جمعه 8 مرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

منبع نزديک به خانواده جعفر کاظمی: او اتهامات‌اش را نپذيرفته، مدرکی هم نيست، جلوی اعدام او را بگيريد، کمپين بين‌المللی حقوق بشر

به دنبال انتشار مصاحبه کمپين بين المللی حقوق بشردرايران با نسيم غنوی وکيل جعفر کاظمی که حکم اعدام وی دردادگاه نظر تاييد و درخواست وی برای ارجاع پرونده به ديوان عالی نيز مورد موافقت قرارنگرفته است، يکی از نزديکان اين محکوم به اعدام به کمپين گفت که آقای کاظمی هيچ نسبتی با سازمان مجاهدين خلق ندارد.

کمپين بين المللی حقوق بشر درايران از قوه قضاييه ايران می خواهد که ترتيبی بدهند که پرونده اين متهم بار ديگر مورد بررسی قرارگيرد و ديوان عالی به دور از شائبه های سياسی مطرح شده و با توجه به مدارک مستند در پرونده به صدور حکم نهايی بپردازد و از تعجيل برای اعدام فردی بيگناه جلوگيری شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خانم غنوی به کمپين گفته بود که اتهام موکلش محاربه از طريق هواداری از سازمان مجاهدين خلق است. اگر چه جعفرکاظمی همواره ادعای مطرح شده را رد کرده است. اين فرد نزديک به پرونده آقای کاظمی گفت: « آقای کاظمی سالهاست هيچ نسبتی با گروه مجاهدين ندارد ولی نهاد های امنيتی جمهوری اسلامی از يک سو و رسانه های وابسته به گروه مجاهدين خلق از سوی ديگر، سعی دارند اينچنين القا کنند که جعفر کاظمی هوادار مجاهدين خلق است.»

اين فرد نزديک به آقای کاظمی که به دلايل امنيتی خواست نامش فاش نشود همچنين افزود: «ادعای اين دو گروه در مورد هواداری جعفر کاظمی از مجاهدين در حالی مطرح ميشود که آقای کاظمی در تمامی مراحل بازجويی ، بازپرسی و دادگاه اين اتهام را رد کرده است. و وکيل ايشون خانم غنوی هم به اين مساله اشاره کرده اند. از طرفی خود آقای کاظمی نيز که در بند ۳۵۰ اوين زندانی است بارها به همبندان خود گفته که هيچ ارتباطی بين ايشان و سازمان مجاهدين وجود ندارد.»

وی همچنين با اشاره به يکبار سفر آقای کاظمی به عراق تنها با قصد ديدن فرزندش، به کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران گفت: «همين سفر و ديدار خانوادگی آقای کاظمی با فرزندش ، تنها استناد قاضی برای صدور حکم اعدام است. بهروز کاظمی فرزند ۱۸ ساله آقای کاظمی هم اکنون در قرارگاه اشرف به سر می برد. فرماندهان نظامی قرارگاه اشرف پس از صدور حکم اعدام برای جعفر کاظمی ، بارها از طريق مصاحبه های برنامه ريزی شده با اين نوجوان ۱۸ ساله، اتهامات منتسب به آقای جعفر کاظمی از سوی نهاد های امنيتی جمهوری اسلامی و دادستانی تهران را تاييد کردند و حتی در برخی موارد اتهامات سنگين تری مانند عضويت در سازمان مجاهدين خلق را به وی نسبت دادند. حال انکه خود آقای جعفر کاظمی حتی هواداری از اين سازمان را رد کرده است.»

اين فرد نزديک به آقای کاظمی همچنين به مکالمه ای بين جعفر کاظمی و بازجويان وی اشاره کرد که در آن به صراحت به آقای کاظمی گفته شده که او و چندين تن ديگر بايد نقش قربانی را بازی کند. کمپين از انتشار گفته های اين منبع در خصوص اين مکالمه تا تاييد آن با منابع ديگر خود را معذور می داند اگر چه صدور و تاييد حکم اعدام برای متهمی که همواره ادعاهای مطرح را رد کرده و مدرکی دال بر اثبات ادعاهای مطرح شده عليه وی در پرونده وجود ندارد بر نگرانی کمپين در خصوص غيرقضايی بودن تصميم اعدام می افزايد.

اين فرد نزديک به پرونده جعفر کاظمی در نهايت از همه نهاد حقوق بشری داخل و خارج از کشور خواست که به هر نحو ممکن جلوی اعدام آقای کاظمی را بگيرند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016