شنبه 7 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اگر در مصر بهائى بودم! طارق حجي

Tarek Heggy.jpg
Tarek Heggy
tarekheggy@gmail.com

اگر بهائى بودم: به جهانيان از طرح سيستماتيك ريشه كنى ديانت بهائى وبهائيان درمصر خبر وگذارش مى دادم.

اگر بهائى بودم: بزرگان وانديشمندان جهان را از تجليل واحترام ومهمان نوازى همگنان آنان به عبدالبهاء در مصر در اوائل قرن بيستم آگاه مى نمودم. وسپس از تحقير خواستاران عظمت وانديشه در مصر امروزه ديانت بهائى وبهائيان ونسبت كفر دادن به آنها خبر مى دادم. آيا مصر انديشه و يا انديشمندان را از دست داده است؟

اگر بهائى بودم: صاحبان عدل را در جهان به داورى در شأن ازهر شريف فرا مى خواندم تا به علماى محترم آن مجمع بگويم چه گونه قضاوت مى كنيد كه ديانت بهائى دين نيست در حينى كه دادگاه شرعى عالى در ببا/ سوهاج سنهء 1925 حكم بر اين كه "ديانت بهائى دين مستقل" است صادر نموده.

اگر بهائى بودم: صاحبان عدل را در جهان به داورى در شأن ازهر شريف فرا مى خواندم كه آيا مساجد ومكاتب درس بى حصر وحد در مصر مكان تنگ آمده تا ساختمان يگانه مركز بهائيان را انتزاع نموده و آن را مدرسه اى جهت استفاده براى آموزش قرآن كريم قرار داده اند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اگر بهائى بودم: صاحبان عدل را در جهان به داورى در شأن زندانى 92 شخص بهائى از زن ومرد كه عمر آنان بين 2 و 80 سالگى بود دعوت مى نمودم كه چه گونه آنان را دستگير نموده و از سراسر مناطق مصر به طنطا انتقال داده اند, وسپس به نشر زشت ترين دروغ ها واتهامات باطل در روزنامه ها در حق آن بهائيان اقدام نموده اند فقط به جهت اين كه منتسب به اين آيين اند.

اگر بهائى بودم: صاحبان عدل را در جهان دعوت به داورى مى نمودم در خصوص دستگيرى عده اى از زنان ومردان بهائى از شهرها وقصبات در جنوب وشمال مصر وحبس آنان هفته ها و ماه ها براى بازجوئى فقط به خاطر اين كه بهائى هستند.

اگر بهائى بودم: در بين هنرمندان شرق وغرب انتشار مى دادم كه يكى از بزرگترين هنرمندان مصر وشرق حسين بيكار(بهائى بوده) از منزلش روانه نمودند و در زندان براى تحقيق و باز جوئى چند روزى محبوس كردند فقط به خاطر اين كه بهائى بوده.

اگر بهائى بودم: در بين هنرمندان شرق وغرب انتشار مى دادم كه يكى از بزرگترين هنرمندان مصر وشرق حسين بيكار در سن نود سالگى با دارا نبودن كارت شناسائى وفات نمود زيرا صاحب منصبان از ذكر كلمهء بهائى در كارت شناشائى او خود دارى نموده بودند.

اگر بهائى بودم: به سازمانهاى حقوقى وغير حكومتى در جهان مراجعه مى نمودم تا به آنان بگويم: اى مردم! آيا معقول است كه كارت شناسائى شخصى در مصر در قرن بيست ويكم داراى بندى فَرَضى براى دين داشته باشد؟

اگر بهائى بودم: به سازمانهاى حقوقى وغير حكومتى در جهان مراجعه مى نمودم تا به آنان بگويم: اى مردم! آيا معقول است كه كارت شناسائى شخصى در مصر در قرن بيست ويكم نوشتن يكى از سه اديان را مقرر نمايد بى در نظر گرفتن ارادهء شخص ويا دين او؟

اگر بهائى بودم: به سازمانهاى حقوقى وغير حكومتى در جهان اطلاع مى دادم كه فرزندان بهائيان داراى كارت شناسائى شخصى خواهند بود كه علامت (-) در بند دين گنجانده شده. در حينى كه پدران و مادران آنان داراى كارت شناسائى شخصى نمى باشند: چرا؟ چون دولت به عقد ازدواج بهائى اعتراف نمى كند. اى اهل انصاف بيائيد بيائيد و با من عظمتِ دقت و تصرف را در اجراى قوانين مشاهده نمائيد.

اگر بهائى بودم: وزراى آموزش كشورهاى عالم را خبر مى دادم كه وزير آموزش مصر اطفال ـ بله اطفال ـ بهائيان را در مدارس دولتى قبول نمى كند چون بهائى هستند.

اگر بهائى بودم: جهانيان را خبر مى دادم كه دستور اخير مصر براى الغاى اقليت بهائى در مصر تهيه گرديده.

اگر بهائى بودم: جهانيان را خبر مى دادم كه به آتش كشيدن خانه هاى بهائيان در مصر امرى عادى است و نيازى به تحقيق وتفسير ندارد.

اگر بهائى بودم: به سازمانهاى حقوقى وغير حكومتى در جهان وهمچنين هيأت مطبوعات ورسانه هاى خبرى اطلاع مى دادم كه تحريك به قتل بهائيان علنا در تلوزيون و سخنرانى هاى مسئولين امرى عادى است و نيازى به مراجعه و محاسبه ندارد.

وبا وجود اين

سر انجام : اگر بهائى بودم: نزد مسئولين در مصر مى رفتم و به آنان مى گفتم كه بنده شهروند مخلص وميهن دوست مى باشم و جهت پيروزى كشورم سعى مى نمايم و شهروندان خود و اطفال همسايه ام را مانند فرزندانم به برادرى ودوستى فيما بين دعوت مى نمايم بى در نظر گرفتن دين يا عقيده. اى كاش حكومت كشورم اين روش را پيشى مى گرفت!

منبع:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=342364

http://www.ahewar.org/eng/show.art.asp?aid=1709


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016