جمعه 1 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ازدواج نيمه مستقل؛ طرح جديد رئيس سازمان ملی جوانان، شهرزاد نيوز

شهرزادنيوز: "ازدواج نيمه مستقل" عنوان طرحی است که اخيرا از سوی رئيس سازمان ملی جوانان ارائه شده است. طبق اين طرح دختر و پسر پس از عقد، جداگانه و در خانواده‌ی خود زندگی می‌کنند تا شرايط زندگی مشترک برای آنان پديد آيد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در حال حاضر ۲۳ ميليون و پانصد هزار فرد مجرد در کشور وجود دارند که از اين تعداد ۱۳ ميليون مرد و بقيه را زنان تشکيل می‌دهند. همچنين طبق آخرين آمار سازمان ملی جوانان، ۱۵ ميليون نفر در سن ازدواج در کشور وجود دارند. در حالی که سالانه به طور متوسط بيش از ۸۰۰ هزار ازدواج انجام می‌شود. هدف و وظيفه‌ی سازمان ملی جوانان رساندن تعداد ازدواج‌ها به يک و نيم ميليون رقم در سال است.

Copyright: gooya.com 2016