شنبه 7 مرداد 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

«حاج رضا» و کتایون ‌آذرلی و یک پروژه‌ امنیتی، ایرج مصداقی

از سال‌ها پیش در خارج از کشور رسم است که فعالان و جریان‌های سیاسی برای کسانی که تقاضای پناهندگی می‌کنند متناسب با کیسی که ارائه داده‌اند تأییدیه صادر می‌کنند. منبع این تأییدیه‌ها فرد متقاضی است که اطلاعات مورد نظرش را به سازمان، گروه ، انجمن و یا فعال سیاسی مربوطه داده و درخواست می‌کند که ادعاهای وی را تأیید کنند. صدور بی‌رویه‌ی تائیدیه‌های گوناگون پناهندگی از سوی مراجع یاده شده باعث بی‌اعتباری این تأییدیه‌ها در بسیاری از کیس‌های پناهندگی در کشورهای مختلف و نزد کمیساریای عالی پناهندگان شده است.

پدیده‌ی جدید و بدیعی که در این مقاله به آن می‌پردازم صدور تأییدیه از سوی «حاج‌رضا» صاحب‌منصب قضایی سابق رژیم و مأموران دستگاه اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی برای یک کتاب جعلی در مورد زندان‌ها، شکنجه‌ و اعدام است!

***

«حاج رضا» و کتایون آذرلی با وساطت بهرام مشیری که ظاهراً ناآگاهانه در این پروژه قرار گرفته برنامه‌ی مشترکی را به منظور تأیید محتوای کتاب «مصلوب» نوشته‌ی کتایون آذرلی هماهنگ می‌کنند و مسعود نقره‌کار متأسفانه آن را تحت عنوان « ماجرای زندانی حامله‌ای به نام کتایون آذرلی» انتشار می‌دهد. ‌

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=22045

آذرلی در این کتاب و در گفتگو‌های رادیو و تلویزیونی و ویدئو کلیپی که رضا علامه‌زاده از وی ساخته مدعی است که دو بار توسط نظام در سال‌های ۶۳ و ۷۵ دستگیر شده، شکنجه‌شده، مورد تجاوز قرار گرفته و ... که البته ادعاهای وی از اساس دروغ و نادرست است و حتی یک روز زندانی سیاسی نبوده است.

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2009/08/092388.php

در این نوشته به «پروژه»‌ مربوطه که علیه من و به منظور ایجاد زمینه برای اشاعه دروغ و جعل و ... در ارتباط با جنایات رژیم در زندان‌ها سازماندهی شده بود می‌پردازم. (۱)

قبل از این که پروژه را تشریح کنم، لازم می‌دانم برای شناخت شخصیت «کتایون آذرلی» که متأسفانه‌ این روزها امکانات رسانه‌ها به شکل وسیعی در اختیار او قرار گرفته کمی توضیح دهم.

أذرلی شخصیتی کاملاً دروغپرداز دارد. وی به شکل بیمارگونه‌ای حتی در مورد پدر و مادرش نیز دروغ می‌گوید:‌

کتایون آذرلی در صفحه‌های ۲۸۸ و ۲۸۹ «مصلوب» می‌گوید در سال ۱۳۶۶ پس از گذشت سه سال و اندی از زندانی‌بودنش، برادرش به ملاقاتش در زندان آمد: «... از پدر و مادرم سؤال کردم و این که آن‌ها چگونه‌اند. ... اونا هیچ‌وقت نمی‌تونن دیگه به ملاقاتت بیان. ... برادرم تلخ گریست و در میان گریه‌هایش به من گفت که والدینم به فاصله‌ی دوماه، پس از یکدیگر فوت کرده‌اند. ... و در صفحه‌ی ۳۰۰ «مصلوب» در مورد روزی که از زندان آزاد شده و به خانه آمده می‌نویسد: ... «خود را به داخل سرسرای خانه انداختم. حیاط خانه در سکوتی سنگین فرو رفته بود... به سالن قدم برداشتم، برادرم همراهم بود. درب سالن را گشودم و صندلی چرخ‌دار مادر را در گوشه‌ای از سالن دیدم. همان صندلی‌ا‌ی که مادر آخرین بار در آن نشسته بود و من چشمان اشکبار او را می‌دیدم و دم نمی‌آوردم. ... صندلی راحتی پدر خالی از حضورش بود و ... آن عصا آن عصایی که سال‌ها بر آن تکیه داده بود تا راه خود را برای رفتن هموار کند، در گوشه‌ی صندلی‌اش قرار داشت.»

و یا در مقاله‌ی اخیرش در مورد تاریخ مرگ پدر و مادرش هنگامی که در زندان بوده است می‌نویسد:‌

«خواهر و برادر من در شهر دیگری زندگی می‌‌کردند، و از آن گذشته والدین من به فاصلة چند ماه یکی پس از دیگری می‌میرند. (مرگ زود رس در خانواده ی پدری و مادری‌ام ارثی ست. در ضمن والدین من دختر عمو وپسر عمو بودند) ... البته به طور حتم ایرج مصداقی مرگ والدینم را نیز زیر سؤال می‌برد که اصلاً آن‌ها به چه اجازه‌ایی مرده‌اند!»

http://www.gozargah.com/maghaleh/sokhani-ba-mardom/

جهت اطلاع کسانی که فریب کتایون اذرلی را خورده‌اند بایستی بگویم آقای «میکائیل آذرلی»، پدر کتایون آذرلی در ۲۳ اسفندماه ۱۳۸۹ یک ربع قرن پس از تاریخی که وی ادعا می‌کند پدرش فوت کرده در پی چند سال بیماری آلزایمر فوت کرد. وی به هنگام مرگ فرزندی ۶۱ ساله داشت و دچار مرگ زودرس نشده بود.

به آگهی انحصار وراثت که از سوی رئیس شعبه ۱۵۹ شورای حل اختلاف مشهد به درخواست برادر بزرگش «کیخسرو آذرلی» در دیماه ۱۳۹۰ در نشریه «حمایت» وابسته به قوه‌ قضاییه انتشار یافت توجه کنید:‌



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


«رئيس شعبه ۱۵۹ شوراي حل اختلاف مشهد‬


‫18/۵۱۱ رونوشت آگهي حصر وراثت‬

‫آقاي كيخسرو آذرلي دارای شناسنامه شماره ۱۱۵۵ به شرح دادخواست به كلاسه ۹۰-۱۱۰۰-۱۵۹ از اين‬

‫دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ميكائيل آذرلي به شناسنامه ۱۸۲۶۹‬

‫در تاريخ ۲۳-۱۲-۸۹ در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:‬

‫1- كيخسرو آذرلي فرزند ميكائيل به ش ش ۱۱۵۵ ت ت ۱۳۲۸ فرزند متوفي 2- كيقباد آذرلي فرزند ميكائيل به‬

‫ش ش ۴۹۱۹۹ ت ت ۱۳۲۹ فرزند متوفي 3- كيان آذرلي فرزند ميكائيل به ش ش ۱۶۷۰ت ت۱۳۳۳ فرزند متوفي‬

‫4- كيومرث آذرلي فرزند ميكائيل به ش ش ۲۴۵۱ ت ت۱۳۳۹ فرزند متوفي ۵- كامليا آذرلي فرزند ميكائيل به ش‬

