پنجشنبه 9 شهریور 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

غارت بيت‌المال با رمز الله اکبر، بيژن صف‌سری

بيژن صف سری
اين بار چنين غارت و چپاولی از سوی کسانی انجام می‌گيرد که نه تنها در ۳۳ سال پيش با داستان‌سرايی از حق‌الناس و حفظ بيت‌المال نسل انقلاب ۵۷ را فريب داده‌اند بلکه هنوز هم به‌رغم صدها پرونده اختلاس و دزدی مسئولين رده بالای نظام از بيت‌المال، باز هم در هر تريبون ملی تا منابر، کماکان دم از مزمت حق‌الناس خوردن و... می‌زنند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اين روزها مردم ايران بار ديگر نظاره گر يکی ديگر از بی‌سابقه‌ترين غارت ها و چپاول های زمامداران مسلط شده براين کهنه ديار هستند که مسبوق به سابقه است چرا که در سال ۵۱ در رژيم شاهنشاهی ، ملت ايران در وضعيتی مشابه امروز، ناظر بر غارتی بودند که در عصر خود بی سابقه ترين محسوب می شد اما با اين همه تشابه اين دو واقعه ، صرف نظر ازحيف و ميل دارايی های يک ملت ، از منظر تاريخی ، خاصه در فاصله زمانی کمتر از پنجاه سال وبا تغيرنظام حکومتی از پادشاهی به نظام دينی و انقلابی ، می تواند تلنگری باشد بر باور های ملتی که زمانی نه چندان دور با طنين الله اکبرهای خود عرش خدا را لرزاند وبساط نظام ۵۰ ساله شاهنشاهی را برچيد اما غافل از رهزنانی شد که خدا را هم وسيله غارت و چپاول خود می سازند چه رسد به طنين الله اکبرهای بی اثر.

هنوز آنانيکه موی در اسياب عمر سپيد کرده اند بخوبی بياد دارند که درست چهل و يک سال پيش ازاين ، يکی از عظيم ترين و پرهزينه ترين ريخت پاش های تاريخ اين سرزمين ، تحت عنوان « جشن های بزرگداشت ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ايران » برايرانيان تحميل شد و به رغم همه توجيحات برگذارکنندگان آن جشن پرهزينه ، سر فصل اعتراضات جديدی بر عليه نظام شاهنشاهی گشوده شد که عاقبت منجر به سرنگونی آن گرديد.

بنا براسناد منتشر شده از سوی موسسه مطالعات تاريخ ايران که از موسسات تابع نظام ولايی جمهوری اسلامی است يکی از سر سخت ترين مخالفان برگذاری جشن های ۲۵۰۰ ساله، آيت الله خمينی رهبر انقلاب سال ۵۷ ( بخوانيد هيجانات کاذب سال ۵۷) بود وايشان درهمان زمان در مخالفت با هزينه های سنگين و نجومی جشن های دو هزارو پانصد ساله در يکی از سخنرانی های خود در نجف گفت « ... از تهران به من نوشته اند که در بلوچستان و سيستان و اطراف خراسان آنجا يک قحطی و گرسنگی شده است که مردم هجوم آوردند به شهرهای بزرگ و از گرسنگی نه حيواناتی دارند و نه حيوان خويش را می توانند ذبح کنند و از گرسنگی اينطور هستند. اطراف مملکت ايران در اين مصيب گرفتار هستند و ميليونها تومان خرج جشن شاهنشاهی می شود از قراری که يک جايی نوشته بود برای جشن ، خود تهران ۸۰ ميليون تومان اختصاص داده شده است» و در ادامه اين سخنرانی به مردم توصيه می کند تا با به نوشتن نامه به سران کشور های دعوت شده دراين جشن ، مانع از برگذاری ان شوند وميگويد « ... به ممالک ديگر اسلام، به اينهايی که می خواهند در اين جشن زهرماری شرکت کنند و در خون ملت ايران شرکت کنند، به اينها نوشته بشود که آقا نرويد در اين جشن، جشن کثيفی است، نرويد در اين جشن شايد تأثير کند...» به عبارتی بهتر آقای خمينی در آن زمان تنها راه مقابله و اعتراض به ريخت و پاش های حکومت وقت را ، نامه نوشتن به مهمانان جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی می بيند ، يعنی درست همان اقدامی که امروز وطن پرستان و دلسوزان اين اب و خاک با برگذاری اجلاس سران غير متعهد ها در تهران ، با انتشار بيانيه و نوشتن ده ها نامه به شرکت کنندگان اين اجلاس و ايضا يانکی مون دبيرکل سازمان ملل برای افشای جنايات جانشين ايت الله خمينی و هم دستانش انجام داده اند و يادآور نقض حقوق بشر در بلاد تحت سلطه اين حاکمان زور گو شده اند .

