یکشنبه 17 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

استاندار اصفهان با همدستی مسئولان مترو کمر به ويرانی بافت تاريخی شهر بسته است، کميته بين المللی نجات پاسارگاد

از: شميم خبرنگار کميته بين المللی نجات
اگرچه انتشار گزارش هايی در چند هفته گذشته مبنی بر عبور مترو از چهارباغ اصفهان و همچنين آغاز فعاليت های گمانه زنی حفر تونل مترو در چند متری سی و سه پل، موجی گسترده از اعتراض های مردم اصفهان و سازمان های مردمی اين شهر را دربرداشت، اما در حالی که مسئولان اجرايی شهر اصفهان می کوشند تا اذهان عمومی مردم اين شهر را از پروژه مترو دور سازند و با فرو کش کردن دوباره اعتراض سازمان های مردمی، امروز (شانزدهم آذر ۸۷)، مرتضی بختياری اسـتـانـدار اصـفـهـان، و رييس سابق سازمان زندان های کشور، در جمع گروهی از عاملان دستگاه های اجرايی، آن ها را به همدستی برای تسريع در اين اقدامات فراخواند و گفت: نبايد اجازه داد اختلافات ميان دسـتـگـاه‌هـای اجرايی مانع احداث قطار شهری اصفهان در سريعترين زمان ممکن شود و روند احداث اين پروژه بزرگ را با کندی مواجه کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
بختياری، با ارائه گزارش خلاف واقع از روند اجرای مصوبه شورای عالی ترافيک درباره گذر مترو از خيابان چهارباغ گفت: با تلاش های مختلفی که انجام گرفت، مصوبه شورای عالی ترافيک کشور در مورد عبور مترو از چهارباغ رعايت شد اما با اين وجود هنوز هم اختلافاتی ميان ميراث فرهنگی و شهرداری در اين زمينه وجود دارد که نبايد اجازه داد اين اختلافات در روند قطار شهری اصفهان اختلال ايجاد کند. ‌استاندار اصفهان تصريح کرد: اختلافات موجود ميان ميراث فرهنگی و شهرداری با برگزاری جلسات منسجم با حضور مديران ارشد استانی قابل حل است.
وی همچنين با هدف کند کردن روند پيگيری نهاد های مردمی برای جلوگيری از احداث تونل مترو در بافت تاريخی اصفهان، درباره اجرای پروژه قطار شهری اصفهان گفت: پيش بينی ها نشان می دهد که اجرای پروژه بزرگ قطار شهری اصفهان تاکنون ۸۰ درصد پيشرفت فيزيکی داشته و با توجه به اظهارات مديران اجرايی شهر اصفهان، مترو اين شهر تا پايان سال آينده تکميل خواهد شد.

کميته بين المللی نجات پاسارگاد
www.savepasargad.com

Copyright: gooya.com 2016