دوشنبه 20 آبان 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مذاکرات اتمی در ژنو: دو دروغ و صدها ميليارد دلار هزينه، مهران مصطفوی

مهران مصطفوی
به شما مردم دروغ گفتند که غنی‌سازی لازمه استقلال کشور است، به شما دروغ گفتند که صنايع اتمی جزو صنايع مادر است، به شما دروغ گفتند که تحريم‌ها اقتصاد ايران را تقويت می‌کند، به شما دروغ گفتند که ايران بيمی از تحريم‌ها ندارد و اين غرب است که از بابت آن‌ها ضرر می‌بيند. به شما دروغ گفتند که برای مذاکرات زمان به نفع ايران کار می‌کند. مسئول اول همه اين سياست‌ها و دروغ‌ها نيز کسی به غير از علی خامنه‌ای نيست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مذاکرات ژنو آنچه را که سالها در باره اش گفته و نوشته بودم بار ديگر آشکار کرد: «ايران مانند جريان گروگانگيری و جنگ ايران و عراق کار را بجايی خواهد رساند که در ضعيف ترين موقعيت توافقی را بپذيرد.» رفتار قدرتهای بزرگ دنيا با حاکمان ايران نشان از اين دارد که تا آنجا که ممکن است آنها ايران، اين ليموی شيرين را خواهند فشرد و آبش را خواهند گرفت و بعد تفاله اش را بيرون خواهند انداخت. چرا و چگونه به اين مرحله رسيديم که سرنوشت و آينده ما چنين در گرو يک مذاکره قرار گرفته است؟ همانطور که قبلا گفته ام [(۱) و (۲)] اساس بحران بر دو دروغ استوار است:

- دروغ اول را رژيم ايران برای پيشبرد اهداف امنبتی ـ نظامی اش مطرح کرد که عبارت است از اينکه ايران نياز به انرژی هسته ای دارد و برای انرژی هسته ای هم نياز به صنعت غنی سازی دارد. اکنون بايد بر همه آشکار شده باشد که ايران به آنچه نياز نداشت انرژی هسته ای بود و انرژی هسته ای ايران که محدود به نيروگاه روسی بوشهر می شود برای راه اندازی به صنعت غنی سازی نياز نداشت.

- دروغ ديگر را طرف مقابل خصوصا اسرائيل ساخته است که ايران اکنون نيز بدنبال ساختن بمب اتمی است. اما اين دروغ بدون وجود دروغ اول قابل ساختن نبود و پايه هايش بر دروغ اول استوار شده است و تا زمانی که دروغ اول از سوی حاکميت ايران پذيرفته نشود طرف دوم تا آنجا که می تواند بهره برداری می کند چنانکه تاکنون کرده است. لازم به يادآوری است که بنا بر کليه گزارشهای سازمانهای اطلاعاتی ايران از سال ۲۰۰۳ پروژه ساختن بمب اتمی را کنار گذاشته است و کليه کشورها بر اين امر واقفند.

دروغ اوليه رژيم دروغهای ديگری را نيز در پی داشت برای مثال به شما مردم دروغ گفتند که غنی سازی لازمه استقلال کشور است، به شما دروغ گفتند که صنايع اتمی جزو صنايع مادر است، به شما دروغ گفتند که تحريمها اقتصاد ايران را تقويت می کند، به شما دروغ گفتند که ايران بيمی از تحريمها ندارد و اين غرب است که از بابت آنها ضرر می بيند. به شما دروغ گفتند که برای مذاکرات زمان به نفع ايران کار می کند. مسئول اول همه اين سياستها و دروغها نيز کسی به غير از علی خامنه ای نيست.

مذاکرات اخير نشان داد که حاکمان ايران بدنبال قرار گرفتن در شرائط سخت اقتصادی راهی جز زانو زدن در برابر واقعيتها ندارند. اکنون غربی ها توافق کرده اند که اگر ايران توقف غنی سازی ۲۰ درصدی را بپذيرد، با آژانس همکاری بيشتری ‌کند ـ مانند بازديد از معدن گچين در سواحل خليج فارس در نزديکی شهر بندرعباس و راکتور اراک که همين امروز ايران آن را پذيرفت و با آقای امانو توافق کرد ـ و برای غنی سازی ۵ درصدی نيز محدوديتهای را بپذيرد تنها مقداری از پولهای خود ايران (بين ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار) را آزاد کنند و تا زمانی که فعاليت غنی سازی اورانيوم را کاملا تحت کنترل در نياورده اند تحريمهای بانکی و نفتی و ديگر تحريمهای اصلی برداشته نخواهند شد و برخی حتی اکنون نيز به دنبال تشديد تحريمها هستند!

