چهارشنبه 27 شهریور 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افزايش قيمت گوشت قرمز، تخم مرغ و سبزی تازه، سرمايه

سرمايه: افزايش قيمت مواد خوراکی که در ميان مصرف کنندگان به امری عادی و پذيرفتنی بدل شده اين بار و در هفته منتهی به ۲۲ ماه جاری در بازار گوشت قرمز، تخم مرغ و سبزی های تازه رخ داده است.نکته قابل تاملی که وجود دارد اين است که افزايش قيمت های به وجود آمده همزمان با بسيج نيروهای وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی و نيز بسياری از سازمان ها و نهادهای مرتبط ديگر برای جلوگيری از رشد قيمت ها رخ داده است. اين بار نيز اقتصاد بازار نشان داد که به دستورات صادره توجهی نداشته و بی اعتنا به تمام تلاش های انجام گرفته راه خود را همچنان در مسير سربالايی قيمت ها طی می کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به گزارش خبرنگار ما، در دومين هفته از رمضان امسال (هفته منتهی به ۲۲/۶/۸۷) در مقايسه با دوره مشابه سال قبل بازار سبزی های برگی با
۳۲/۷۰ درصد رشد قيمت، گوشت مرغ با ۲۳/۶۲ درصد، گوشت گوسفند با ۶۳/۲۷ درصد و گوشت گاو با ۸۵/۲۲ درصد رشد قيمت مواجه بوده است.
براساس اين گزارش در هفته منتهی به ۲۳/۶/۸۶ متوسط قيمت هر کيلو از سبزی های برگی ۳۳۷ تومان بوده که اين رقم در هفته منتهی به ۲۲/۶/۸۷ به ۵۷۴ تومان افزايش يافته است. متوسط قيمت هر کيلو گوشت مرغ نيز که در سال گذشته ۱۹۱۷ تومان بود در هفته دوم رمضان امسال به ۳۱۱۰ تومان افزايش يافته و قيمت هر کيلو گوشت گوسفند با استخوان نيز در اين دوره از ۶۸۷۱ تومان به ۸۷۷۰ تومان رشد کرده است. همچنين هر کيلو گوشت گاو و گوساله بی استخوان که در ۲۳ شهريور پارسال با متوسط قيمت ۶۷۶۸ تومان عرضه می شده در هفته گذشته با ۱۵۴۷ تومان افزايش قيمت به دست مصرف کنندگان رسيده است.

گزارش بانک مرکزی

آخرين گزارش بانک مرکزی از متوسط نرخ خرده فروشی مواد خوراکی در شهر تهران حاکی است در هفته گذشته بازار سبزی های تازه در مقايسه با هفته ماقبل و هفته مشابه ماه قبل به ترتيب با ۲/۶ و ۹/۱۸ درصد رشد قيمت مواجه بوده است. براساس اين گزارش بازار گوشت مرغ نيز با وجود کاهش ۷/۶ درصدی قيمت در مقايسه با هفته ماقبل و هفته مشابه ماه قبل ۹ درصد رشد قيمت را تجربه کرده است.
اين گزارش می افزايد متوسط قيمت هر کيلو تخم مرغ در هفته گذشته به ترتيب با ۵/۰ و ۵/۲۰ درصد رشد در مقايسه با هفته ماقبل و هفته مشابه ماه قبل مواجه بوده است.همچنين در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت تمام اقلام اين گروه نسبت به هفته ما قبل ثابت بود. در گروه برنج قيمت انواع برنج داخله کاهش يافت و بهای انواع برنج وارداتی ثابت بود. در ميادين زير نظر شهرداری به جز برنج داخله درجه يک که عرضه کمی داشت ساير انواع برنج عرضه نمی شد. در گروه حبوب قيمت نخود ثابت بود و بهای ساير اقلام اين گروه افزايش جزئی داشت. در خواروبارفروشی های مستقر در ميادين زير نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی شد.در هفته مورد بررسی ميادين زير نظر شهرداری تهران پرتقال درجه يک، انجير و انار عرضه نمی شد ولی بقيه اقلام ميوه و سبزی تازه را که تعدادی از آ نها از نظر کيفی در سطح پايينی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری می فروختند.
ميوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه ميوه های تازه قيمت پرتقال درجه يک، انجير، گلابی، هلو، طالبی و هندوانه افزايش ولی بهای ساير اقلام اين گروه (به جز سيب قرمز تخم لبنان که ثابت بود) کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قيمت لوبيا سبز، پياز و به ويژه سبزی های برگی افزايش ولی بهای ساير اقلام اين گروه کاهش داشت. در اين هفته قيمت گوشت تازه گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله افزايش جزئی ولی بهای گوشت مرغ کاهش يافت.
در هفته مورد بررسی قيمت شکر و چای خارجی کاهش جزئی يافت و بهای قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.

لبنيات

در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهای تمام اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی در گروه برنج قيمت برنج وارداتی تايلندی و غيرتابلندی ثابت ولی بهای برنج داخله درجه يک و دو به ترتيب معادل ۶/۲ و ۴/۳ درصد کاهش يافت. در گروه حبوب قيمت نخود ثابت بود ولی بهای ساير اقلام اين گروه بين ۱/۰ تا ۵/۰ درصد افزايش يافت.

ميوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش در گروه ميوه های تازه قيمت سيب قرمز تخم لبنان بدون تغيير بود و بهای پرتقال درجه يک، هفت، انجير ۳/۴، گلابی ۹/۳، هلو ۸/۱، طالبی ۵/۵ و هندوانه
۳/۱ درصد افزايش ولی قيمت ساير اقلام اين گروه بين ۷/۲ تا ۳/۶ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قيمت پياز ۷/۰، لوبيا سبز ۴/۶ و سبزی های برگی ۹/۲۵ درصد افزايش ولی بهای ساير اقلام اين گروه بين
۲/۰ تا ۳/۳ درصد کاهش يافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در اين هفته قيمت گوشت تازه گوسفند ۳/۰، گوشت تازه گاو و گوساله ۱/۰ درصد افزايش ولی بهای گوشت مرغ ۷/۶ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش قيمت شکر
۵/۰ و چای خارجی ۲/۰ درصد
کاهش يافت. بهای قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.

Copyright: gooya.com 2016