یکشنبه 11 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سكه 100 توماني از امروز در بازار، فارس

فارس: سكه هاي جديد 500،250 و 1000 ريالي با ابعاد كوچكتر از امروز در اختيار بانك ها قرار مي گيرد.

بانك مركزي به منظور كاهش قيمت تمام شده ضرب پول هاي فلزي در جريان و نيز تسهيل در مبادلات روزمره مردم ، اقدام به تغيير طرح و كوچك تر كردن اندازه سكه هاي 250 ، 500 ريالي و همچنين ضرب سكه 1000 ريالي نموده است.

اين سكه ها از روز يكشنبه مورخ 11/12/1387 در اختيار بانك ها قرار مي گيرد.

شايان ذكر است پول هاي فلزي قبلي كماكان در جريان خواهند بود و مطابق ارزش اسمي آن ها قابل مبادله مي باشند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016