شنبه 9 مهر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اطلاعيه دبيرخانه کومله: تهديد و اذيت و آزار شهروندان بهايی سنندج را محکوم می نماييم

بنا به اخباری که در روزهای گذشته از سوی رسانه ها منتشر شده است، در ماههای اخير نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی، اقدام به اذيت و آزار و تهديد شهروندان بهايی شهر سنندج نموده اند. تاکنون بيش از ۳۰ نفر از شهروندان بهايی اين شهر به بهانه های واهی و بی اساس، به اداره اطلاعات سنندج احضار شده و تحت شکنجه و آزار و تهديدات و تحقيرهای نيروهای امنيتی قرار گرفته ا ند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اگرچه در تاريخ حکمرانی جمهوری اسلامی، بازداشت و شکنجه کردن بهاييان مناطق مختلف ايران به بهانه دارا بودن آيينی جداگانه، بخشی از سياست اعمال شده سران جمهوری اسلامی بوده و در اين راه سرنوشت دهها و صدها نفر از شهرواندان بهايی در معرض تهديدات بيشماری قرار گرفته است، همزمان سياست محروم نمودن بهاييان از ابتدايی ترين حقوق اجتماعی و انسانی آنان نيز تاکنون ادامه داشته است. دبيرخانه کومله، هرگونه فشار و آزار و تهديد نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی عليه حقوق شهروندان بهايی شهر سنندج را محکوم کرده و خواستار پايان دادن به موج ارعاب و وحشت آفرينی عليه جامعه بهايی می باشد.
بدون شک آزادی ابراز عقيده و محترم شمردن آزادی اديان و آيينهای مختلف، ابتدايی ترين حقوق شهروندان هر کشور و ازجمله مردم ايران می باشد. لازم است که نقض حقوق شهروندان بهايی از جانب جمهوری اسلامی، توسط نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر و کليه فعالين مدنی و حقوق بشری مورد اعتراض همه جانبه قرار بگيرد. افشاگری وسيع اين اعمال جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، وظيفه همه فعالين سياسی و نهادهای دفاع از حقوق بشر و آزاديخواهانی است که برای استقرار جامعه ای آزاد و آزادی عقايد مبارزه می نمايند.

دبيرخانه حزب کومله کردستان ايران
هشتم مهرماه ۱۳۹۰
برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016