‫ش ۵۴۲ ت ت ۱۳۵۱ فرزند متوفي 6- پوراندخت آذرلي فرزند ميكائيل به ش ش ۵۳۴۷۰ ت ت ۱۳۳۶ فرزند متوفي۷ - كيانوش آذرلي فرزند ميكائيل به ش ش۵۳۵ ت ت ۱۳۳۰ فرزند متوفي 8- فرامرز آذرلي فرزند ميكائيل به ش‬ ش ۲۹۷۰ ت ت ۱۳۴۲ فرزند متوفي 9- كتايون آذرلي فرزند ميكائيل به ش ش۱۸۳ ت ت ۱۳۴۵ فرزند متوفي اينك‬ با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي‌نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه‬ از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد والا گواهي صادر خواهد شد.‬

‫رئيس شعبه ۱۵۹ شورای حل اختلاف مشهد‬. »

سه شنبه ۶ دی ۱۳۹۰ نشریه حمایت روزنامه صبح ایران شماره ۲۴۱۳ ، صفحه‌ی ۱۰

خانم طاهره ناجی آذرلی، مادر کتایون آذرلی در سال ۸۵ قریب بیست سال پس از تاریخ مورد ادعای کتایون آذرلی در اثر بیماری فشار خون بالا و سکته‌ی قلبی فوت کرد. چنانچه ملاحظه می‌کنید مادر و پدر کتایون آذرلی نه در دوران زندان او و به فاصله‌ دو ماه بلکه یک ربع قرن بعد و به فاصله ۴ سال از یکدیگر فوت کردند. برخلاف ادعای کتایون آذرلی مبنی بر ارثی بودن «مرگ زودرس» در خانواده‌اش خوشبختانه پدر و مادرش عمری طولانی داشتند.

أذرلی در آخرین مقاله‌اش نیز مدعی شده است که مادرش در حالی که کمتر از ۴۵ سال سن داشت فوت کرد:

«یک انسان می‌تواند به دلایل ژنیتکی و یا مسائل و مشکلات روحی و جسمی دچار پیری زودرس شود. این مطلب برای مادرم پیش آمده بود و او در زیر سنِ ۴۵ سالگی درگذشت.»

http://www.gozargah.com/maghaleh/sokhani-ba-mardom/

این ادعا در حالی انجام می‌گیرد که خانم طاهره ناجی آذرلی به هنگام مرگ در سال ۸۵ دارای پسری ۵۷ ساله بود و حداقل سه دهه بیش از آن‌چه کتایون آذرلی ادعا می‌کند عمر کرد.

در دورانی که کتایون آذرلی مدعی است زندانی بوده و مورد تجاوز حاج‌صفایی قرار گرفته و بکارتش را از دست داده، وی دارای همسر و فرزند بوده است. کتایون آذرلی در سن هیجده سالگی برای اولین بار ازدواج می‌کند. حضور او در مدرسه‌ی شبانه به خاطر کار و یاری رساندن مالی به خانواده چنان‌که در کتاب «مصلوب» مدعی است نبوده، بلکه به خاطر ازدواج نمی‌توانست در مدرسه‌ی روزانه ثبت‌نام کند. طبق قوانین ایران، دختری که ازدواج می‌کند بایستی در کلاس‌های شبانه ثبت نام کند. این قانون در زمان شاه نیز اجرا می‌شد. این ازدواج و ازدواج بعدی کتایون آذرلی نیز به طلاق منجر شد.

کتایون آذرلی حتی در مورد تعداد برادران و خواهرانش دروغ می‌گوید:‌

در مقاله‌ی «سخنی چند با مردم: قرار نيست عدالتی صورت بگيرد» أذرلی در مورد تعداد خواهران و برادرانش می‌گوید‌: «در اين دوران، من که فرزند کوچک خانواده بودم (يک برادر و يک خواهر) زير فشار عميق روحی و عاطفی قرار گرفتم و از شرايطی که برای والدينم بخصوص پدرم پيش آمده بود رنج می‌کشيدم»

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143748.php

در صفحه‌ی ۱۰ «مصلوب» می‌گوید‌: بر خلاف برادر و خواهرم، جای آن که به مادرم گرایش داشته باشم پدرم را دوست می‌داشتم. در صفحه‌ی ۳۱۲ می‌نویسد:‌ مادر منیژه، حقیقتاً تنها کسی بود که پس از حمایت‌های برادر و خواهرم، مرا حمایت می‌‌کرد».

چنانچه در آگهی انحصار وراثت ملاحظه می‌‌کنید کتایون آذرلی، دارای هشت خواهر و برادر به نام‌های کیخسرو، کیقباد، کیومرث، فرامرز، کیان، کامیلیا، پوراندخت و کیانوش است که بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۵۱ به دنیا آمده‌اند. خود وی متولد سال ۱۳۴۵ و دارای شماره شناسنامه ۱۸۲ است.

وی در صفحات ۲۸۸ و ۲۸۹ کتاب خود در ارتباط با اولین ملاقاتی که در زندان داشت نوشته است: «آیا حقیقت داشت که کسی به ملاقاتم آمده بود آنهم پس از سه سال و اندی؟.... باورم نمی‌شد! من تنهایی و عقوبت و رنجی عظیم را تحمل کرده بودم و...» وی در ادامه می‌گوید برادرش به دیدارش آمده بود « از او سؤال کردم که چرا تاکنون به دیدارم نیامده است. او توضیح داد که تا‌کنون نامه‌ای از سوی ارگان‌های دولتی جهت بودن من در زندان دریافت نکرده بودند»

من در نقدم نوشتم مگر می‌شود زندانی که دوران محکومیت خود را طی می‌کند سه سال و نیم ملاقات نداشته باشد؟‌ آذرلی مدعی شده بود در حضور پدر و مادرش او را دستگیر و به زندان برده بودند. من سؤال کردم مگر می‌شود پدر و مادری شاهد دستگیری فرزندشان باشند و منتظر دریافت نامه‌ از سوی ارگان‌های دولتی باشند؟ برای پی بردن به شخصیت دروغ‌پرداز آذرلی به پاسخ‌اش که در گویا نیوز و سایت‌های دیگر درج شده نگاه کنید.

«خواهر و برادر من در شهر ديگری زندگی می‌کردند، و از آن گذشته والدين من به فاصلة چند ماه يکی پس از ديگری می‌ميرند. “مْردگان” چگونه می‌توانستند در جستجوی من برآيند؟ اگر چنان چه هم نامه‌ايی به آدرس خانه پدری‌ام ارسال شده بود، کسی در آن جا زندگی نمی‌کرد تا گيرندة آن باشد!»

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143748.php

در نامه‌ی اخیر کتایون اذرلی سه سال و اندی زندانی بودن بدون ملاقات تبدیل به دو سال زندان بدون ملاقات می‌شود توجه کنید:‌

«من که در آن دوران میان چهار دیوار سلولم زندانی بودم از کجا می‌توانستم بدانم آیا خوانواده ام [خانواده] در جستجوی من هستند و یا نه ؟ بخصوص که من دوسال نخست اسارت خود را بدون ملاقات گذرانده بودم!»

