شب ۲۱ خرداد همچون روزهای اوليه کودتا، يکصدا بر پشت بام ها فرياد الله اکبر سرداده بودند ديروز با وجود فضای به شدت امنيتی تهران به خيابان ها آمدند و به گفته سردار رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی ايران، حضورشان چنان بود که تعدادی از آنها هم بازداشت شدند. بازداشت شدگانی که رادان به عنوان مظنون از آنها ياد کرده اما توضيح نداده است آنها مظنون به چه چيزی بودند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


حضور مردم و درگيری های پراکنده ديروز در حالی روی داد که در پی عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای راهپيمايی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی اعلام کرده بودند راهپيمايی برگزار نخواهد شد. ساعاتی بعد از اين اعلام، وب سايت کلمه که ديدگاههای ميرحسين موسوی را منتشر ميکند از مردم و فعالان جنبش سبز خواست که "در اين شرايط حساس متوجه توطئه قدرت طلبان و خشونت طلبان باشند و کوچکترين فرصت و امکانی را برای آنها فراهم ننمايند تا با بهره گيری از آن به مقاصد شوم خود دست پيدا کنند و با استفاده از نيروهای تحت امر خود دست به خشونت زده و سپس به بهانه ی آن مردم بی دفاع را مورد تهاجم و کشتار و اسارت قرار دهند و به اين نکته توجه کنند که دولت دراين برهه اساسا به حرکات راديکال نياز مبرم دارد."


حضور هوشمند مردم

به گزارش خبرنگاران "روز" ديروز تهران امنيتی ترين روز خود را طی ماههای گذشته پشت سر گذاشت و مملو از ماموران نظامی، گارد ويژه، نيروهای لباس شخصی و بسيجيانی بود که آمده بودند تا همچون يک سال گذشته، مردمی را سرکوب کنند که به دنبال رای خود بودند و به کشتار هموطنان خود اعتراض داشتند؛ در مقابل مردمی که عليرغم همه تهديدات به خيابان آمده بودند بی توجه به حجم نيروهای نظامی، در نقاط مختلف شهرشعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند و با ايجاد ترافيک شديد در خيابان ها، حضور خود را به رخ نيروهای امنيتی و نظامی کشيدند.

گزارش "روز" از ميدان ونک حاکيست اين ميدان عصر روز گذشته از شدت ترافيک قفل شده بود و هيچ تحرکی از سوی ماشين ها امکان پذير نبود. براساس اين گزارش، يک سرهنگ نيروی انتظامی که به شدت عصبانی شده بود، در خيابان ميرداماد پشت بی سيم فرياد ميزد: تمام چراغها را سبز کنيد اين ترافيک باز شود من ببينم چه کسی نمی رود تا ماشين او را آتش بزنم!

يکی از خبرنگاران "روز" در تهران نوشته است: "مردم کاملا رندانه توی خيابان ها بودند و راه می رفتند و می خنديدند، پليس را عصبانی ميکردند اما بهانه نمی دادند و نظامی ها کاملا عصبانی وکفری بودند."

موتورسواران بسيجی نيز در دسته های چند نفره در نقاط مختلف شهر در حرکت بودند و ماشين های گارد ضد شورش و نيروی انتظامی به تعداد زياد در ميادين اصلی و کوچه های فرعی پارک شده بودند.

به اين ترتيب بود که در اقصی نقاط شهر تهران درگيری های پراکنده روی داد. در ميدان ونک، ملاصدرا و خيابان جردن درگيريهای پراکنده ای روی داد و مردم به سر دادن شعار "يا حسين، ميرحسين" و هو کردن نظاميانی پرداختند که قصد متفرق کردن آنها را داشتند. يکی از خبرنگاران "روز" بازداشت سه دختر جوان را در ابتدای خيابان جردن تاييد کرده که در داخل ماشين فرياد الله اکبر سر داده بودند و توسط ماموران نظامی از ماشين پايين کشيده شدند و به ماشين های مخصوص نگاهداری دستگيرشدگان انتقال يافتند.

آن سو تر و در ميدان انقلاب، خبرنگار "روز" خبر از حضور قاضی صلواتی در ابتدای خيابان ۱۲ فروردين داده است. به گفته خبرنگار "روز" که ساعت ۳ به انقلاب رفته بود، قاضی صلواتی به اتفاق چند لباس شخصی، سر خيابان ۱۲ فروردين در کنار يک ماشين پرشيا ايستاده بود.

