دوشنبه 8 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افتتاح برج ميلاد دوباره به تاخير افتاد، سرمايه

سرمايه:افتتاح آزمايشی برج ميلاد از پنجشنبه به سه شنبه موکول شده است.محمدهادی ايازی سخنگوی شهرداری تهران اين تصميم را با توجه به احتمال تعطيل شدن روز پنجشنبه جاری از سوی دولت اعلام می کند. با آنکه از مدت ها قبل شهرداری وعده افتتاح برج ميلاد را پس از ۱۱ سال همزمان با عيدفطر اعلام کرده بود اما اين بار هم به بهانه تعطيلات دولتی اين مراسم يک هفته به تاخير افتاد.
قرار بود طبق محاسبات اوليه اين برج طی چهار سال به بهره برداری برسد و هم اکنون پس از ۱۱ سال شهرداری در نظر دارد در اين مراسم از کارگران و مهندسان نمونه اين پروژه تقدير کند.
مشاور عالی شهردار ادامه داد: «معمولاً چنين برج هايی زمانی برای بهره برداری آزمايشی دارند تا برای افتتاح کامل برج پيمانکاران، اشکالات و نواقص کار را برطرف کنند.»تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به گفته او پس از افتتاح برج ميلاد، اين قابليت وجود دارد تا روزانه ۲۵۰ نفر از اين مجموعه بازديد کنند. شورای شهر تهران به دليل افتتاح برج ميلاد همزمان با عيد فطر به شکل اضطراری نرخ بازديد از برج را تصويب کرده اند و شهروندان تهرانی می توانند تا افتتاح کامل برج از اين اثر معماری ديدن کنند.
او درباره معماری برج ميلاد می گويد: «بخش های مختلف معماری ايرانی و اسلامی برج توسط استاد حافظی از استادان برجسته معماری کشورمان صورت گرفته بنابراين می توان با اطمينان برج ميلاد را به عنوان نماد ايران و شهر تهران مطرح کرد.»
ايازی مقايسه برج آزادی و برج ميلاد را درست نمی داند: «برج ميلاد با نگاه کارکردی طراحی شده اما ميدان آزادی و برج آن از ابتدا کارکرد ديگری را دنبال کرده است.»
او هزينه ساخت اين برج را فقط درخود برج ميلاد بدون در نظر گرفتن هزينه های سالن همايش ها و تاسيسات جانبی بيش از ۱۴۳ ميليارد تومان عنوان می کند.
ايازی در پاسخ به سوال ديگری در رابطه با کاربرد مخابراتی برج ميلاد، توضيح می دهد: «هنوز توافقنامه ای با مخابرات و صدا و سيما قطعی نشده اما اين دو مجموعه قطعاً به برج ميلاد نياز دارند به ويژه صدا و سيما نياز مهمی برای شبکه های تصويری و صدای خود دارد و در حال حاضر از سوی صدا و سيما و شرکت مخابرات برای حضور و استفاده از برج ميلاد ابراز علاقه مندی شده است. به گفته او بسياری از هزينه های برج ميلاد از محل عقد قراردادها با بخش خصوصی در حوزه کاربری های مخابراتی صورت می گيرد.
ايازی در ادامه جلسه خبری به تنظيم لايحه پنج ساله عملياتی شهرداری تهران و ارائه آن به شورای شهر تهران در هفته آينده اشاره می کند: «اواخر آذر ماه سال گذشته شورای شهر مصوبه ای را در مورد الزام شهرداری به تهيه اين برنامه عملياتی پنج ساله داشته است که بايد تا پايان شهريورماه امسال آن را به شورای شهر تهران ارائه می کرديم. اين برنامه در حال حاضر آماده شده است و هفته آينده به شورا تقديم می شود.»
وی با بيان اينکه اين برنامه اولين برنامه پنج ساله شهرداری است و به عنوان سندی همه جانبه در دستورکار شهرداری تهران قرار می گيرد، عنوان می کند: «برنامه پنج ساله عملياتی شهرداری تهران در ۱۴ فصل تنظيم شده است که برخی از موارد اصلی مطرح شده در اين فصول شامل برنامه راهبردی شهرداری تهران در مناطق و معاونت ها، درآمدهای پايدار، توسعه اقتصادی و مديريت شهری، بهبود شبکه های ارتباط و نظام حمل ونقل و ترافيک، مديريت بحران، ارتقای هويت سيما و منظر شهری، تعديل نابرابری ها و تامين عادلانه حقوق شهروندی و نيز جداول اهداف کمی و منابع و مصارف می شود.»
سخنگوی شهرداری تهران در ادامه به بهره برداری پروژه پياده سازی خيابان انقلاب حدفاصل آزادی تا پيچ شميران، اشاره می کند: «دو ميدان انقلاب و فردوسی زمان بيشتری برای آماده سازی نياز دارد و تا دو هفته ديگر کامل می شود اما مابقی پروژه در روز عيد سعيد فطر افتتاح می شود.»
وی به آغاز پروژه «باغ هنر تهران» در محل تپه های عباس آباد نيز اشاره می کند که فردا با حضور شهردار تهران افتتاح می شود.
او از افتتاح هشت زورخانه در هفته جاری نيز خبر می دهد: «اين زورخانه ها با اعتباری حدود چهار ميليارد تومان آماده شده است و سه زورخانه ديگر نيز که امکان نوسازی نداشته اند کاملاً تخريب شده و مجدداً احداث می شود.»
ايازی در پاسخ به سوالی در مورد دو طبقه شدن برخی از خيابان های شهر تهران می گويد: «مرکز مطالعات حمل ونقل ترافيک شهر تهران مطالعات پروژه های حمل ونقل ترافيک شهر تهران را در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، فنی و عمرانی، حمل ونقل و ترافيک و نيز مهندسی ارزش انجام می دهد و اين شهر نيز همه اين مراحل را طی کرده است.»
مشاور عالی شهردار در پاسخ به سوال ديگری در رابطه با ميزان درآمد شهرداری تهران از روند ساخت و ساز در شهر تهران ضمن تاييد اينکه «رکود ساخت و ساز مسکن وجود نداشته است»، پاسخ می دهد: «رقم اعلام شده ۱۶ تا ۱۷ درصد رشد ساخت و ساز را به طور دقيق مطلع و مطمئن نيستم اما درآمدهای شهرداری تهران از محل اين ساخت و سازها نسبت به رقم پيش بينی شده کاهش هم داشته است ولی طبق تجربه هر ساله معمولاً اين درآمد در شش ماهه دوم سال جبران می شود.»

Copyright: gooya.com 2016