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143748.php

چنانچه اسناد بالا نشان می‌دهد در زمان یاده شده هم پدر و هم مادر وی زنده بودند و در منزل شخصی‌شان همراه با فرزندانشان زندگی می‌کردند. و هم هشت برادر و خواهر کتایون آذرلی وجود داشتند که وی منکر وجود حداقل شش نفر آن‌ها می‌شود.

چرا «ماجرای زندانی حامله‌ای به نام کتايون آذرلی» کلید خورد؟

«حاج‌رضا» و پروژه نویسان، از آن‌جایی که سابقه‌ی من را می‌دانستند و مطمئن بودند در برابر انتشار «خاطرات جعلی زندان» واکنش نشان می‌دهم به زعم خود سناریویی را برای «خراب‌کردن» من طرح‌‌ریزی کردند. تا به خیال خود فارغ‌البال به تولید و انتشار جعلیات در مورد زندان و شکنجه و اعدام بپردازند.

این پروژه پس از آن که در ماه مارس پایین نوشته‌ی مسعود نقره‌کار در سایت عصر نو نظرم را مبنی بر جعلی بودن روایت‌های مأمور رژیم نوشتم کلید خورد. همچنین در ۲۱ماه مارس ۲۰۱۲ در فیس‌بوکم در پاسخ به کسانی که از من در رابطه با روایت‌های مقام قضایی رژیم سؤال کرده بودند، نوشتم: «دوستان عزیزی در مورد روایت‌های مقام امنتی و قضایی رژیم که توسط آقای نقره کار انتشار می‌یابد پرسیده‌اند بایستی بگویم از نظر من این روایت‌ها فاقد اعتبار است و به هیچ وجه نبایستی مورد استناد قرار گیرد.».

عناصر پشت پرده با نشان کردن کتایون آذرلی که مدعی بود در دستگیری دوم «حامله» بوده و مورد تجاوز قرار گرفته به زعم خود تلاش کردند برای او مظلومیت به وجود بیاورند و مرا که خاطرات او را جعلیات مشمئز کننده خوانده بودم فردی نشان دهند که منکر تجاوز و شکنجه در زندان می‌شوم تا جعلیات بعدی «حاج‌رضا» و داستان‌های هزار و یک شب او خریدار پیدا کند.

انتشار مقاله‌ی «ماجرای زندانی حامله‌ای به نام کتایون آذرلی» و سلسله مطالب تهیه شده از سوی کتایون آذرلی پس از انتشار روشنگری من در ارتباط با دروغ‌گویی‌ «حاج رضا» تحت عنوان «دو پيمانه آب و يک چمچه دوغ، نگاهی به روايت‌های جعلی صاحب‌منصب قضايی رژيم»، بخشی از پروژه مربوطه بود. وگرنه من ۸سال پیش کتاب «مصلوب» را نقد کرده بودم و نه امروز.

http://news.gooya.com/columnists/archives/143400.php

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143748.php

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/07/143976.php

«جاج رضا» مأمور رژیم در مورد سابقه‌‌ی این پروژه می‌گوید:‌

«... تصور می‌کنم حدود ۲ سال پیش استاد بهرام مشیری موضوع دستگیری و زندانی شدن خانم کتایون آذرلی را با من در میان گذاشت، گویا شخصی در خارج از کشور سابقه زندانی بودن این خانم را دروغ خوانده و کتاب خاطرات زندان این زندانی و ادعاهای او درباره‌ تجاوز به او و شکنجه کردن‌اش را جعل و کذب خوانده بود. من در حد کوتاهی اطلاعات خودم را که یادمانه‌ی کوتاهی بود، خدمت ایشان گفتم، و خواهش کردم امکان مکالمه‌ی سه نفره‌ای مهیا شود تا از سوی خانم آذرلی با دانسته‌های من برخورد شود، تا در صورت صحیح بودن مورد را تعقیب کنم. این امکان از طرف خانم آذرلی میسر نشد.»

http://news.gooya.com/columnists/archives/143400.php

به نظر من چنانچه «حاج‌رضا» روایت و کتاب کتایون آذرلی را تأیید نمی‌کرد یک جای پروژه‌ی جعل تاریخی که هدایت می‌کند می‌لنگید.

برای تشریح هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی کتایون ‌آذرلی، «حاج‌رضا» و دیگرانی که در این «پرونده» سهیم هستند مجبورم قدم به قدم سناریویی را که «حاج‌رضا» سرهم می‌کند دنبال کنم و بطلان آن را با اسناد و مدارکی که موجود است اثبات کنم. پیشاپیش از حوصله‌ای که به خرج می‌دهید تشکر می‌کنم.

حاج‌رضا در مطلب انتشار یافته مدعی می‌شود که خواستار تماس با کتایون آذرلی شده است اما وی به این ارتباط تن نداده است. در زیر نویس همین مطلب می‌نویسد:

«... من مدتی تلاش کردم اما واقعیت آن است که به طور جدی پیگیری نکردم و موضوع فراموشم شد. اخیرا این درخواست مجددآ از سوی دوستان دیگری مطرح شد. آنچه که می‌خوانید اطلاعات من و دانسته‌های همکاران من در مورد پرونده‌ی این بانوی گرامی‌ست. توجه داشته باشید که سالیانی از تاریخ دستگیری‌ها و زندانی شدن‌های ایشان می‌گذرد و طبیعی ست اطلاعات کامل نباشند. بنده شنیدم که ایشان کتابی نیز در باره زندانی شدن شان و آنچه بر ایشان رفته است نوشته‌اند و مصاحبه‌هائی نیز داشته‌اند، متاسفانه من این کتاب و مصاحبه‌ها را هنوز ندیدم و چون دسترسی به کامیپوتر نیز ندارم ـ و اگر هم داشته باشم هنوز هم طرز کار کردن با کامپیوتر نمی‌دانم و توانائی استفاده از آن را ندارم ـ در مورد کتاب و مصاحبه‌های ایشان، و سایر نوشته‌ها پیرامون کتاب و مصاحبه‌ها‌ی‌شان هم اطلاعی ندارم ...»

او تأکید مؤکد می‌کند که مطلقاً با آذرلی تماس نداشته، کتاب او را نخوانده و اطلاعی از مصاحبه‌های او نداشته و در ضمن اظهار‌نظرهای پیرامون کتاب او را هم ندیده و نخوانده است و در نتیجه نسبت به موضوع از قبل اطلاعی ندارد.

قبل از هرچیز لازم است «حاج رضا» توضیح دهد به غیر از بهرام مشیری، «دوستان دیگری» که «اخیراً» خواهان پیگیری او در مورد سابقه‌ی زندان کتایون آذرلی شده‌اند چه کسانی بوده‌اند و چرا این همه اشتباق داشته‌اند؟
«حاج رضا» در نامه‌ای با عنوان «من از جهنم واقعی خمينی سخن می‌گويم، پاسخ شاهد جنايت‌ها به ايرج مصداقی (بخش نخست)» خطاب به من آورده است:‌
«بنده در يک کمپ و در اختيار يک جريان دولتی(يکی از کشورهای خارج) هستم. اين جريان هم به خاطر همکاری‌ای که من با آن‌ها دارم، و هم برای نگهداری و حفاظت از من، به من اجازه نمی‌دهد نام و نشان خود علنی کنم. ... به دليل تقاضاهای مکرر من و نيز شدت بيماری افسردگی من سرانجام به من اجازه داده شد با برخی افراد که از نظر اين دولت شناخته شده‌اند تماس داشته باشم. من هم آن افرادی را که بايسته و شايسته می‌دانستم برگزيدم و از اين فرصت مغتنم استفاده کردم و مشاهدات و تجارب خودم را به آن ها منتقل کرده‌ام .»