الغرض اين روز ها بار ديگر مردم ايران نظاره گر ريخت و پاش هايی از سوی نظام هستند که هزينه جشن های دو هزارو پانصد ساله را می توان براحتی از ياد برد، چرا که اين بار نظام ولايی با دعوت گروهی از سران کشور های گرسنه و پاپتی تحت عنوان « اجلاس سران کشور های غير متعهد » برای حفظ حکومت ظالمانه و جنگ طلبانه خود ، دست به گشاده بازی هايی زده است که حتی منجر به اعتراض برخی از ولايتمداران هم شد تا بدانجا که کمتر کسی است که خبر از سياهه هزينه های کنفرانس گدايان نداشته باشد که در يک قلم ۱۲۰ ميليارد تومان برای بازسازی و ساخت اماکن تشريفاتی هزينه ميشود و يا برای اقامت بيش از ده هزار مهمان خارجی درهتل های تهران و مناطق توريستی کشور، صد ها ميليارد پرداخت می کنند،همچنين خريد ۲۰۰ بنز تشريفاتی اس ۵۰۰ که هر يک حدود ۳۵۰ ميليون تومان قيمت دارد، و از همه مهمتر ساخت سالن تشريفات بلا استفاده برای فرودگاه مهر اباد که عنقريب بايد بر چيده شود و صد ها ميليارد تومان هزينه های ريز و درشت ديگر که داغ فريب انقلاب ۵۷ را در دل هر ايرانی وطن پرستی بار ديگر تازه می کند. خاصه که اين بار چنين غارت و چپاولی از سوی کسانی انجام می گيرد که نه تنها در سی و سه سال پيش با داستانسرايی از حق الناس وحفظ بيت المال ، نسل انقلاب ۵۷ را فريب داده اند بلکه هنوز هم به رغم صد ها پرونده اختلاس و دزدی مسئولين رده بالای نظام از بيت المال ، باز هم درهر تريبون ملی تا منابر، کماکان دم ازمزمت حق الناس خوردن و ....می زنند و آنچنان بر مرکب مراد سوارند که گويی جز با جنگ و خونريزی و برهم زدن نظم جهانی وايضا به توبره کشاندن خاک اين سرزمين حاضر به پياده شدن از مرکب مراد نيستند.

می گويند از معممی ( آخوند) پرسيدند که آيا از خودت دروغگوتر و وقيح تر ديده ای؟ پاسخ داد بلی، کسی است که مرا خوب می شناسد اما وقتی مرا می بيند با حالت معصومانه ای ميگويد: حاج آقا التماس دعا
امروز برکمتر پوشيده است که هدف از برگذاری اجلاس سران کشور های غير متعهد ها در تهران غير از همدل ساختن گروهی از کشور های بی تاثير درمعادلات جهانی ،و فرار از تحريم ها ، نمايشی از رؤياها و بلندپروازی‌های آيت الله خامنه ای است روحانی که چنان از باده قدرت سرمست است که تکبه بر جايگاه خدايی می زند و از همين رو با بذل و بخشش های بی حساب و کتاب ازجيب ملت در مانده در معاش ، سعی در حفظ نظام رو به انقراض خود دارد تا بدانجا که با وجود خسارات بی شماره ناشی از زلزله اخيروآگاه بودن از نياز زلزله زدگان به کمک های بيت المال ،رهبر مسلمين ساکن محدوده خيابان پاستوربرای خوشامد مهمانان اجلاس کذايی فرمان ارسال کمک‌های «بشردوستانه» به ۲۶ کشور عضو جنبش غيرمتعهد و راه‌اندازی مراکز درمانی در۲۲ کشور عضو اين پيمان را می دهد

اما با همه معايب وهزينه های کمر شکن اين اجلاس که هم اکنون درام القرای جهان شيعه در حال برگذاری است ، دو حسن بزرگ برای ملت تحت ستم ايران دارد اول اينکه اين اجلاس کذايی اخرين تير رها شده نظام برای حفظ بقا ی اواست طرفه آنکه با عدم حضور سران کشور های مطرح و تاثير گذاردر اين اجلاس ،از هم اکنون پيامدی جز شکست ديگربرای سردمداران نظام نخواهد داشت و دوم آنکه امروز هر وطن پرست ايرانی با پوست و استخوان خود پی به معنا و مفهوم آن دل گفته از خواجه شيرازبرده است و ديگر هرگز فريب جماعت دين فروش از هر آئين و مسلکی را نخواهد خورد چرا که
مرغ زيرک به در خاتقه اکنون نپرد
که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی

بيژن صف سری
http://bijan-safsari.com/


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016