شنبه 21 آذر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه بنياد ميراث پاسارگاد به رييس موزه بريتانيا در مورد منشور کورش بزرگ، کميته بين المللی نجات پاسارگاد

* شما بايد واقف باشيد که مسئوليت اصلی هرگونه صدمه ای که به اين شيئی بی نظير وارد آيد بر عهده ی سازمان زير نظر شما و دولت انگلستان خواهد بود

آقای نيل مک گرگور عزيز

در پی مکاتبه ی آوريل ۲۰۰۸ ما به منظور مطلع ساختن شما از عميق ترين نگرانی ها در امر بسيار حساس ارسال منشور کورش به ايران، و نيز پيرو پاسخ مسئولانه و دلگرم کننده ی شما، اکنون بنظر می رسد که سازمان زيرنظر شما عاقبت تصميم گرفته است که اين کار را انجام دهد. در نتيجه، ما، به عنوان نهادی بين المللی و غير دولتی، که نگران سرنوشت ميراث تاريخی و باستان شناختی ايران است، احساس وظيفه می کنيم تا بار ديگر به اوضاع وخيم سرزمينی اشاره کنيم که شما اين سند بها ناپذير بشری را به آنجا می فرستيد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
جمهوری اسلامی ايران به طور مرتب بی علاقگی خود را به تاريخ ماقبل اسلام ايران نشان داده و به خصوص، و به صورتی عملی، دست به انجام اقداماتی گسترده برای محو همه ی يادگارهای کورش بزرگ زده است. مسئولين کنونی اين دولت، و بخصوص سازمان ميراث فرهنگی و جهانگردی آن، با سياست تخريبی خود نشان داده اند که هميشه آماده شکستن همه ی مقررات بين المللی در گستره های گوناگون زندگی اجتماعی هستند.

بر اساس اين ملاحظات، به اين وسيله از شما تمنا می کنيم که در اجرای تصميم خود نهايت احتياط را بخرج داده و به نگرانی صدها هزار علاقمند ايرانی که به سرنوشت مهمترين بخش ميراث فرهنگی خود فکر می کنند توجه نمائيد؛ ميراثی که در همان دستانی قرار می گيرد که محوطه ی صنعتی پايتخت کورش را به آب بسته و آرامگاه او را نيز به مخاطره انداخته است.

شما بايد واقف باشيد که مسئوليت اصلی هرگونه صدمه ای که به اين شيئی بی نظير وارد آيد بر عهده ی سازمان زير نظر شما و دولت انگلستان خواهد بود.

با صميمانه ترين احترامات

شکوه ميرزادگی
از سوی بنياد ميراث پاسارگاد


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016