افراد «شایسته» و «بایسته‌«ای که حاج رضا پس از شدت یافتن بیماری افسردگی‌اش انتخاب کرده و سرویس امنیتی کشور مربوطه تأیید کرده، بهرام مشیری و مسعود نقره‌کار هستند! او به این ترتیب سعی می‌کند یارکشی کند و لااقل حمایت این دو نفر را داشته باشد. عجیب نیست یک سرویس امنیتی خارجی در مورد افرادی که در آمریکا زندگی می‌کنند نظر می‌دهد؟!

«حاج رضا» در کیس کتایون آذرلی ادعای مزبور را فراموش کرده و می‌گوید: «اخیرا این درخواست مجددآ از سوی دوستان دیگری مطرح شد» بنابر این «حاج‌رضا» در خارج از کشور آنقدر با این و آن تماس دارد که تعدادی‌شان اخیراً خواهان تحقیق او در مورد کتایون آذرلی می‌شوند؟ چرا؟ مگر او چه شخصیت مهمی دارد که این همه پیگیر کار او باشند؟

«حاج رضا» در کمپ تحت نظر سرویس امنیتی یک کشور خارجی برای تماس با داخل ایران از هیچ محدودیتی برخوردار نیست و با دست باز با فرماندهان و نخبه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم تماس می‌گیرد؛ برای مثال برای گرفتن تأییدیه در مورد کتاب کتایون آذرلی به ادعای خودش حد‌اقل با ۴ منبع تماس می‌گیرد. اما این سرویس امنیتی اجازه نمی‌دهد او در خارج از کشور با هرکس خواست تماس بگیرد. افراد خارج از کشور چه خطری برای «حاج‌رضا» دارند؟ مگر نه این که چنانچه توطئه‌ی حذف فیزیکی در کار باشد از طرف رژیم صورت می‌گیرد و نه اپوزیسیون. چرا سرویس امنیتی به تماس‌های خارج از کشور «حاج رضا» حساس است و نه تماس‌های او با داخل کشور؟

حاج رضا در مورد اطلاعات خود از کیس کتایون آذرلی می‌گوید:‌

«در یکی از سفرهایم در دهه‌ی ۷۰ با انبوهی پرونده و گزارش مواجه و آن‌ها را مورد مطالعه قرار دادم. در همین رابطه با پرونده‌ی خانم حامله‌ای به نام کتایون آذرلی، که آن هنگام در زندان کوه سنگی بود ، مواجه شدم . بر اساس گزارشی از حاج آقا صلواتی که مردی متدین و خداپرست بود، و همچنین دست نوشته‌ی پاسداری به نام مرتضی شریفی، خواهش شده بود که پرونده‌های خانم کتایون آذرلی، و اگر درست یادم باشد زندانیانی به نام فاطمه اسدی، مهرنوش وطنخواه و میترا قدومی در کمیسون عفو و بخشودگی طرح، و آزاد شوند. »

وی در مورد پیگیری مأموریتی که بهرام مشیری و برخی دوستان در ارتباط با تأیید ادعا‌های کتایون آذرلی به او محول کرده بودند، می گوید:

«... چون من از محل حادثه دور بودم با یکی از مسؤلین صحبت کردم و با توجه به اشراف و آگاهی این فرد ترتیبی داده شد تا با افرادی که با پرونده خانم آذرلی ارتباط نزدیکی پیدا می‌کردند تماس بگیرم. همانگونه که گفتم من خیلی در جریان پرونده خانم آذرلی نبودم، اما ماحصل اقدام‌ها، تماس‌های من در هفته‌ی گذشته با افراد زیر بود: ۱ـ غلامعلی خ.ر ، افسر بازداشت کننده‌ی خانم آذرلی از کمیته صاحب‌الزمان ۲ـ حاج محمد ص، بازجو و مسؤل کمیته صاحب الزمان ۳ـ حاج صادق .ن دادیار دادسرای کوه سنگی مشهد .»

«حاج‌رضا» در مدت یک هفته افسر بازداشت‌کننده‌، بازجو و دادیار دادسرای کوه‌سنگی مشهد را از طریق یکی از سرداران پیدا می‌کند و خودش هم که عضو کمیسیون عفو و بخشودگی بوده است. بنابر این همگی جمع‌شان جمع می‌‌شود، تا به اتفاق ادعاهای کتایون آذرلی را تأیید کنند. در کشوری که سگ صاحبش را نمی‌شناسد، یک نفر از خارج از کشور به مشهد زنگ می‌زند و به سرعت می‌تواند افراد فوق را که در دستگیری، بازجویی و محاکمه‌ی یک زندانی در ۱۶ سال پیش دست داشته‌‌اند پیدا و ادعاهای وی را مو به مو تأیید کنند.

دستگیری کتایون آذرلی توسط کمیته صاحب‌الزمان در سال ۱۳۷۵

موضوعی که حاج‌رضا در مورد آن پیگیری می‌کند مربوط به دستگیری دوم ادعایی کتایون آذرلی در دیماه ۱۳۷۵ است. وی در کتابش مدعی است که توسط مأموران «کمیته صاحب‌الزمان» دستگیر شده است.

کتایون آذرلی در این زمینه در صفحه‌ی ۳۵۶ می‌گوید: «وارد کمیته‌‌ی مرکزی شدیم. کودکم در آغوشم بود. ... پس از نیم ساعت مردی وارد شد که لباس پاسداران را به تن داشت و در اتاق دو صندلی و یک میز و چند کمد بایگانی وجود داشت.»

در صفحه‌ی ۳۵۸ به کسی که از او سؤال کرده می‌گوید: «اگر بازجویم هستید پاسخ می‌دهم.» و بازجو پاسخ می‌دهد: « بازجو و پاسدار این قسمت کمیته صاحب‌الزمان هستم.»

«حاج رضا» و «حاج محمد.ص» به تکاپو می‌افتند که این ادعای غیرواقعی کتایون آذرلی را تصدیق کنند برای همین «حاج محمد .ص» بازجو و رئیس «کمیته صاحب‌ الزمان» در پاسخ به سؤال «حاج‌ رضا» که موضوع را پی‌گیری می‌کند می‌گوید:

«وقتی در سال ۷۵ در کميته صاحب‌الزمان بودم با پرونده‌ای که پر از مسائل فرعی بود مواجه شدم، پرونده زنی که بسيار عصبی و ناراحت بود. هر چقدر دل شان خواسته بود به او اتهام زده بودن. بعد از صحبت با او فهميدم بسياری از اتهام‌ها بی مورد هستن، اگر درست باشه دست راستش عليل بود، با دست چپ امضاء می‌کرد، پرونده‌ش با حذف مواردی بسيار به کوه سنگی فرستاده شد»

«حاج‌محمد .ص» رئیس و بازجوی نهادی است که در سال ۷۵ وجود خارجی ندارد و خودش از موضوع بی‌خبر است. چون سناریو‌ها را کتایون آذرلی با همکاری «حاج‌رضا» تولید کرده است.

