جمعه 13 اسفند 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه شماره پنج شورای هماهنگی راه سبز اميد برای تقدير از حضور مردم و پاسداشت روز جهانی زن، کلمه

“شورای هماهنگی راه سبز اميد” در پنجمين بيانيه ی خود، ضمن تقدير از حضور مردم و پاسداشت روز جهانی زن اعلام می کند: روز سه شنبه ۱۷ اسفند(۸ مارچ) فرصت ديگری برای پيوند « روزجهانی زن » با جنبش سبز مردم ايران در پيگيری مطالبات جامعه زنان ماست، از اين رو شورای هماهنگی راه سبز اميد همراهی و همگامی خود را با برنامه های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت اين روز اعلام می نمايد.

متن کامل اين بيانيه به شرح زير می باشد:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بسم الله الرحمن الرحيم

مشارکت پرشور مردم در اعتراض به زندانی کردن رهبران جنبش سبز و همسرانشان از سوی حاکميت در روز ۱۰ اسفند در خيابان های تهران و شهرستانها پويايی و زنده بودن اين جنبش مدنی و حقوق محور را به رغم فضای پليسی و امنيتی حاکم و تمهيد هزاران نيروی نظامی و شبه نظامی برای جلوگيری از اين حضور به نمايش گذاشت . جنبشی که بيش از بيست ماه است به رغم همه سرکوبها و زندانها و شکنجه ها با صبر و استقامت راه بسوی آزادی و عدالت و حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش و نفی هرگونه استبداد و خود کامگی را به مدنی ترين وجه همپای رهبران خود پيموده و در رسيدن به اين اهداف لحظه ای ترديد به خود راه نداده است و قطعا تا دستيابی به نتيجه از پای نخواهد نشست. شورای هماهنگی راه سبز اميد وظيفه خود می داند از اين همه احساس وظيفه و شور نسبت به وضعيت رهبران جنبش آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و حضور خيابانی سبزها تقدير و تشکر نموده و بر اين امر تاکيد نمايد که تا آزادی اين رهبران بايد به اعتراضات به هر شيوه ای که ممکن است ادامه داد تا حاکميت در يابد که فکر و انديشه آنان در ذهن و دل ما جاری است و به بند کشيدن آنها جز اينکه برگ سياه ديگری برکارنامه حاکميت اقتدارگرا اضافه کند اثر ديگری ندارد و فقط يک مطالبه ديگر بر فهرست مطالبات تاريخی جنبش سبز می افزايد و آنهم ازادی رهبران جنبش است که درستی راه و انگيزه پايداری سبزها را در برابر وضعيت نامطلوب کنونی دامن می زند .

در روزهای پيش روی « روز جهانی زن » را داريم . حضور فعال زنان در جنبش سبز را می توان با شهادت « ندا آقاسلطان » در روزهای آغازين و در پيشانی آن شناسايی کرد بگونه ای که به نماد اين جنبش در سراسر جهان تبديل شد، و اين حضور را در همه روزهای سخت پشت سر گذاشته شده می توان در همه جا ديد، از کهريزک تا اوين، از صبوری مادران وهمسران هزاران زندانی، و از همراهی دکتر زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همپای رهبران جنبش ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، که اين روز به همين دليل به بند اسارت و زندان گرفتار آمده اند. اين دو بانوی سبز جلوه ای نو به جنبش داده و آنرا از همه جنبش های تاريخ معاصرمان متمايز ساخته اند و اينکه اين جنبش در پی دستيابی به جامعه ای است که در آن زنان همپای مردان از همه حقوق انسانی و منزلت اجتماعی و سياسی برخوردار شوند و هيچ گونه تبعيضی آنها را از حضور فعال درعرصه عمومی محروم نکند.

در ويراست دوم منشور جنبش که به امضای دو رهبر زندانی رسيده، تصريح شدده است :” حضور مؤثر زنان در جنبش سبز را بايد فرصتی برای برداشتن گام هايی بلندتر در جهت رفع تبعيض های جنسيتی و تحقق مطالبات برحق آنان شمرد. جنبش سبز حمايت همه جانبه و همراهی با جنبش زنان را در زمره اولويت های بنيادين خويش می داند و معتقد به اين ضرورت تاريخ اجتماعی ايران است که زنان علاوه بر ايفای نقش مهم خود در خانواده، بعنوان هويتی مستقل، جايگاه بايستة خويش را در جامعه بازيابند.”

روزسه شنبه ۱۷ اسفند(۸ مارچ) فرصت ديگری برای پيوند « روزجهانی زن » با جنبش سبز مردم ايران در پيگيری مطالبات جامعه زنان ماست ، از اينرو شورای هماهنگی راه سبز اميد همراهی و همگامی خود را با برنامه های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت اين روز اعلام و از تبديل آن به تجمع های اعتراضی نسبت به زندانی بودن دو بانوی سبز و رهبران جنبش حمايت می نمايد و از همراهان سبز می خواهد که فعالانه در برنامه های اين روز شرکت نمايند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد
۱۳/۱۲/۱۳۸۹


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016