دوشنبه 21 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

استاد عزت الله نگهبان، "پدر باستان شناسی مدرن ايران" درگذشت

دکتر عزت الله نگهبان بنيانگذار باستان شناسی مدرن در ايران و استادباستان شناسی دانشگاه تهران , دوشنبه ( ۲ فوريه ۲۰۰۹ - ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۷),دور از وطن و در سن ۸۳ سالگی از ميان ما رفت.
استاد نگهبان در سال ۱۳۰۴( ۱۹۲۶) در اهواز متولد شد. دو سال بعد به دليل انتحاب پدر به نمايندگی مجلس همراه با خانواده راهی تهران شد. پس از گذراندن دوران تحصيل ابتدايی و متوسطه و اخذ ليسانس باستان شناسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۸(۱۹۴۹) عازم امريکا شد .استاد نگهبان در دانشگاه شيکاگو در حوزه باستان شناسی درشرق, به ويژه در ايران, به تحصيل و پژوهش پرداخت. پس از بازگشت به ايران به سمت استاد باستان شناسی دانشگاه تهران و سپس رياست دانشکده ادبيات دانشگاه تهران برگزيده شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
استاد نگهبان پس انقلاب بهمن به امريکا مهاجرت کرد و مدت دو سال به عنوان استاد مدعو و مسؤل موزه ی دانشگاه پنسيلوانيا مشغول به کار شد.
حفاری ها و کشفيات آثار باستانی در " مارليک" و " هفت تپه" از دستاورد های ارزشمند و ستايش برانگيز استاد نگهبان هستند, کشفياتی که ارزش مالی آن ها ده ها ميليون دلار , و از نظر معنوی و فرهنگی و هنری گنجينه هايی بی تا هستند.موزه ملی ايران ( موزه ايران باستان) در حال حاضر پر بها ترين کشفيات اين استاد گرانقدرو خستگی ناپذير را در دل خودجای داده است .

استاد نگهبان در کنگره بين المللی باستان شناسان در ايران که به سال ۱۹۶۸برگزارشد , قطعنامه ای رامطرح و سرانجام به تصويب رساند که بر اساس آن از خريد و فروش , و نقل و انتقال غير قانونی آثار باستانی و عتيقه های تاريخی,فرهنگی و هنری يک کشور جلوگيری بعمل آيد. سازمان يونسکو نيز در سال ۱۹۷۲ اين قطعنامه را پذيرفت.
از استاد نگهبان , به عنوان پايه گذار سيستم نوين تدريس باستان شناسی در ايران , کتاب ها و مقاله های بسياری در باره باستان شناسی مدرن , بويژه پيرامون حفاری های "مارليک" و "هفت تپه" به زبان انگليسی و فارسی منتشر شده است.

Copyright: gooya.com 2016