دوشنبه 1 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


در همين زمينه
11 فروردین» حکايت جوانه، شعری از ويدا فرهودی
بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فکر مدارا مکن، شعری از ويدا فرهودی

فکر مدارا مکن، دشمنمان ديو خو ست
مرگ خرد پيشگان دائمأ اش آرزوست

دين بودش آلتی بهر فرومايگی
خون جوانان ورا آب طهور وضو ست

مـُهر ريايش ببين، زشت و سيه بر جبين
تا که بدانی که ات، وقت جـَدَل روبرو ست

عشق ورا دراساس، لايق دار و قصاص
عاشق صادق حذر، گر بکند، هم، از اوست

صحبت سازش چرا!؟ نرمی و خواهش کجا؟!
خصم جنون پيشه را، بيهـُده هر گفتگو ست

از بس ِ يغما شدن، زحمت جان ها شدن
قصه ی رسوايی اش ورد زبان کو به کو ست

اين خس و خاشاک را وارث ضحاک را
موج خروشانمان يکسره در شستشو ست

سبز شود هلهله از دل فرياد ها
مام وطن را کنون بغض اگر در گلو ست

بگذرد ايام غم، دير نپايد ستم
ياد بياری اگر: دشمنمان ديو خو ست

ويدا فرهودی
٣٠ خرداد ١٣٨٨- پاريستبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016