چهارشنبه 29 تیر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احمد هاشمی‌نژاد: جريان انحرافی بازی سياسی از طرف اصولگرايان است، ايلنا

ـ زحمت زيادی دارد تا بتوانيم مجددا اذهان را قانع و به مشارکت حداکثری دلگرم کني
ـ ترکيب آينده مجلس از اصول گرايان سنتی و نيز اصلاح طلبانی که به صورت فردی می‌آيند به همراه تعدادی از جريان موسوم به انحرافی خواهد بود.


برادر شهيد هاشمی‌نژاد با اشاره به بحث صيانت از آرا که ازسوی اصولگرايان مطرح می‌شود اين موضوع را نگرانی انتخاباتی اين جناح از حضور غير خودی‌های آنها عنوان کرد.
سيد احمد‌هاشمی‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، در خصوص حضور همه جريان‌های سياسی در عرصه انتخابات اظهار داشت: بايد قبول کرد که در انتخابات گذشته مردم اندکی دلسرد شدند و هم اکنون زحمت زيادی دارد تا بتوانيم مجددا اذهان را قانع و به مشارکت حداکثری دلگرم کنيم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی افزود: البته از طرف ديگر شاهديم که اصولگرايان منطقی نيز مشارکت فعال اصلاح طلبان را متذکر شده و دليلی برای رد صلاحيت اين جناح نمی‌بينند.
برادر شهيد ‌هاشمی‌نژاد گفت: بزرگان اصلاحات البته شرايطی را اعلام کرده اند که در صورت تحقق آن وارد انتخابات خواهند شد واينکه در صورت عدم تحقق شرکت نمی‌کنند؛ نمی‌دانم اما مشارکت جريانی همچون اصلاحات که به اعتراف خود اصولگرايان دارای پايگاه اجتماعی وسيعی هستند بر رونق انتخابات می‌افزايد.
وی با بيان اينکه عدم حضور اصلاح طلبان باعث می‌شود شور لازم در رقابت‌ها نباشد ،گفت: اگر اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند به معنای تحريم نخواهد بود بلکه خواهان تضمين‌های لازم در مورد رقابت آزاد و قانونی، سلامت انتخابات و صيانت از آرای مردم هستند.
هاشمی‌نژاد در رابطه با مقوله صيانت از آرا که ازسوی اصولگرايان نيز مورد تاکيد قرار می‌گيرد ،گفت: زمانی که جناح اصلاحات اين بحث را مطرح می‌کرد متهم می‌شد اما امروز خود اصولگرايان و حتی افراطی ترين آنها نيز آن را بيان می‌کنند . پس معلوم می‌شود وقتی آقای محتشمی‌پور در جناح اصلاحات اين موضوع را مطرح کرد وساير دوستان نيز بر آن تاکيد می‌کردند حرف ناحقی نمی‌زدند.
اين فعال سياسی اصلاح طلب در همين رابطه فعاليت گروه موسوم به انحرافی را مهم دانست و گفت: افرادی که امروز به انحراف متهم می‌شوند البته که به تازگی پيدا نشده اند بلکه ۶ سال است در دولت و با رييس جمهور کار می‌کنند حال چطور شده که اصولگرايان سنتی پس از مشاهده فعاليت‌های گسترده آنها برای ورود به مجلس صدايشان در آمده و جريان انحرافی و کميته صيانت از از آرا رامطرح می‌کنند.
وی جريان انحرافی را بازی سياسی از طرف اصولگرايان عنوان کردو گفت: امروز که اين گروه از درون اصولگرايان و با قدرت هرچه تمام تر وارد می‌شود صدای برخی بلندشده است.
هاشمی‌نژاد گفت: البته با کمال تاسف برای اينکه ما را نيز بی نصيب نگذارند آنها را هر از چند گاهی به ما می‌چسبانند.
وی بااشاره به اظهارات صريح افراد منتسب به جريان مذکور مبنی بر فعاليت جداگانه از ساير طيف‌های اصولگرايی تاکيد کرد: نگرانی ودغدغه انتخاباتی درميان اصولگرايان در واقع نگرانی از حضور وسيع غير خودی‌های آنهاست.
برادر شهيد‌هاشمی‌نژاد با تاکيد بر شرايط اعلام شده از سوی بزرگان جناح اصلاحات در خصوص انتخابات گفت: طبيعتا حضور مردم نيز درنبود جريان‌های مختلف سياسی، سطح پايين تری خواهد داشت مگر اين که معجزه‌ای همچون انتخابات گذشته صورت گيرد.
وی در رابطه با تحليل‌هايی که از حضور برخی نمايندگان اصلاح طلب حتی در صورت عدم تحقق شرايط اين جناح مطرح می‌شود، گفت: بله ممکن است افرادی تشخيص دهند که در انتخابات شرکت کنند اما اين به صورت فردی خواهد بود نه اينکه ارايه ليست از سوی جناح اصلاحات قلمداد شود.
وی در تحليل رقابت‌های انتخاباتی پيش روی مجلس نيز با بيان اينکه قطعا اصولگرايان با يک ليست وارد نخواهند شد و ورود اصلاح طلبان نيز منوط به تحقق شرايط عنوان شده از سوی بزرگان اين جريان است، تصريح کرد: جريان به اصطلاح انحرافی نيز افراد خود را رسمی ‌يا غير رسمی‌ وارد عرصه خواهند کرد.
هاشمی‌نژاد افزود: ترکيب آينده مجلس از اصول گرايان منطقی و سنتی و نيز اصلاح طلبانی که به صورت فردی می‌آيند به همراه تعدادی از جريان موسوم به انحرافی خواهد بود.
وی يادآور شد: البته مجلس بايد متشکل از همه طيف‌های سياسی و فکری باشد درغير اين صورت کيفيت کار اين قوه پايين خواهد آمد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016