پنجشنبه 16 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زندان برای ندادن مهريه 350 هزار شاخه گل رز، همشهری

مرد جواني كه مهريه‌ همسرش را 350 هزار شاخه گل رز تعيين كرده بود، وقتي متوجه شد او با مراجعه به دادگاه خانواده مهريه‌اش را به اجرا گذاشته، مدعي شد حاضر نيست هزينه گل‌ها را بپردازد و از قاضي خواست وي را به زندان بفرستد.

اين مرد جوان كه دوشنبه گذشته به دادگاه خانواده احضار شده بود تا مهريه‌ همسرش را پرداخت كند، وقتي مقابل قاضي صداقتي -رئيس شعبه 262- قرار گرفت در تشريح ماجرا گفت: من و همسرم 5 سال قبل با هم ازدواج كرديم و در آن زمان او بر خلاف مخالفت‌هاي خانواده‌اش، مهريه‌اش را 350 هزار شاخه گل رز تعيين كرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وي ادامه داد: من كه به همسرم علاقه داشتم با اين شرط موافقت كردم و به اين ترتيب زندگي مشتركمان را آغاز كرديم، اما بعد از مدتي متوجه شدم همسرم به‌شدت تحت‌تأثير حرف‌هاي خانواده‌اش قرار دارد و دخالت‌هاي آنها باعث شروع اختلافات ما شد.

اين دخالت‌ها تا جايي پيش رفت كه همسرم تصميم گرفت با مراجعه به دادگاه مهريه‌اش را به اجرا بگذارد و من با وجود اينكه قادر به پرداخت اين مهريه هستم، حاضر نيستم آن را پرداخت كنم و حاضرم به خاطر اين موضوع به زندان بروم.

در حالي كه مرد جوان مدعي بود همسرش را دوست دارد و حاضر نيست اجازه دهد زندگي‌شان از هم بپاشد، زن جوان نيز در ادامه جلسه دادگاه به قاضي گفت: آقاي قاضي، اين ازدواج از ابتدا درست نبود، چرا كه خانواده همسرم بسيار ثروتمند هستند و به خاطر اينكه من از يك خانواده متوسط هستم بارها مرا سرزنش كرده‌اند.

به همين دليل است كه ديگر تحمل زندگي با او را ندارم و مي‌خواهم از وي جدا شوم.

بعد از اظهارات زن جوان، از آنجا كه وي به خواسته خود مبني بر دريافت مهريه اصرار داشت، قاضي دادگاه همسر وي را كه حاضر نبود اين مهريه را پرداخت كند، راهي زندان كرد.

Copyright: gooya.com 2016