شنبه 9 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کسربودجه 600هزار تومانی هر خانوار ایرانی، ایلنا

سال گذشته هر خانوار ایرانی به طور متوسط حدود 600 هزار تومان كسری بودجه داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از مركز آمار ایران، محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد هزینه هر خانوار شهری در سال 1387 در حدود 94 میلیون و 214 هزار و 107 ریال بوده است، در حالی كه متوسط درآمد آن در همین دوره زمانی به 88 میلیون و 219 هزار و 386 ریال رسیده است. به این ترتیب هر خانوار در كشور طی سال گذشته 5 میلیون و 994 هزار و 721 ریال كسری بودجه داشته است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
آمارهای ارائه شده حاكی از آن است كه به‌رغم رشد متوسط 11/13 درصدی درآمدها در سال 1387 نسبت به مدت مشابه پیش از آن، هزینه‌ها حدود 09/15 درصد افزایش داشته است.

بیشترین هزینه زندگی در سال گذشته به خانوارهای تهرانی مرتبط بوده است، به طوری كه هر خانوار تهرانی به طور متوسط در سال قبل 12 میلیون و 156 هزار و 423 تومان هزینه داشته است كه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رشدی برابر 41/15 درصد را تجربه كرده است. در همین دوره زمانی درآمد متوسط هر خانوار تهرانی برابر با 11 میلیون و 593 هزار و 272 تومان بوده است. به این ترتیب هر خانوار تهرانی نیز در سال گذشته با كسری بودجه‌ای در حدود 563 هزار و 105 تومان كسری روبرو بوده است.

بر این اساس همان طور كه بیشترین هزینه‌های خانوار در سال گذشته مربوط به تهرانی‌ها بوده است، بیشترین درآمدها نیز به این خانوارها اختصاص داشته است.
در گزارش مركز آمار ایران كمترین هزینه‌ها مربوط به خانوارهای سیستان و بلوچستانی بوده است. هر خانوار در این استان طی سال گذشته 5 میلیون و 642 هزار و 25 تومان هزینه داشت اما درآمد خانوار در همین دوره زمانی 6 میلیون و273 هزار و350 تومان اعلام شده است.

سیستان یكی از 3 استانی است كه میزان درآمد خانوار در آن به طور متوسط بیش از هزینه‌ها بوده است. از دیگر استان‌هایی كه خانوار در آنها به طور متوسط با كسری بودجه مواجه نشده است، می‌توان به استان خراسان رضوی و مازندران اشاره داشت. توریست پذیر بودن این 2 استان به گفته كارشناسان از مهم‌ترین دلایل نبود كسری بودجه در زندگی خانوار است، اما سیستان و بلوچستان به دلیل پایین بودن شدید هزینه زندگی و نبود منابع كافی دچار این وضعیت شده است. هزینه متوسط هر خانوار در سال در استان رضوی 7 میلیون 919 هزار و 145 تومان بوده در حالی كه درآمد خانوار در این دوره زمانی 8 میلیون و 298 هزار و 93 تومان گزارش شده است. این رقم در مازندران در بخش هزینه‌ها به 9 میلیون و 583 هزار و 33 تومان و در بخش درآمدها 10 میلیون و 136 هزار و 590 تومان اعلام شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016