در اين منطقه از تهران، يک شاهد عينی به "روز" گفته است: صبح اصلا خبری نبود و انگار گرد مرگ در خيابانها پاشيده بودند؛ خيابان انقلاب که خصوصا حالت نيمه تعطيل داشت؛ اما حدود ساعت يازده، ۲۰ ماشين يگان ويژه در ميدان انقلاب مستقر شدند و هلی کوپترها رفت و آمد راشروع کردند. حدود ظهر ميدان انقلاب پر از نيرو شد، حتی وسط ميدان و روی چمن ها هم بودند. به تدريج سرو کله مردم هم پيدا شد و تعداد جمعيت زيادتر شد. هرچه بيشتر از ميدان انقلاب بطرف پارک دانشجو می رفتيم، جمعيت بيشتر می شد اما ماموران اجازه نميدادند بايستيم؛ ما هم به روی خودمان نياورديم، تظاهر کرديم در حال گذر هستيم. اما بعد از مدتی پياده روها ديگر جای سوزن انداختن نداشت و اتوبوس های بی آر تی هم پر از جمعيت از راه می رسيدند و مردم پياده می شدند. حدود ساعت ۵ فاصله کالج – ميدان انقلاب پر از مردم و نيروهای سرکوبگر بود. تمام محوطه مسدوده شده بود. اتوبوس ها خارج از ايستگاه می ايستادند ومردم راپياده می کردند و وقتی نيروی انتظامی و سپاه به سه اتوبوس حمله کردند و شيشه ها راشکستند اولين شعارهای مرگ بر ديکتاتور از داخل اتوبوس ها شنيده شد.

خيابان بهبودی، مقابل دانشگاه تهران، طالقانی، ميدان آزادی و خيابان های مرکزی تهران، شاهد ضرب و شتم مردمی بود که هيچ شعاری سر نميدادند اما ماموران گارد ويژه با ضربات باتوم و در مواردی با استفاده از گاز اشک آور تلاش داشتند مانع شکل گيری هسته اوليه برای هر گونه تجمعی شوند.

يک شاهد عينی که برادرش روز گذشته بازداشت شده به "روز" گفته است: از سر خيابان مطهری تا چهار راه ولی عصر، ترافيک اتوبوس بود و مردم در ضلع شمالی خيابان انقلاب جمع شده بودند. من به چهارراه وليعصر رفتم. از ديدن آدم هايی که آمده بودند، حيرت کرده بودم.می ديدم که مردم چگونه دوباره روحيه می گيرند. خودم ديدم که يک خانمی به ماموران می گفت شانس آورده ايد که ميرحسين گفته کاری نکنيم و...

در دانشگاه تهران و دانشگاه شريف اما اعتراض ها و درگيريها شديد تر بود. براساس ويدئو هايی که بر روی يوتيوب و برخی وب سايت ها قرار گرفته دانشجويان دانشگاه تهران با فرياد های "يا حسين، ميرحسين"، "مرگ بر ديکتاتور" و "مرگ بر اين دولت مردم فريب" به برگزاری تجمع پرداختند. تجمعی که با يورش لباس شخصی ها و نيروهای حراست دانشگاه مواجه شده و بسياری از دانشجويان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف اما از ساعت ۱۲ظهر در محوطه اين دانشگاه تجمع کردند و در حالی که شعار می دادند "يا حسين، ميرحسين" به سمت مسجد و در اصلی دانشگاه حرکت کردند تا به مردمی که در خيابان بودند، بپيوندند اما مامورين حراست دانشگاه مانع از خروج آنان شدند. پس از ايجاد درگيری از سوی نيروهای بسيج، فرياد "دروغگو" از سوی دانشجويان شنيده می شد. از تعداد بازداشت شدگان اين دانشگاه خبری در دست نيست.


گزارش فرهاد رجبعلی از سالگرد ۲۲ خرداد در تهران

فرهاد رجبعلی، روزنامه نگاری که ديروز در تهران حضور داشته و اوضاع تهران را از نزديک شاهد بوده در گزارشی که در اختيار سايت "روز" قرار داده نوشته است:

تعداد نيروهای يگان ويژه ضد شورش و نيروهای بسيجی بسيار گسترده و چشمگير بود. در خيابان های مرکزی تهران جايی وجود نداشت که ماموران حضور نداشته باشند و تمامی مدارس در مرکز تهران، مقر استقرار نيروهای لباس شخصی و بسيجی شده بود.آنطور که از شواهد آشکار بود نيروهای امنيتی به دستوری، سختگيری در نهايت را در دستور کار خود قرار داده بودند. پير و جوان و زن و مرد مورد شديدترين حملات و ضربات باتوم و تيرهای ساچمه ای قرار می گرفتند

