یکشنبه 26 مهر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تهديد شبکه هاي فارسي زبان ماهواره اي و تمهيد اهالي رسانه، ابتکار

حسن هدايت درباره رقابت با شبکه هاي بيگانه و فارسي زبان، معتقد است: اين وظيفه برعهده هنرمندان نيست; بلکه سياستگذاران هستند که بايد تلاش کنند زمينه ساخت آثار مناسب فراهم شود. اين کارگردان سينما و تلويزيون گفت: وقتي براي ساخت يک اثر بودجه اي محدود در اختيار آدم هاي خاص قرار مي گيرد و برنامه هاي فرمايشي و کسل کننده ساخته مي شود، نبايد انتظار داشت که در عرصه رقابت رسانه پيشگام بود. مديران تلويزيون در مجموع نشان دادند که مانند بسياري از سياستمداران ما پشت درهاي بسته مي نشينند و از هم تعريف مي کنند; آن ها به واقعيت هاي کشور و جهان توجه ندارند، و در نتيجه با بحران مواجه مي شويم. در چنين شرايطي است که جوان ما به سمت دنياي زيرزميني مي رود. البته در اين بين مديران شجاعي هم هستند که در بدنه دولت و حکومت تلاش مي کنند و حقايق را مي گويند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اطلاع رساني درست نقش فوق العاده زيادي در اعتمادسازي دارد. اگر حتي اسرار سري و آمارهاي منفي را هم مستقيم به مردم گزارش دهيم، نظام بيمه مي شود. هرچه پنهان کاري کنيم مردم بي اعتمادتر مي شوند. اگر مردم بي اعتماد شوند فاتحه خوانده است. اما متاسفانه در کشور ما يکسري سياستگذاران و سياستمداران خواهان مطرح نشدن مطالبي هستند که به گمان آن ها به نظام آسيب مي رساند و اين مساله اعتماد مخاطب را سلب مي کند. او درباره انتقاد از رسانه اي که خود در آن کارمي کند؟ به ذکر مثالي پرداخت و گفت: مرحوم ارسطو وقتي از افلاطون (استادش) انتقاد مي کرد، مي گفت من استادم را خيلي دوست دارم; اين انتقادها هم هشدار است. طبق آمار رسمي شبکه هاي VOA و BBC بالاي 10 ميليون بيننده دارند و گاه تعداد مخاطبان آن ها به 20 ميليون تماشاگر هم مي رسد. اين مساله بدان علت است که تلويزيون خودمان در بخش هاي خبري آنقدرها که بايد به واقعيت ها توجه نمي کند و در جذب مخاطب موفق نيست. شيوه ارائه اخبار ما در حال حاضر کند و کسل کننده است. اغلب ديالوگ ها نيز مشخص و تکراري هستند. من 30 سال است که مي شنوم کلمه «شکوه خاص» در بخش هاي خبري براي نماز جمعه به کار برده مي شود. مردم از اين کلمه ها خسته شده اند. اين در حالي است شکوه نماز جمعه به تعداد افراد شرکت کننده نيست، بلکه به تاثيري است که بر نمازگزاران مي گذارد. در حال حاضر ادبيات بخش هاي خبري ما بسيار تکراري شده است; اين درحالي است که تمام بخش هاي خبري اتاق خبر دارند و مي توانند به راحتي عبارات ديگري را بکار گيرند و عبارات تکراري را تغيير دهند. اينها بايد تعليم ببينند; چندين سال روي مجري بي بي سي کار مي شود. مجري بايد با صميميت خبر را بگويد; ضمن اين که مجري ابتدا بايد آن چه مي گويد را خودش باور کند و بعد بربيننده تاثير گذارد.

از قديم گفته اند سخني که از دل برآيد بردل نشيند. وقتي به تلويزيون مي آيي، بايد به سيستم تلويزيون و به آن چه دستت مي دهند تا بخواني باور داشته باشي; شما در تلويزيون براي ميليون ها بيننده، خبر و برنامه اجرا مي کني پس بايد به آن چه مي گويي اعتقاد داشته باشي وگرنه کار عبث و بيهوده اي انجام مي دهي. در حال حاضر بسياري از ديالوگ ها در بخش هاي خبري مدام تکرار مي شوند و گاه شما فکر مي کنيد که در کشوري با اعتقادات ديگري هستيد. اين در حالي است که سيستم حکومتي ما با بلوک شرق فرق دارد; کشور ما به معنويت عمده اي وابسته است; در اين کشور با تمام افت و خيزهايي که وجود دارد، مردم ارزش دارند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016