در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ بحث ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی مطرح شد و پس از تصویب قانون آن در مجلس شورای اسلامی، در فروردین ۱۳۷۰ این نیروها در هم ادغام شده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تشکیل شد. سرتيپ محمد سهرابي در تاريخ دوازدهم فروردین ۱۳۷۰ با حكم خامنه‌ای به عنوان اولين فرمانده نيروي انتظامي منصوب گرديد.

http://www.police.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1e3abacf-2e74-46da-ae12-f3f7511572cf

دیماه ۱۳۷۵ نزدیک به ۶ سال از تشکیل نیروی انتظامی گذشته بود و چیزی به عنوان «کمیته صاحب‌الزمان» وجود نداشت. «حاج‌رضا» و «حاج‌ محمد.ص» بر اساس ادعای‌های کذب کتایون آذرلی تأییدیه نوشته‌اند به همین خاطر دقیقاً اشتباه او را تکرار می‌کنند.

«حاج‌رضا» صاحب منصب قضایی رژیم در ادامه در تیرماه ۱۳۹۱ از محل خدمت «حاج‌محمد .ص» می‌پرسد :

«... پرسیدم: «حاج آقا شما الان کجا شاغل هستید؟»، گفت : «در بازپرسی نیروی مسلح»، پرسیدم: «در مورد بازداشتی‌ای مربوط به سال ۷۵، مورد خانمی به نام آذرلی سؤال دارم»، گفت: «بله، سردار با من صحبت کرد، من چون اون موقع حضور نداشتم به زندان وکیل آباد، زندان رضا، ثامن الائمه، نیزاران‌، بازداشتگاه باغ ملک و زندان کوه سنگی مراجعه کردم، متأسفانه سابقه‌ای از دهه ۶۰ وجود نداره و سوابق به طور کلی معدوم شدن، موضوع ماده واحده شورای عالی قضائی سال ۷۴ رو میگم، تنها سوابق سجلدی و نسبت سازمانی، تاریخ بازداشت یا تاریخ اعدام و تیرباران وجود داره»

«حاج رضا» کذایی از یک کشور خارجی به «سردار» زنگ زده و در مورد پرونده کتایون آذرلی تحقیق می‌کند. «سردار» از وی‌ نمی‌پرسد تحقیق در مورد پرونده‌ی یک زندانی دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ به شما چه ربط دارد؟ حسب وظیفه! پیگیری امر کرده و «حاج محمد.ص» را در جریان قرار می‌دهد و از او می‌خواهد در خصوص پرونده کتایون آذرلی تحقیق کرده و نتیجه را به «حاج‌رضا» گزارش کند.

آیا «حاج‌رضا» و کسانی که این جعلیات را تهیه و منتشر می‌کنند نمی‌دانند در دستگاه‌های دولتی، قضایی، امنیتی این امور از طریق نامه‌های رسمی، صورت می‌گیرد و گزارشات تهیه شده به صورت رسمی و در نامه‌های سربرگ‌دار اداری ارائه می‌شود و نه از پشت تلفن و تقاضای یک نفر از خارج از کشور؟

آیا مأموری سرخود و بدون برگه مأموریت به زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های مختلف یک شهر مراجعه کرده و در مورد پرونده‌ی یک زندانی دهه‌ی ۶۰ پرس‌و جو می‌کند؟ آن هم با داشتن پست در سازمان بازرسی نیروی مسلح که هیچ ربطی به قوه قضاییه یا سازمان زندان‌ها و وزارت اطلاعات ندارد.

موضوع ماده واحده‌ی شورای عالی قضایی سال ۷۴

«حاج محمد.ص» توضیح عجیبی می‌دهد مبنی بر این‌که بر اساس «موضوع ماده واحده شورای عالی قضائی سال ۷۴» همه‌ی سوابق زندانیان را از بین برده‌اند!‌ متأسفانه مسعود نقره‌کار هم تصور می‌کند لابد خبر مهمی را در ارتباط با پرونده‌‌ی زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ برای اولین بار افشا می‌کند.

به اطلاع جاعلین می‌رسانم در سال ۱۳۷۴ شش سال از پایان کار «شورای عالی قضایی» گذشته بود و اساساً‌ چنین نهادی وجود نداشت که بتواند «ماده‌ واحده» تصویب کند و دستور معدوم کردن سوابق زندانیان دهه‌ی ۶۰ را بدهد. مگر دیوانه شده‌اند که پرونده‌های امنیتی افراد را از بین ببرند؟ مگر قوه‌ی قضاییه می‌تواند به دستگاه امنیتی دستور دهد که چه کار کند؟ چنین تصمیمی در حیطه‌ی وظایف مسئولان قضایی نیست.

شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۸ پس از بازنگری در قانون اساسی از بین رفت و به جای آن پست ریاست قوه قضاییه ایجاد شد.

http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=75

کسانی که با موضوع زندان‌ها و تغییر و تحولات قوه‌ی قضاییه آشنا نیستند نمی‌توانند مچ قالتاقی چون «حاج‌رضا» را بگیرند و اصولاً تلاشی هم در این زمینه نمی‌کنند. به همین دلیل موضوع تخصص اهمیت پیدا می‌کند. چیزی که متأسفانه در جامعه ما به آن اعتقادی نیست و هر کس به خود اجازه می‌‌دهد در هر کاری وارد شود.

تضادهای موجود بین تاریخ دستگیری و آزادی کتایون آذرلی در روایت «حاج‌ رضا و آذرلی و دلایل آن

«حاج‌رضا» در ادامه‌ی سابقه تراشی برای کتایون آذرلی از قول «حاج محمد .ص» می‌نویسد:‌

«آنچه سوابق مورد نظر نشون می‌ده این مورد در مهر ۶۳ به اتهام عضویت در گروه‌های محارب دستگیر و در سال ۶۶ آزاد شده، در زندان کوه سنگی سابقه ای وجود نداره ... »

علیرغم ادعای «حاج‌رضا» مبنی بر نداشتن رابطه با کتایون آذرلی و نخواندن کتاب و مصاحبه‌های او آن‌چه در رابطه با آذرلی مطرح می‌کند مو به مو با خود وی تنظیم شده است.

کتایون آذرلی در کتاب «مصلوب» که در آن حقیقت به صلیب کشیده شده است مدعی است پس از دستگیری در مهر ۱۳۶۳ به مدت ۴ سال زندان بوده است. او این مطلب را بارها مطرح می‌کند.

مثلاً در صفحه‌ی ۶ کتاب مصلوب می‌نویسد:‌ »اکنون تمام این دوران، یعنی چهار سال که به درازای چهار قرن برایم بود، ...»

یا در صفحه‌ی ۲۹۹ می‌نویسد:‌ »طول مسیر با برادرم گفتگویی نداشتم، گذشت این چهار سال فاصله‌های موجود روحی و عاطفی‌امان را شدت بخشیده بود»

و «گذشت این چهار سال، فاصله‌های موجود روحی و عاطفی‌مان را شدت بخشیده بود.»