از ساعت های اوليه بعد از ظهر پياده روهای خيابان انقلاب و خيابان های اطراف رفته رفته شلوغ و بر تعداد مردم افزوده شد. مغازه ها نيزبا شلوغی و افزايش جمعيت در ساعت ۱۶ بعد از ظهر به دستور و هجوم نيروهای انتظامی بسته شدند. درب تمامی پاساژ های اطراف ميدان انقلاب نيز به زور ماموران بسته شد. حجره داران پاساژی در ضلع شمال ميدان انقلاب حاضر به بسته شدن مغازه های شان نشدند و مقاومت کردند که با يورش ماموران و خرد شدن چند شيشه و لوازم آنها مجبور به تعطيلی حجره های شان شدند.بسته شدن مغازه های خيابان انقلاب از ميدان فردوسی تا تقاطع توحيد، حضور معترضان

به نتيجه انتخابات و طرفداران جنبش سبز چشمگيرتر شد. اما نيروهای امنيتی با نصب نرده های آهنين در تقاطع های خيابان انقلاب مانع رفت و آمد عابران می شدند و مردم را به کوچه و خيابان های اطراف هدايت می کردند.در خيابان آزادی از تقاطع ميدان توحيد به سمت ميدان آزادی عملا تمام راه مسدود و هيچ عابری حق حرکت به سمت دانشگاه شريف و ميدان آزادی را نداشت.اما خطوط بی.آر.تی از موارد دسترسی آسان مردم به نقاط مختلف خيابان انقلاب بود که آنان به ناچار چندين بار طول خيابان انقلاب را با اتوبوس های شرکت واحد طی می کردند و در رفت و برگشت بودند. معترضان به نتايج انتخابات در اتوبوس ها مبهوت به انبوه ماموران امنيتی و يگان ويژه خيره می شدند و گاه با ديدن صحنه دستگيری شروع به اعتراض و شعار دادن از داخل اتوبوس می کردند که اين امر موجب يورش ماموران به چند دستگاه اتوبوس شد که تعدادی نيز در اين جريان دستگير شدند.ماموران در نتيجه استفاده بيش از حد جمعيت از خطوط حمل و نقل شهری بی.آر.تی به ناچار در ساعت ۱۷ مجبور به بستن ايستگاه های چهار راه وليعصر، وصال شيرازی و ميدان انقلاب شدند تا مانع رفت و برگشت مردم با اتوبوس شوند. همچنين از ساعت ۱۹ تمامی مسيرهای منتهی به خيابان انقلاب مسدود و از ورود خودرو از چهار راه وليعصر به سمت ميدان انقلاب جلوگيری شد.

رجبعلی در ادامه اين گزارش می نويسد:به دليل ممانعت ها و در پی آن مقاومت های مردمی تعداد بسياری مورد ضرب شتم واقع شده و ده ها تن دستگيرشدند. اوج دستگيری ها در اطراف ميدان انقلاب و روبروی دانشگاه تهران بود. ده دستگاه خودرو "ون" نيروی انتظامی در ضلع جنوبی ميدان انقلاب مستقر بوده و دستگيرشدگان را به محل های نامعلومی منتقل می کردند. در بين دستگيرشدگان تعداد زيادی دختر جوان ديده می شدند که توسط نيروی انتظامی دستگير شده بودند. ميدان های امام حسين و وليعصر تهران نيز همانند ميدان انقلاب مملو از نيروهای امنيتی بود اما رفت و آمد عمومی در اين ميادين عادی بود.

