چهارشنبه 24 آذر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جنايت چابهار، گناهکار اصلی کجاست؟ علی کشتگر

علی کشتگر
همراه با محکوم کردن جنايت چابهار انگشت اتهام را به سوی حکومتی نشانه رويم که شهروندان را به خودی و غيرخودی و به دارندگان مذهب خوب و مذهب بد تقسيم کرده و زشت‌ترين انواع تبعيض و تحقير را در حق هم‌وطنان ما در سيستان و بلوچستان اعمال کرده و می‌کند.حکومتی که خود مبلغ و توليدکننده خشونت و ترور در ايران و منطقه است. زمينه تروريسم و عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان را جمهوری اسلامی پديد آورده است، همان‌گونه که دولت اسرائيل مسبب رشد تروريسم در سرزمين‌های اشغالی فلسطين است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


علی کشتگر ـ ويژه خبرنامه گويا

وقتی نظام حاکم ظرفيت های امنيتی و نظامی خود را برای سرکوب مردم و مهار جامعه مدنی به کار می گيرد، وقتی نظاميان به جای کنترل مرزها، خيابان ها و ميادين شهرها را اشغال می کنند، وقتی وزارت اطلاعات همه ظرفيت های خود را صرف کنترل دانشجويان، و فعالان سياسی و مدنی می کند، در يک کلام وقتی حکومت گران خود کامه همه توان نظامی و امنيتی کشور را صرف حفظ امنيت حکومت نامشروع خود می کنند، جايی برای امنيت شهروندان و امنيت مرزها باقی نمی ماند.

اما رشد تروريسم در سيستان و بلوچستان فقط به اين دليل نيست. اگر بپذيريم که خشونت و سرکوب حکومت همراه با بی عدالتی، تبعيض، تحقير و فقر بی حدوحساب می تواند سرچشمه توليد و بازتوليد ترور و تروريسم باشد، آنگاه نبايد از تکرار عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان و حتی در برخی از مناطق محروم ديگر ايران شگفت زده شويم.

رژيم حاکم همه زمينه ها و عوامل تروريسم را در سيستان و بلوچستان فراهم کرده است.

اين منطقه محروم ايران که اکثريت ساکنان آن را سنی مذهبان تشکيل می دهند، از آغازتاسيس جمهوری اسلامی بويژه در دهه گذشته با تبعيض همه جانبه دست به گريبان بوده است. هيچ يک از مقامات مسوول سياسی و نظامی اين منطقه از سنی مذهبان نيستند. تبعيض مذهبی، فقراقتصادی، بيکاری بيش از پنجاه درصد مردم بويژه جوانان، همراه با نگاه تحقير آميز حکومت گران به مردم اين منطقه، سيستان و بلوچستان را از نگاه بسياری از ساکنان آن به سرزمينی اشغال شده، که اشغالگران با همه کس و همه چيز آن بيگانه اند تبديل کرده است!

طبعا همه آزاديخواهان، همه طرفداران مبارزه بدون خشونت وهمه فعالان جنبش سبز اقدام تروريستی چابهار را محکوم می کنند! اما محکوم کردن صرف اين جنايات به هيچ روی مانع از تکرار آن نمی شود.

زمينه تروريسم و عمليات انتحاری در سيستان و بلوچستان را جمهوری اسلامی پديد آورده است، همان گونه که دولت اسرائيل مسبب رشد تروريسم در سرزمين های اشغالی فلسطين است.

خامنه ای و احمدی نژاد و ديگر دست اندرکاران حکومت خودکامه از اين گونه جنايات استقبال می کنند واز صميم قلب خوشنود می شوند، چرا که آن را دستاويزی می کنند برای تشديد فضای سرکوب و ارعاب، و ادامه چرخه توليد خشونت و ترور.

همراه با محکوم کردن جنايت چابهار انگشت اتهام را به سوی حکومتی نشانه رويم که شهروندان را به خودی و غيرخودی و به دارندگان مذهب خوب و مذهب بد تقسيم کرده و زشت ترين انواع تبعيض و تحقير را در حق هم وطنان ما در سيستان و بلوچستان اعمال کرده و می کند.حکومتی که خود مبلغ و توليد کننده خشونت و ترور در ايران و منطقه است.

عمليات انتحاری، نتيجه بدبختی و بی چارگی، نتيجه بی چشم اندازی و غلبه نوميدی در روان کسی است که به چنين اقدامی دست می زند. پس ضمن همدردی با خانواده قربانيان اين جنايت و ضمن محکوم کردن سازمان تروريستی جنداله که مسووليت اين جنايت را پذيرفته تروريسم دولتی جمهوری اسلامی و سران فاسد و نالايق جمهوری اسلامی را که مسبب اصلی همه فجايع اند را محکوم کنيم.

۲۴ آذرماه۱۳۸۹
ali.keshtgar@yahoo.fr
علی کشتگر


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016