جمعه 16 فروردین 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ديد و بازديدهاي نوروزي جاي خود را به سفر داده‌اند، خبرگزاري ميراث‌ فرهنگي

پيش از اين نام نوروز كه مي‌آمد، خاطره ديد و بازديد همراه با رخت و لباس‌هاي نوروزي نيز تداعي مي‌شد اما چند سالي است كه حتي اگر خودمان هم به مسافرت نرويم به دليل سفرهاي اطرافيان، ميزان ديد و بازديدها كاهش يافته است.

ازجمله آيـين‌هاي نوروزي، ديد و بازديد يا عيد ديدني است. رسم است که روز نخست نوروز به ديدن بزرگان فاميل، طايفه و شخصيت‌هاي علمي و اجتماعي مي‌روند. در بسياري از اين عيد ديدني‌ها، بيشتر افراد خانواده شرکت دارند. گاهي بازديدها تا سيزده يا آخر فروردين، بـين خويشاوندان و دوستان و آشنايان دور و نزديک، ادامه دارد. با همه اينها به نظر مي‌رسد چند سالي است كه ديگر ديد و بازديدهاي نوروزي به دليل سفرهايي كه صورت مي‌گيرد، بشدت گذشته انجام نمي‌شود و خانواده‌هايي كه به ديگر شهرها و يا كشورها مسافرت كرده‌اند بعد از عيد يا در روزهاي پاياني نوروز، به ديدن اقوام نزديك اكتفا مي‌كنند.

بسياري از خانواده‌ها، تعطيلي 14 روزه مدارس و هواي مناسب فروردين را بهترين فرصت سفر مي‌دانند هرچند كه در اين ميان كساني نيز وجود دارند كه مسافرت را بهانه‌اي براي از فرار از ديد و بازديد و رسم و رسوم گذشته عنوان مي‌كنند زيرا تا زماني که مسافرت‌هاي نوروزي رسم نشده بود، در شهرها و محله‌هايي که آشنايي‌هاي شغـلي، همسايگي و روابط چهره به چهره جايي داشت، ديد و بازديدهاي نوروزي، وظيفه‌اي بـيش و کم الزامي به شمار مي‌رفت. چه بسا آشناياني بودند که فقط سالي يکبار، آن هم در ديد و بازديدهاي نوروزي، به خانه يکديگر مي‌رفتند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اميرحسين اربابان، دبير جامعه راهنمايان تور مهم‌ترين دليل تغيير سنت مهماني به سفر در ايام نوروز را گراني هزينه‌ها بيان كرد:« در گذشته بيشتر هزنيه‌هايي كه به مناسبت فرارسيدن ايام نوروز انجام مي‌شد، ارزان بود و مردم مي‌توانستند هزينه‌ها را متقبل شوند. درحاليكه خرج خريد شيريني آجيل، ميوه و ..براي ديد و بازديدهاي نوروزي نسبت به گذشته تغيير كرده است كه هزينه بالايي را دربرمي‌گيرد.»

او افزود:« با توجه به اين مسائل مردم ترجيح مي‌دهند هزينه‌ مهيا كردن مايحتاج پذيرايي از مهمانان نوروز را جايگزين سفرهاي نوروزي كنند.»
گسترش شهرها، ازدياد جمعـيت، پراکندگي خانواده‌هاي سنتي، محدوديت‌هاي شغلي و نيز فرهنگ آپارتمان نشيني از عامل‌هايي است که ديد و بازديدهاي نوروزي را کاهش داده است. بر اثر اين دشواري‌ها و محدوديت‌هاي زماني، بسياري از خانواده‌هايي هم که به مسافرت نمي‌روند، براي ديد و بازديدهاي نوروزي، از پـيش زماني را معـين مي‌کنند.

همچنين كتايون مزداپور، پژوهشگر فرهنگ عامه هم درمورد جايگاه سفر در ايام نوروز به ميراث‌خبر گفت:« سفر از دوره‌هاي گذشته جز نوروز بوده است به عنوان مثال مردم با يكديگر به تخت جمشيد مي‌رفتند يا گاهي سفرهاي نوروزي انجام مي‌دادند.»

Copyright: gooya.com 2016