یکشنبه 17 آبان 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نظر مقام رهبري درباره نگهداري ماهواره، شيعه نيوز

ستفتايي درباره استفاده از ماهواره کرده و نظر آيت الله خامنه يي در مورد استفاده از ماهواره را جويا شده است. در اين استفتا آمده است؛ «آيا خريد و نگهداري و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه هاي تلويزيوني از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجاني به دست انسان برسد چه حکمي دارد؟» مقام معظم رهبري اين گونه پاسخ داده اند؛ «دستگاه آنتن ماهواره يي از اين جهت که صرفاً وسيله يي براي دريافت برنامه هاي تلويزيوني است که هم برنامه هاي حلال دارد و هم برنامه هاي حرام، حکم آلات مشترک را دارد.

لذا خريد و فروش و نگهداري آن براي استفاده در امور حرام، حرام است و براي استفاده هاي حلال جايز است. ولي چون اين وسيله براي کسي که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه هاي حرام را کاملاً فراهم مي کند و گاهي نگهداري آن مفاسد ديگري را نيز دربردارد، خريد و نگهداري آن جايز نيست مگر براي کسي که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمي کند و بر تهيه و نگهداري آن در خانه اش مفسده يي هم مترتب نمي شود. لکن اگر قانوني در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.»تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016