شنبه 11 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

قائم مقام شبکه سه سيما: سريال "گمشدگان" (Lost) به هيچ وجه خريداری نخواهد شد، موضوعات مناسبی برای پخش از سيما ندارد، فردا

رضايت درباره خريداری شدن سريال «گمشدگان» (لاست) برای پخش از سيما تاکيد کرد: اين سريال به هيچ وجه خريداری نخواهد شد; چراکه موضوعات مناسبی برای پخش از سيما ندارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سريال «قهوه تلخ» مهران مديری در صورت آماده شدن، پس از ماه محرم روی آنتن می رود، در غير اين صورت برای پخش نوروزی در نظر گرفته می شود. هاشم رضايت قائم مقام شبکه سه سيما با عنوان اين مطلب درباره ديگر برنامه های شبکه سه از جمله دوبله و پخش شدن «فرار از زندان» گفت: در زمينه انعکاس اخبار سريال «فرار از زندان»اشتباهی شده است; چون سری اول سريال «فرار از زندان» را دوبله نکرده ايم، بلکه تنها يکی دو قسمت از سری دوم آن را برای بررسی در اداره کل تامين برنامه خارجی را دوبله کرده ايم. البته هنوز در پی خريد حقوق پخش تلويزيونی آن هستيم و در صورت تحقق اين امر،«فرار از زندان»را برای پخش از شبکه سه سيما آماده می کنيم.

دوبله سريال «فرار از زندان» از زمستان سال گذشته آغاز شده است و دوبله سری اول آن به پايان رسيده و سری دوم در حال انجام است.

رضايت درباره خريداری شدن سريال «گمشدگان» (لاست) برای پخش از سيما تاکيد کرد: اين سريال به هيچ وجه خريداری نخواهد شد; چراکه موضوعات مناسبی برای پخش از سيما ندارد. قائم مقام شبکه سه سيما درباره تداوم پخش سريال های کره ای از اين شبکه از جمله« امپراتوری بادها» گفت: برای روی آنتن فرستادن سريال های کره ای مشکلی نداريم چراکه فرهنگ ما به مردم شرق آسيا نزديک است البته هنوز دوبله سريال «امپراتوری بادها» آغاز نشده است. در نتيجه بايد پس از دوبله شدن چند قسمت پخش آن شروع شود. البته يکی دو سريال خارجی آماده داريم که «امپراتوری بادها» پس از آن ها پخش می شود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016