جمعه 27 شهریور 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رستوران هاي گردان وVIPبرج ميلاد افتتاح مي شود، ابتکار

شرکت ميلاد آسمان، اقدام به فراخوان شناسايي بهره بردار براي رستوران هاي گردان و VIP مجموعه برج ميلاد کرده است. شرکت برج ميلاد آسمان (بهره بردار برج ميلاد) اعلام کرده که قصد دارد، بهره برداري از رستوران هاي گردان وVIP برج ميلاد را از طريق قرارداد مشارکت به مدت سه سال به متقاضي واجد شرايط حقيقي يا حقوقي واگذار کند. دراين آگهي حسن شهرت، داشتن توان مالي مناسب، تجربيات و سوابق مرتبط قابل قبول، داشتن نام تجاري (BRAND) معتبر داخلي يا خارجي و نيز استانداردهاي کيفي معتبر و نوآوري در ارائه خدمات متمايز به عنوان معيارهاي ارزيابي کيفي مورد تاکيد قرار گرفته است. همچنين ارائه مجوز فعاليت صنفي از مراجع ذي صلاح، مستندات مبني بر تجربه کافي و مرتبط قابل قبول، سوابق کاري بر مبناي معيارهاي فوق الذکر و ارائه مدارک دال بر داشتن توان مالي نيز به عنوان مدارک قطعي مورد نياز براي شرکت در مزايده اعلام شده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
پس از بهره برداري آزمايشي از برج ميلاد در مهر ماه سال گذشته تاکنون مدير شرکت يادمان سازه و مسئولان شهرداري تهران هيچ توضيحي درباره رستوران گردان برج ميلاد نداده بودند. مير صادقي مديرعامل سابق يادمان سازه که اندکي پس از افتتاح آزمايشي برج ميلاد از اين مسئوليت کناره گيري کرد، در زمان بهره برداري اعلام کرد که برج براي تکميل برخي اقدامات جزيي نياز به زمان بيشتري دارد و گويا تکميل رستوران گردان نيز جزو همين ريزه کاري ها بوده که بيش از يک سال طول کشيده است. گلرخي مديرعامل ميلاد آسمان، با تاکيد بر اين که آشپزخانه دو رستوران گردان و VIP برج ميلاد مشترک بوده و مراحل نهايي ساخت را طي کرده است، افزود: رستوران گردان برج ميلاد با فاصله از رستوران VIP آماده افتتاح مي شود، چرا که تکنولوژي ساخت رستوران گردان متفاوت است. فاصله چنداني بين افتتاح رستوران VIP و گردان نخواهد بود، اما بنا بر برخي صلاحديد ها از ارائه زمان مشخص افتتاح رستوران گردان خودداري کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016