اين مسلم است که روسيه و چين و فرانسه و آمريکا و انگليس و آلمان بفکر منافع خود هستند و هريک بنا به موقعيت و وضعيت خود و بين المللی با هدف سودبری بيشتر وارد اين مذاکرات می شوند. بعنوان نمونه فرانسه کشوری که من در آن زندگی ميکنم بخاطر اينکه در شرايط فعلی منافعش با محور اسرائيل و عربستان همسوست و از سوی ديگر همکاريهای اقتصادی فراوانی را با عربستان و قطر شروع کرده است و نياز به سرمايه های آنها دارد چنانچه همين هفته پيش يکی وزرای فرانسوی به عربستان فرستاده شد تا کارخانه ورشکسته ای در بروتاين فرانسه را بخرد. و از سوی ديگر فرانسه از اينکه آمريکا مستقيما با ايران به مذاکرات دست زده است در مذاکرات ژنو موضعی تند تر گرفته است و نگران اين است که بازاری که در ايران بخاطر تحريمها از دست داده است به دست کارخانه های آمريکايی بيافتد. همه اين کشورها اطلاعات کامل و کافی در باره فعاليتهای اتمی ايران دارند و همه بخصوص اسرائيل می دانند که ايران خطر امنيتی ندارد اما با تکيه بر همان دروغ اول مشغول چانه زنی هستند تا بهتر بتوانند سياستهای خود را پيش ببرند.

هموطنان، مسئله بحران اتمی ايران يک راه حل بيشتر ندارد و آن تکيه به مردم است، تکيه به مردم برای حل بحران يعنی گفتن واقعيتها و در نتيجه به تعليق درآوردن کليه فعاليتهای غنی سازی. اين تعليق نه بخاطر خواسته ديگران بلکه از آنجا که اين فعاليت کوچکترين استفاده و سودی برای ايران ندارد و مانند جريان گروگانگيری و جنگ ۸ ساله، رمق وطن را برای هيچ گرفته و اينکه سياست اتمی ايران به غير از فقر و فلاکت دستاورد ديگری نداشته است بايد انجام شود. حل اين بحران نياز به مذاکره ندارد زيرا طرف اصلی و پرداخت کنندگان هزينه اين سياست مردم ايران هستند. حل اين بحران نياز به آزادی و حاکميت مردم دارد. اما چگونه می توان از کسانی که اين وضعيت را ساخته اند انتظار داشت اين واقعيت سخت را که از مردم پنهان کرده اند و بابت دروغی تاريخی حداقل صدها ميليارد دلار به ايران ضرر زده اند را با مردم در ميان بگذارند؟ اگر آنها اين واقعيتها را با مردم در ميان نمی گذارند ما يعنی فرد فرد مردم ايران نبايد در اينباره سکوت کنيم يکباره هم که شده درباره "انرژی اتمی حق مسلم ماست" سئوال طرح کنيم. کسانی که شما را دعوت به سکوت می‌کنند و می گويند بگذاريد حاکميت کارش را بکند و آنها را در اين مذاکرات تضعيف نکنيد حقيقت را به شما نمی گويند. صدای شما هر چه بلندتر باشد، حضور شما هر چه بيشتر باشد ايران صدمه کمتری می بيند.

احتمال اينکه در هفته های آينده توافقی بين ايران و کشورهای ۵ بعلاوه يک صورت بگيرد کم نيست. اما نبايد اجازه داد خامنه ای و اعوان و انصارش توافق احتمالی را به عنوان يک پيروزی به مردم ايران بباورانند. نبايد اجازه داد اين توهين بزرگ را به مردم ايران بکنند. به ياد آوريد زمانی که چند ميليارد دلار پول ايران را در جريان گروگانگيری بباد دادند با سازش با گروه ريگان و بوش و آزادی گروگانها بعد ۴۴۴ روز بحران سخن از پيروزی سياسی راندند، بياد آوريد زمانی که آقای خمينی بعد از ۱۰۰ ها ميليارد دلار خرابی و به کشته دادن چند صد هزار نفر و قربانی کردن نسلی در جنگ ايران و عراق جام زهر را نوشيد سخن از پيروی در دفاع مقدس کردند. نگذاريد اينبار بعد از اينهمه هزينه بار ديگر شما را بريشخند بگيرند و تحقر کنند، بايد از حق خود دفاع کنيم تا دچار بحرانی ديگر نشويم.

مهران مصطفوی

دو مقاله قبلی:
۱- ۳ شهريور ۱۳۹۲ - بررسی سياست آقای روحانی برای خروج از بحران اتمی و چهار پيشنهاد جهت پيگيری توسط اپوزيسيون مستقل و آزاديخواه

۲- ۴ آبان ۱۳۹۲ - سياست اتمی، گناه اوليه و راه حلی ممکن


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016