یا در صفحه‌ی ۳۰۰ می‌نویسد: «به اطراف نگریستم و سعی کردم گذر ۴ سالی را که در آن خانه نبودم درک کنم»

یا در صفحه‌ی ۳۰۲ می‌نویسد:‌ « هیچ شباهتی به آن کتایون چهار سال پیش نداشتم»

و در صفحه‌ی ۳۱۵ در پاسخ به سؤال آقای آشوری می‌نویسد: «در یک کلام گفتم: من چهار سال در زندان بسر بردم.»

یا در صفحه‌ی ۴۸ کتاب مصلوب مدعی می‌شود در سال ۶۳ در مشهد بازجویش در اولین جلسات بازجویی او را به تحمل ۴ سال زندان محکوم می‌کند!

آذرلی همچنین در صفحه‌‌ی ۲۹۶ کتاب «مصلوب» در مورد ایام آزادی‌اش از زندان می‌گوید: «چیزی به پایان فصل گل نمانده بود که زندان را ترک کردم. آن روز باران می‌بارید.»

او در صفحه‌ی ۲۸۸ مدعی است: «آیا حقیقت داشت که کسی به ملاقاتم آمده بود آن‌هم پس از سه سال و اندی؟»

بنا به ادعای آذرلی او بایستی در بهار سال ۱۳۶۷ از زندان آزاد شده باشد. بنا به ادعای «حاج‌رضا» در سال ۶۶.

اما چرا تاریخ ذکر شده از سوی حاج‌رضا با ادعاهای کتایون آذرلی در کتاب مصلوب همخوانی ندارد؟

پس از نقد من به کتاب «مصلوب» و دست گذاشتن روی تناقضات عجیب تاریخ‌های ارائه شده در کتاب که با هیچ منطقی نمی‌خواند آذرلی برای رفع و رجوع کردن بخشی از تناقضات، تاریخ آزادی‌اش از زندان را دستکاری کرد و در دقیقه سوم مصاحبه با رادیو برابری http://www.radiobarabari.net در تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۸۴ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ ادعا کرد در تاریخ هفت مهر ۱۳۶۳ دستگیر و در ۱۴ تیرماه ۱۳۶۶ آزاد شده است.

نکته‌ی جالب توجه آن که مجری برنامه در معرفی کتایون آذرلی در ابتدای برنامه گفت:

«خانم کتایون آذرلی ۴ سال از دوران جوانی خودشان را در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی به سر بردند. »

با این حساب مشکل جدیدی رخ نمود. او که بارها در کتاب مطرح می‌کند ۴ سال زندان بوده و مجری هم به همین موضوع اشاره می‌کند یکباره مدعی شد دو سال و نه ماه زندان بوده‌‌ و در تابستان آزاد شده‌ است و نه در فصل گل‌ها.

این بار «حاج‌رضا» روایت جدید کتایون آذرلی از تاریخ دستگیری و آزادی از زندانش را تأیید می‌‌کند و به نقل از «حاج محمد .ص» می‌گوید کتایون آذرلی «در مهر ۶۳ به اتهام عضویت در گروه‌های محارب دستگیر و در سال ۶۶ آزاد شده»، تاریخ دقیق آزادی را هم ذکر نمی‌کند تا دست کتایون آذرلی برای تغییر آن باز باشد. اگر قرار به آزادی در فصل گل‌ها بود طول مدت زندان او آب رفته و به دو سال و نیم تقلیل می‌یافت.

اما جاعلین توجهی ندارند کتایون آذرلی در وبلاگش در معرفی خود آورده است که : «در سال ۱۳۶۳ دستگیر و زندانی شد. در سال ۱۳۶۷ از زندان رها گردید.» خود در آدرس زیر مشاهده کنید:‌

http://www.katayoun-azarli.blogspot.se

در هر صورت چنانچه از موارد قبلی صرف‌نظر کنیم این بار تناقض بین روایت کتایون آذرلی و «حاج‌رضا» است. کتایون در وبلاگش آورده که ۴ سال زندان بوده و «حاج‌رضا» می‌گوید ۳ سال. یا کتایون ‌آذرلی دروغ می‌گوید یا «حاج‌رضا» نمی‌شود هر دو راست بگویند.

اگر مسعود نقره‌کار هنگامی که زحمت تایپ و تدوین ادعا‌های غیرواقعی «حاج‌رضا» و کتایون آذرلی علیه یک فرد شناخته شده چون من را می‌کشید، یک بار به خودش زحمت می‌داد و در اینترنت اسم کتایون آذرلی را جستجو می‌کرد به این حقیقت پی می‌‌برد که تاریخ‌ها با هم نمی‌خواند. مگر نه این که قصد بر این بوده که حقیقتی بازگو شود؟ توجه کنید چقدر بایستی تلاش کنیم تا زهر این دروغ‌ها را خنثی کنیم.

اما چرا «حاج‌رضا» کذایی نمی‌گوید کتایون آذرلی در رابطه با کدام «گروه محارب» به زندان افتاده، حکایتی شنیدنی دارد.

کتایون آذرلی در صفحه‌ی ۴۶ کتاب «مصلوب» می‌نویسد که در ارتباط با «چریک‌های فدایی خلق» و همراه با فردی به نام هایده آغایی راد از فعالان این سازمان دستگیر شده بود. او اضافه می‌کند «او گرایش عمیق به چریک‌های فدایی خلق داشت و مصرانه در این سازمان فعالیت می‌کرد. او و خواهر و شوهر خواهرش جز فعال‌ترین افراد این سازمان بودند. هایده اغلب متن اعلامیه‌های سازمان را نزد من می‌آورد تا با ماشین تحریر تایپ کنم.»

اشرف دهقانی رهبر چریک‌های فدایی خلق در کتاب «بذرهای ماندگار» صفحه‌ی ۲۵۲ به صراحت گفته‌های کتایون آذرلی را تکذیب کرده و می‌نویسد: «ما در آن‌ سال‌ها و سال دستگیری فرد مذکور هیچ رفیق یا رفقای فعالی با مشخصاتی که او ارائه می‌دهد در مشهد و یا استان خراسان نداشتیم. بنابر این واضح است که نویسنده‌ی کتاب مصلوب از سازمان ما نبوده و هیچ‌گونه رابطه‌ای با سازمان ما نداشته است».

اشرف دهقانی در صفحه‌ی ۲۵۱ کتاب «بذرهای ماندگار» توضیح می‌دهد به خاطر تحقیقی که در دست داشته تقریبا‌ً همه‌ی کتاب‌های خاطرات‌ زندان را خوانده است و در مورد کتاب «مصلوب» و کتایون آذرلی می‌نویسد:‌ «به جرأت می‌توانم بگویم که از میان آن خاطرات هیچ نوشته‌ای همچون «مصلوب» ندیدم که در آن روایات متناقض غیرواقعی و غیرمستند مطرح شده باشند.»

