شنبه 28 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سه زن اولين رمان مشترک ايرانی را نوشتند، مهر

مهناز رونقی، لادن نيکنام و فرزانه کرم‌پور رمان مشترک "علائم حياتی يک زن" را به پايان رسانده‌اند و به زودی به دست ناشر می‌سپارند.
مهناز رونقی در گفتگو با خبرنگار مهر از به اتمام رسيدن رمان مشترکشان با لادن نيکنام و فرزانه کرم پور خبرداد و گفت: اين اثر مشترک اپيزوديک در مرحله بازنويسی نهايی است و تا يکماه آينده به دست ناشر سپرده خواهد شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی در رابطه با موضوع اين کار توضيح داد: داستان اين رمان در يک بيمارستان رخ می‌دهد و هر يک از نويسندگان اپيزودهای مختلف را از نگاه خود نگاشته‌اند.

رونقی با اشاره به سبکهای مختلف نويسندگان همکار در اين اثر گفت: سعی شده تا اين رمان يک کار رئاليستی مدرن باشد و هر کدام از نويسندگان از زاويه ديد خود شخصيتها را روايت کنند.

نويسنده مجموع داستان "صندلی لهستانی" هر گونه تاکيد زنانه در اين رمان را رد کرد و گفت: اين اثر درون مايه روانشناختی و جامعه شناختی مدرن دارد و انسان معاصر در بستر اجتماع به تصوير کشيده می‌شود.

اين استاد دانشگاه با اشاره به تحقيقات ميدانی که برای اين رمان انجام شده است اضافه کرد: تلاش شده است در اين اثر با مخاطب ارتباط مستقيم برقرارکنيم.

Copyright: gooya.com 2016