چهارشنبه 2 شهریور 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بروکسل: "مهاجران ايرانی در بلژيک"، سخنرانی نادر وهابی، جامعه شناس، ۱۰ سپتامبر

دومين برنامه مشترک سه انجمن فرهنگی ايرانی در بروکسل:
انجمن پرسپوليس
انجمن رازی
فدراسيون اروپرس

مهاجران ايرانی در بلژيک

با شرکت
نادر وهابی
پژوهشگر و جامعه شناس در مراکز دانشگاهی پاريس و ليژ

در دو مقطع زمانی سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ شمار بسياری از ايرانيان که از کشور خود به علت عدم فضای آزادی روی برگردانده بودند وارد بلژيک شدند تا در جستجوی رستگاری اجتماعی زندگی خودرا به نوع ديگری بسازند.

ايرانيان چگونه مهاجرت خودرا در بلژيک سامان دادند؟ چگونه هر ايرانی جايگاه خودرا در اين کشور در برابر گسست زيستی و هويتيش متعين می کند؟

نادر وهابی در کتابی که به تازه گی تحت عنوان « مهاجرت ايرانی در بلژيک » منتشر کرده است کوشيده تا به اين پرسش ها پاسخ دهد.

گرداننده برنامه: علی صمد، کارشناس امور اجتماعی

زمان برنامه: شنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱
پذيرش در تالار: ساعت ۱۹ و ۳۰ دقيقه

ساعت آغاز برنامه: ۲۰ - ورودی: پنج ارو
نشانی : Av. Brugmann n° 144 - 1190 Bruxelles
سخنرانی به زبان فارسی بوده، هم زمان متن فرانسه آن بر روی پرده نمايش داده خواهد شد

تلفن های تماس: 0475/71.69.25 و 0487/54.40.2تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016