یکشنبه 6 اسفند 1385   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

هشدار وزارت بهداشت نسبت به جراحی‌های افزايش قد در نوجوانان، فارس

خبرگزاری فارس: بسياری از نوجوانان نسبت به وضع بدنی و روانی خود در دوران بلوغ تصور درستی ندارند به همين علت بيش‌ترين مراجعه به پزشکان برای افزايش قد در گروه نوجوانان است که به معلوليت و ناتوانی آن‌ها منجر می‌شود.


گلايل اردلان، رئيس اداره بهداشت مدارس وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی فارس‌ افزود: بی‌اطلاعی و نبود آموزش نوجوانان در مورد مسائل دوران بلوغ و نوجوانی در بسياری از موارد منجر به آسيب‌های جسمی و روانی آنان می‌شود به همين علت با همکاری وزارت آموزش و پرورش طرح بررسی روند رشد آهنگ بلوغ جسمی و رفتاری نوجوانان را در کشور بررسی می‌کنيم.
وی ادامه داد:‌ متأسفانه استانداردها و اطلاعاتی که ما درباره مسائل بلوغ نوجوانان داريم، بيش‌تر دستاوردهای کشورهای پيشرفته غربی است و اطلاعات بومی چندانی غير از مسائل مربوط به سن بلوغ دختران نداريم و اين مسئله منجر به يکسری اشکالات در درمانگری و طب فوق تخصصی نوجوانان می‌شود.
وی گفت: از طرفی نوجوانان نيز تصور ذهنی درستی از وضع جسمی و بدنی خودشان ندارند و چون در سنينی هستند که تمام فکر و ذکرشان جلب توجه ديگران است ممکن است دست به يکسری اعمال زيبايی بزنند که به آسيب آن‌ها منجر شود.
اردلان افزود: بيش‌ترين مراجعه کنندگان به متخصصان برای کاهش و افزايش قد، نوجوانان و جوانان هستند که اين عمل‌ها در بسياری موارد به معلوليت يا ناتوانی آن‌ها منجر می‌شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی اضافه کرد:‌ طرح بررسی روند آهنگ رشد بلوغ نوجوانان سال آينده برای گروه دختران و سال ۸۷ برای پسران اجرا می‌شود، نتايج تحقيق اول که در يک گروه ۱۰ هزار نفره از دختران دانش‌آموز اجرا می‌شود اوايل سال آينده اعلام می‌شود و نتايج تحقيق گروه پسران نيز يک سال بعد اعلام می‌شود.
رئيس اداره بهداشت مدارس وزارت بهداشت گفت: اين تحقيق با همکاری مرکز تحقيقات رشد و نمو مرکز طبی کودکان و مرکز تحقيقات روانپزشکی بيمارستان روزبه انجام می‌شود و طی آن اطلاعات لازم برای آموزش و آگاهی دادن به نوجوانان و والدين آن‌ها و نقاط برش مداخله‌ای برای پزشکان و روانپزشکان مشخص می‌شود.

Copyright: gooya.com 2016