نيروهای لباس شخصی دو پايگاه مقداد در خيابان آزادی و همچنين دبستان دخترانه قدس در ضلع شرقی دانشگاه تهران را پايگاه اصلی و بازداشتگاه موقت کرده بودند و بسياری از دستگيرشدگان توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی به اين مکان ها منتقل شدند. يک زن و مرد جوان در حضور عابران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. يک بسيجی که از دست زدن به زن جوان ابايی نداشت با نشستن بر روی دختر و پسر جوان در محوطه مدرسه قدس زن جوان را همچنان مورد ضرب و شتم قرار می داد.
ده ها تن از دانشجويان دانشگاه تهران نيز در حوالی ساعت ۱۶ دست به تجمع در کنار درب جنوبی دانشگاه تهران زدند که با دخالت حراست دانشگاه پراکنده شدند. تعدادی از دانشجويان با در دست داشتن پارچه های سبز رنگ در کنار نرده های دانشگاه با سر دادن شعار خواستار پيوستن مردم به جمع آنان شدند که ماموران امنيتی و نيز حراست دانشگاه آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و مجبور به ترک محوطه درب اصلی دانشگاه کردند. پليس ضد شورش نيز بلافاصله اتوبوس هايی را جلوی در اصلی و روبروی محوطه دانشگاه تهران قرار داد تا از تجمع در اين منطقه جلوگيری شود.از نکات قابل توجه در تدابير امروز نيروی انتظامی، تجهيز اکثريت ماموران به ماسک شيميايی بود که در صحنه حضور داشتند. نيروهای بسيجی نيز با حمل اسلحه ای جديد و غول پيکر مردم را تهديد به شليک می کردند. تعدادی از آنها نيز با پوششی تمام قد مشکی رنگ و نقابهای سياه رنگ بر صورت، باتوم ها را درهوا می چرخاندند و سوار بر موتورسيکلت سعی در ايجاد رعب و وحشت داشتند.درگيری و تشنج در خيابان های مرکزی تهران تا ساعت ۲۱ ادامه داشت.


بازداشت دهها تن و درگيری در شهرهای مختلف

به گزارش يک شاهد عينی اعتراضات پراکنده ودرگيری در اطراف پارک ملت و دانشگاه فردوسی مشهد هم رخ داده و تعداد از مردم نيز دستگير شده اند اما اطلاعات دقيقی درمورد تعداد افراد دستگير شده در دست نيست. اگر چه يکی ديگر از شاهدان عينی از دستگيری حداقل ده تن در پارک ملت مشهد خبر داده است. وی به کمپين گفته: "از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح دانشگاه های مشهد از جمله دانشگاه های فردوسی، آزاد، سجادو پيام نور مشهد شاهد حضور گسترده نيروهای پليس و لباس شخصی ها بود."

او گفته اين نيروها از تجمع دانشجويان جلوگيری می کردند و خود وی شاهد درگيری بين دانشجويان و نيروهای پليس بوده است.

در مشهد فضای اين شهر در سالگرد کودتای انتخاباتی به شدت امنيتی و شبيه به حکومت نظامی اعلام نشده بود.سايت ندای سبز آزادی گزارش داده است که در روز ۲۲ خرداد ۸۹ خيابان های احمد آباد، وکيل آباد، ملک آباد، آزادی، آزادشهر، معلم، نخريسی و ميادين تقی آباد، فلکه پارک و اطراف همه دانشگاه های مشهد در محاصره کودتاچيان قرار داشت و حکومت نظامی اعلام نشده در اکثر نقاط مشهد حاکم بود.
بنا به اين گزارش علی رغم حضور بسيار گسترده نيروهای امنيتی، نظامی و انتظامی دولت کودتا در سطح شهر مشهد، سبزهای مشهد به طور گسترده ای در اطراف دانشگاه فردوسی و پارک ملت اين شهر حاضر شدند.
اين گزارش حاکيست نيروهای سرکوبگر از هر گونه جمع شدن مردم جلوگيری ميکردند. با اين حال در برخی از مناطق پارک ملت مشهد تعدادی از سبزها موفق به تشکيل تجمعات پراکنده و سر دادن شعارهايی در حمايت از جنبش سبز شدند که منجر به درگيری سرکوبگران با مردم شد.

به گفته شاهدان عينی در اين تجمعات پراکنده دست کم ۱۰ تن از سبزهای مشهد بازداشت شدند

همچنين از اصفهان خبرهای تاييد نشده حکايت از درگيری‌های پراکنده‌ ميان مردم و نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی‌ها در خيابان مسجد سيد و چهارباغ اطراف دروازه دولت دارد.

از شيرازنيز گزارش شده روز بيست و پنجم خرداد حاميان جنبش سبز ساعت هجده در بيت آيت الله دستغيب تجمع خواهند کرد.

گفتنی است مردم شهرهای اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز، اهواز و سنندج که شب گذشته همزمان با تهران، فرياد الله اکبر و شعارهايی در حمايت جنبش سبز سر دادند، از اولين ساعات بامداد روز ۲۲ خرداد با حضور گسترده ماموران امنيتی در خيابان‌ها رو‌به‌ رو شدند.

منبع:روزآنلاين/فرشته قاضی


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016