کتایون آذرلی پس از تکذیب اشرف دهقانی مدتی ضمن ناسزاگویی به او در این جا و آنجا ادعا می‌کرد اشرف دهقانی از کجا همه‌ی اعضا و هوادارانش را می‌شناسد و ... وقتی متوجه شد این حربه کارساز نیست موضوع گروهی را که در رابطه با آن دستگیر شده بود تغییر داد و مدعی شد که در ارتباط با فدائیان «اقلیت» دستگیر شده است. به دقیقه‌ی هفتم مصاحبه‌‌ی او با رادیو برابری توجه کنید:‌

«من نویسنده و شاعر بودم. هر انسانی فکر می‌کنم حق این را داره که نحوه تفکری برای خودش انتخاب کنه. من به «چپ اقلیت» وابسته بودم. تفکرم وابسته بوده و در این مسیر هم گام برداشتم و نوشتم. وقتی می‌گم نوشتم یعنی شامل اشعار من و داستان‌ها و رمان‌های من است که سعی کردم در آن افکار خودم را نسبت به جهان بینی که دارم بیان کنم.

کتایون آذرلی در دقیقه نه مصاحبه با رادیو برابری در ارتباط با هایده آغایی راد که تا قبل از این او و بستگانش را از فعال‌ترین افراد گروه اشرف دهقانی معرفی می‌کرد می‌گوید:

«اما متأسفانه دوست من( هایده آغایی راد) خودش وابسته به باز هم چپ اقلیت بود.»

پس از گذشت مدتی وی دیگر در مورد گروهی که در ارتباط با آن دستگیر شده بود صحبت نکرد و آن را مسکوت گذاشت. این که «حاج رضا» تعلق گروهی او را مشخص نکرده و تنها نوشته است «گروه‌های محارب» به دلیل آن است که خود کتایون آذرلی هنوز گروه مورد نظر را انتخاب نکرده است. بنابر این تأیید کنندگان کذایی هم نمی‌توانند سرخود چنین کاری کنند.

«حاج محمد ص» که در «بازپرسی نیروهای مسلح» مشغول کار است و به فرمان «سردار» مربوطه پرونده‌ و سوابق کتایون آذرلی را دنبال کرده می‌گوید:‌

«من چون اون موقع حضور نداشتم به زندان وکيل آباد، زندان رضا، ثامن الائمه، نيزاران، بازداشتگاه باغ ملک و زندان کوه سنگی مراجعه کردم، متاسفانه سابقه‌ای از دهه ۶۰ وجود نداره و سوابق به طور کلی معدوم شدن»

تصور کنید یک مأمور قضایی سابق رژیم که بیش از ۶ سال است از کشور فراری است به «سردار» زنگ می‌زند در مورد پرونده‌ی کتایون آذرلی پرس و جو می‌کند، سردار که «هالو»یی بیش نیست موضوع را به «حاج محمد.ص» محول می‌کند، او کار و زندگی‌اش را می‌گذارد و به کلیه‌ی زندان‌های مشهد که کتایون آذرلی مدعی شده سه دهه قبل در آن‌جا زندانی بوده مراجعه می‌کند تا ردی از وی به دست آورد. آیا توقع پذیرش این ادعاها توهین به عقل و شعور خواننده نیست؟

او از کجا می‌دانسته که در سال ۶۳ کتایون آذرلی در کدام کمیته و زندان به سر می‌برده که دقیقاً به همان‌جا ها مراجعه می‌کند و یکی را هم از قلم نمی‌اندازد!

نکته‌ی جالب این است که کتایون آذرلی مدعی است در سال ۶۳ و ۷۵ دوبار دستگیر شده است. اما در هر دو مرتبه هیچ صحبتی از وزارت اطلاعات که نهاد مسئول در این زمینه بود نیست. حتی یک بار نام این نهاد در کتاب نیامده است. «حاج‌رضا» هم رویش نمی‌شود بگوید که موضوع را از وزارت اطلاعات پیگیری کرده است و می‌گوید از «بازرسی نیروی مسلح».

تاریخ دستگیری دوم و آزادی کتایون آذرلی از زندان و تناقض‌های آن

صاحب منصب قضایی رژیم که به «حاج رضا» تبدیل شده از قول «حاج محمد ص.» رئیس ادعایی کمیته صاحب‌الزمان در سال ۷۵ و مأمور «بازپرسی نیروی مسلح» در سال ۹۱ در مورد تاریخ دستگیری و آزادی دوم کتایون ‌آذرلی می‌نویسد:

‌»به احتمال روز پنجشنبه ۱۵ شعبان، ششم دی ماه ۷۵ دستگير و بعد از سه ماه با توجه به صورت جلسه مسؤل کميته فرعی عفو و بخشودگی [شخص حاج‌رضا] آزاد شده، که شخصا گزارشی به کميسيون تقديم کردم. بعدها شنيدم پاسدار مسؤل اعزام زندانيان به زندان‌ها اقدامی همانند انجام داده.»....

«کمیسیون عفو و بخشودگی» چنانچه «حاج رضا» در زیرنویس همین نوشته هم تأکید کرده به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که زندانی بر اساس آن دادگاه رفته و محکومیت گرفته باشد. به ادعای «حاج رضا» «زنان حامله‌ای که حاملگی آن‌ها از ۶ ماه به بالا بود و دو سوم دوران حبس شان را گذرانده بودند عفو می‌شدند اما من حتی برای اين نوع زندانيان که کمتر از دو سوم دوران حبس شان را گذرانده بودند عفو می‌گرفتم».

این در حالی است که بنا به ادعای کتایون آذرلی او به دادگاه نرفته و محکومیتی هم نگرفته بود که پرونده به کمیسیون عفو و بخشودگی برود. توصیه‌های مربوطه بایستی به حاکم شرع و مسئول پرونده می‌شد. نکته‌ی قابل توجه آن که آذرلی مدعی است در دوران زندان اولش نیز به دادگاه نرفت و هنگام بازجویی و شکنجه، بازجوی مربوطه او را به ۴ سال زندان محکوم کرد.

حاج رضا همچنین از زبان حاج صادق، حاملگی و دوران سه‌ماهه زندان آذرلی می‌نویسد:‌

«آخرین فرد، حاج صادق به علت سن بالا مورد را فرموش کرده بود، او با یادآوری‌ها و آدرس‌های من با تردید گفت: «آن خانم در زمان بازداشت حامله بود و بعد از تحمل بازداشت دوره سه ماهه در مراحل حاملگی و نبودن ادله و مستندات از شما خواهش کردم برایش کاری کنید».

به این ترتیب او از زبان دیگران مسئولیت خودش در آزادی کتایون آذرلی را تأیید می‌کند. به پاسکاری افراد توجه کنید.

کتایون آذرلی مدعی است در روز نیمه شعبان ۱۳۷۵ دستگیر شد. «حاج‌رضا» و اعوان و انصارش که «صورت جلسه مسؤل کميته فرعی عفو و بخشودگی» را هم در دسترس دارند می‌روند ابرویش را درست کنند می‌زنند چشم‌اش را هم کور می‌کنند.

