پنجشنبه 5 اردیبهشت 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زندان های کشور به خارج از شهرها منتقل می شوند، مهر

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه، مديريت و منابع سازمان زندانهای کشور گفت: با برنامه ريزيهای صورت گرفته قرار است در برنامه ای۱۰ ساله زندانهای کشور از داخل به خارج از شهر منتقل شوند.
محمد علی زنجيره ای در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: قانون انتقال زندانها از داخل شهر به خارج از شهر در سال ۱۳۸۰ به تصويب رسيده بود که متاسفانه تا سالهای گذشته اقدامی صورت نگرفت.

وی با بيان اينکه در پايان سال ۱۳۸۵ اين قانون به تصويب هيئت وزيران رسيده است، گفت: انتقال زندانها در برنامه سازمان زندانهای کشور است.

زنجيره ای با اشاره به قدمت يکصد ساله برخی زندانهای خاطرنشان کرد: اين امر هم سبب بازسازی و بهسازی زندانها و هم موجب فراهم شدن آرامش بيشتر درون شهرها خواهد شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی با بيان اينکه سال گذشته ماهانه ۵۰ هزار نفر روانه زندانهای سراسر کشور شدند، گفت: ۵۵۰ هزار نفر از زندانيها در ماه اول يا تا پايان سال آزاد شدند.

به گفته وی، انتقال زندان مرکزی سمنان به خارج از شهر در سفر هيئت دولت به استان سمنان به تصويب رسيده است که يک ميليارد تومان اعتبار نيز امسال به اين امر اختصاص يافته است.

Copyright: gooya.com 2016