دوشنبه 25 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تهيه شناسنامه ايمني در مناطق پر خطر تهران، ابتکار

در اجراي طرح جامع ايمني در شهر تهران، برنامه تهيه شناسنامه و دستورالعمل ايمني به منظور تامين ايمني مناطق پرخطر در منطقه 5 عمليات سازمان آتش نشاني در حال اجرا است. علي اصغر عبدي مدير منطقه 5 عمليات سازمان آتش نشاني با اعلام اين مطلب افزود: در اجراي اين طرح کارشناسان اين سازمان با مراجعه و بازديد از مناطق پرخطر براي آنها شناسنامه ايمني تشکيل مي دهند. شناسنامه ايمني بيانگر وضع موجود اين گونه مناطق است و مشخص مي کند اين اماکن چه امکانات ايمني دارند و کمبودهاي آنها در اين زمينه چيست.وي گفت: نتايج بازديد و بررسي اين گونه اماکن و دستورالعمل ايمني براي آنها به شهرداري هاي منطقه ارسال مي شود تا به مالکان آنها ابلاغ شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
مالکان اين اماکن نيز موظفند دستورالعمل ايمني را اجرا کنند. کارشناسان منطقه پس از بازديد و در صورت اجراي دستورالعمل ها براي اين مناطق تائيديه ايمني صادر مي کنند. در اجراي اين طرح کارشناسان سازمان آتش نشاني تا پايان سال گذشته از 269 واحد اماکن پرخطر در منطقه 5 عمليات سازمان آتش شناني بازديدهاي کارشناسي انجام دادند. با تلاش کارشناسان منطقه، تقريبا از 1/3 اماکن پرخطر مناطق 17، 18، 19 و 21 شهرداري تهران که در محدوده عملياتي منطقه 5 آتش نشاني قرار دارند بازديد و براي آنها شناسنامه ايمني تهيه شده است که اگر اين روند بدون مشکلي پيش رود پيش بيني مي شود طرح جامع ايمني در منطقه در دو سال آينده به پايان برسد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016