چهارشنبه 2 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اعلاميه فدائيان خلق (اکثريت) پيرامون بيانيه شماره ١۸ ميرحسين موسوی: بيانيه، نخستين گام برای تدوين منشور مشترک جنبش سبز

اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون بيانيه شماره ١۸ آقای ميرحسين موسوی

بيانيه، نخستين گام برای تدوين منشور مشترک جنبش سبز

در سالروز ۲۵ خرداد، بيانيه شماره ١۸ آقای ميرحسين موسوی منتشر شد. آقای موسوی در اين بيانيه با درک ضرورت‏ هماهنگی صفوف جنبش سبز، منشوری را پيشنهاد کرده است که شامل اهداف، راهکارها و هويت جنبش سبز است. او منشور تدوين شده را قدم نخستين تلقی کرده که با نقد و طرح نظرات فعالين سياسی و صاحب‏نظران، می‏تواند تدقيق و تکميل شود.
انتشار اين بيانيه قبل از هرچيز نشان دهنده استواری جنبش سبز و تلاش کنشگران جنبش برای تجهيز آن به پلاتفرم است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بيانيه شماره ١۸ در ابتدا به درستی به لايه نوظهوری از باند نظاميان و امنيتی‏ها اشاره کرده است که بر نهادهای پولی و مالی و بر قدرت و ثروت چنگ انداخته و از درآمد صدها ميليارد دلاری نفت و واردات سالانه ۷۰ ميليارد دلار کالا، سود می‏برد. اين لايه در مقابل فشارهای اجتماعی به سادگی حاضر به عقب‏نشينی نيست و برای حفظ قدرت سياسی و موقعيت خود در اقتصاد و سياست از کشتار صدها انسان، دستگيری هزاران معترض، شکنجه و اعدام آن‏ها واهمه‏ای ندارد. بيانيه از سياست تاثيرگذاری بر رفتار باند نظامی ـ امنيتی فاصله گرفته و بر سياست تداوم و گسترش جنبش سبز و نزديکی با نيروهای غيرحکومتی تاکيد کرده است.
بيانيه به صراحت بر ارزش‌های دموکراتيک و حقوق بشری پای فشرده، جنبش سبز را يک حرکت اجتماعی فراگير تلقی کرده که هرگز مبری از خطا نيست، از گسترش فضای نقد و گفتگو استقبال کرده، بر چندصدائی جنبش سبز و دوری از انحصارگری تاکيد نموده و ضرورت پيوند بين آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد طبقه متوسط جديد و طبقه کارگر و زحمتکشان و همبستگی جنبش‏های اجتماعی همانند جنبش کارگری، زنان، دانشجوئی و حرکت های ملی ـ منطقه‏ای را خاطر نشان کرده است.

نقد ما
بيانيه از "حفظ استقلال نهادهای دينی و روحانی از حکومت" سخن می‏گويد ولی در مورد جدائی دولت از نهادهای دينی و روحانی سکوت می‏کند.
بيانيه بدرستی خاطر نشان کرده است که تحقق اهداف جنبش سبز: "مستلزم توافق و تاکيد بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ايجاد تعامل و هماهنگی ميان همه نيروهايی است که علی رغم داشتن هويت مستقل با پذيرش تکثر در درون جنبش، زير چتر فراگير جنبش درکنار يکديگر قرار می گيرند." اما بيانيه در عين تاکيد بر مطالبات مشترک، در مواردی از جمله در تعريف هويت جنبش سبز به تعريف هويت يک گرايش از جنبش سبز پرداخته است. در بيانيه گفته می‏شود که "جنبش سبز، جنبش ايرانی ‌ـ اسلامی است" و "هر فرد ايرانی که توسل به خرد جمعی توحيدی را به عنوان مبنای تلاش برای ايجاد فردای بهتر برای ميهن خويش بپذيرد در زمره فعالان جنبش سبز به شمار می آيد." اين تعريف بخش قابل توجهی از نيروهای جنبش سبز را که در طيف نيروهای سکولار و دمکرات قرار دارند، شامل نمی‏شود. در حاليکه بيانيه تکثر در درون جنبش سبز را پذيرفته است. پذيرش تکثر در جنبش سبز، به معنی وجود هويت‏های مختلف است. لذا نمی‏توان آن را با هويت يک گرايش تعريف کرد. هرگرايشی می‏تواند هويت خود را بيان دارد. ولی نسبت دادن هويت خود به کل جنبش امری است خطا. اين برخورد قابل پذيرش نيست. منطقی آن است که جنبش سبز را بر اساس مشخصه‏های عمومی آن تعريف کنيم.
در اين بيانيه روی انتخابات آزاد تاکيد جدی نشده است. انتخابات آزاد شعار محوری و پيوند دهنده جنبش سبز است و لازم است که در منشور در راس مطالبات جنبش سبز قرار گيرد.

موضع ما
ما انتشار بيانيه شماره ١۸ آقای ميرحسين موسوی و مواضع صريح و روشن آن نسبت به برخی مسائل جنبش را، گامی مثبت در راستای تداوم و پويائی جنبش سبز می‏دانيم. ما هم بر اين نظريم که بيانيه، نخستين گام برای تدوين منشور مشترک جنبش سبز است. با نقد بيانيه و بحث و گفتگوی بين نيروهای جنبش، منشور ارائه شده می‏تواند تدقيق و تکميل گردد و به منشور مشترک نيروهای جنبش سبز فرارويد.
بيانيه شماره ١۸برخورد نسبتا متفاوتی با قانون اساسی نسبت به بيانيه‏های قبلی دارد. در بيانيه ضمن تاکيد بر شعار هميشگی آقای موسوی مبنی بر "اجرای بدون تنازل قانون اساسی"، گفته شده است که: "قوانين کشوری و از جمله قانون اساسی متونی هميشگی و تغيير ناپذير نيستند. هر ملتی اين حق را داراست که با تصحيح سير حرکتی خويش، به اصلاح در قوانين جاری اقدام کند. اما بايد توجه داشت که تنها تغيير و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذيرش است که در فرايند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهيز از تصلب و انحصارگرايی و زورگويی صورت پذيرد". بخش قابل توجهی از نيروهای جنبش سبز، خواهان تغيير قانون اساسی هستند. اما از نظر ما موضع اتخاذ شده در بيانيه، گام مناسبی است برای پيداکردن راه حل‏ مشترک ميان نيروهای جنبش سبز در برخورد با قانون اساسی.
بيانيه اين بار به طور آشکار کوشيده است که با طيف وسيعی از نيروهای آزاديخواه تماس برقرار کند. اين برخورد می‏تواند زمينه‏ساز همکاری نيروهای آزاديخواه باشد که يکی از نيازهای مبرم جنبش سبز است. ما از اين اقدام استقبال می‏کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲ تير ١۳۸۹ (۲۳ ژوئن ۲۰١۰)


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016