در سال ۱۳۷۵ چهارشنبه ۵ دیماه نیمه شعبان است و نه ششم دی‌ماه.

http://thepersiancalendar.com/1375/10

از این که بگذریم اشکال قضیه در روایت خود کتایون آذرلی در صفحه‌ی ۳۵۰ کتاب «مصلوب» است که در مورد تاریخ دستگیری دومش می‌نویسد:

«شش ماه از بارداریم گذشته بود و اکنون دخترم سه سال و نیم داشت... همسرم برای انجام یک پروژه‌ی پزشکی به تهران سفر کرد. او می‌بایست به مدت یک هفته در این پروژه نظارت می‌داشت و در کنفرانس ملی پزشکان [در صفحه‌ی ۳۵۸ تبدیل به کنفرانس بین‌المللی پزشکان می‌شود] شرکت می‌کرد. خاطرم می‌آید روزی‌که او از خانه به این منظور خارج شد صبح یک روز پاییزی بود. ... سه روز پس از این سفر او، در صبح یک روز که مصادف بود با تولد حضرت امام زمان، زنگ منزلم به صدا در آمد. »

چنانچه در بالا توضیح دادم تولد «حضرت امام زمان» که نیمه شعبان خوانده می‌شود در سال ۱۳۷۵ مصادف با پنجم دیماه است، صبح یک روز پاییزی داستانسرایی است. کتایون آذرلی ممکن است در ارتباط با یک جرم کاملاُ غیرسیاسی برای مدت کوتاهی بازداشت شده باشد، یا به خاطر دعوا با همسر پایش به کمیته و دادگاه باز شده باشد اما به عمرش یک لحظه هم به اتهام سیاسی بازداشت نشده و رنگ بازجو و شکنجه و ... ندیده است.

حاج رضا کذایی هم که برای کتایون آذرلی تأییدیه صادر کرده، نیمه شعبان را روز دستگیری او ذکر می‌کند.

کتایون ‌آذرلی در مورد موقعیت بارداری‌اش در صفحه‌ی ۳۶۷می‌‌گوید: «پس از سه ماه بازجویی در حالی که وارد ماه نهم بارداریم شده بودم و فقط سه هفته دیگر فرصت داشتم تا جنینم را به دنیا آورم...»

خروج کتایون آذرلی از ایران و ورود به آلمان

آذرلی در کتاب «مصلوب» مدعی می‌شود که پس از آزادی از زندان با هواپیما از فرودگاه پرواز کرده و جنین‌اش را در کشتی پناهندگان بر روی آب رودخانه به دنیا آورده است!

به ادعای او در صفحه‌ی ۳۶۹ توجه کنید، آیا فیلم سینمایی تعریف نمی‌کند:‌

«من در فرودگاه سخت گریستم، بی‌محابا، بخاطر همه چیز، اشک ریختم... ده روز پس از ورودم به سرزمینی بیگانه، جنینم را در داخل کشتی پناهندگان، بر روی آب‌های رودخانه به دنیا آوردم.»

برای رفتن به اروپا (در حالی که همسرتان پزشک و اقامت آلمان را دارد) با هواپیما به کدام کشور پرواز می‌کنید؟ از طریق کدام کشور با «کشتی پناهندگان» و از طریق روخانه به آلمان سفر می‌کنند؟ آیا هیچ پزشکی پس از خروج از کشور که دیگر خطری تهدیدشان نمی‌کند حاضر به ادامه سفر با همسرش که نه ماهه حامله است می‌شود؟ آیا لااقل چند روز صبر نمی‌کند فرزندشان به دنیا بیاید؟ آیا باید در نقشه‌ی اروپا و جهان هم به خاطر پذیرش ادعاهای کتایون آذرلی تغییر ایجاد کرد؟

کتایون آذرلی همراه با همسر و دخترش سارا از مشهد به تهران آمده، در منزل برادر بزرگش کیخسرو به آدرس : لویزان خانه سازمانی شهید فلاحی، بلاک 4، طبقه 15، شماره‌ی ۵۶ اقامت کرده و از آن‌جا با کلی چمدان و بار و بنه به فرودگاه مهرآباد رفته و مستقیماً به آلمان پرواز می‌کنند.

هم «حاج‌رضا» و هم «حاج محمد. ص» که «صورت جلسه کميته فرعی عفو و بخشودگی» با مسئولیت «حاج رضا» را در اختیار دارد و هم کتایون آذرلی تأیید می‌کنند که او شش ماهه حامله بوده، پس از سه ماه زندانی بودن در ماه نهم حاملگی آزاد شده است. تاریخ آزادی او به این ترتیب ۵ فروردین ۱۳۷۶ می‌شود. اما کتایون آذرلی در وبلاگش در مورد تاریخ ورودش به آلمان می‌نویسد: «در سال ۱۳۷۵ جلای وطن کرد و در آلمان اقامت گزید.»

http://www.katayoun-azarli.blogspot.se

تأیید آن‌چه در اتاق خواب کتایون آذرلی اتفاق افتاده از زبان سراکیپ دستگیر‌کننده‌ی او

«حاج‌ رضا» تلاش می‌کند از زبان سراکیپی که در سال ۷۵ جهت دستگیری کتایون آذرلی اقدام کرده بقیه داستان کتایون آذرلی را تأیید کند.

کتایون آذرلی مدعی شده است که هنگام دستگیری، فرمانده گروه بازداشت، نیروهایش را از اتاق بیرون کرده و در همان اتاق خواب تلاش کرده به او تجاوز کند که وی با گاز گرفتن پشت او و کندن بخشی از گوشت تن او فرصتی یافته به کوچه فرار می‌کند.

«سرهنگ غلامعلی خ.ر فرمانده گروه بازداشت از بیماری شدید پوستی رنج می‌برد،» او به خاطر گناهانی که در رابطه با زنان شوهردار و بی‌شوهر یا دختران «پر و پیمون» انجام داده با بدنی که نصفش پوسیده، پوسیدگی و بوی تعفنی که خودش را هم عذاب می‌دهد در بستری بیماری است. ابتدا تلاش می‌کند از زیر سؤال‌های حاجی که نسبت به سناریو کاملاً‌ توجیه است در برود. وی که در مقابل سؤالات سکوت کرده و اظهار می‌داشت همه چیز را فراموش کرده است، عاقبت به زبان آمده و می‌گوید:

«حاجی، اگر چه درست یادم نمی‌آد ولی اگر کاری کردم سوای اقدام قانونی، فرمایشات جوانی و قدرت هم بود»

حاجی به یادش آورده می‌گوید:‌

«‌سرهنگ توی آدمائی که بازداشت کردی مورد کتایون، همون که رفتی برای بازداشتش، موردی که یه دختر داشت و دستش علیل بود و اهل شعر و شاعری بود، یادت نیست؟»

چنانچه ملاحظه می‌کنید حاجی همه اطلاعات کتایون آذرلی را مو به مو دارد اما می‌گوید نه کتابش را خوانده، نه نقدهایی در مورد کتابش را خوانده، با او تماس نداشته و اطلاعی از مصاحبه‌های او هم ندارد، به کامپیوتر هم دسترسی ندارد و کارکرد با آن را هم نمی‌داند. پس این اطلاعات را از کجا آورده است؟‌ اسامی افرادی که کتایون آذرلی نام برده، نام کمیته‌ها و زندان‌هایی که در آن‌جا به سر برده و بسیاری مطالب دیگر.


برای مطالعه ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016