چهارشنبه 12 اسفند 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فرهنگ هندی-ایرانی شایستگی جایگزینی فرهنگ غربی را دارد، مهر

استاد دانشگاه جامعه ملی اسلامی دهلی نو با اشاره به تاثیرگذاری منفی فرهنگ امپریالیستی-غربی بر ملل جهان، فرهنگ ایرانی-هندی را مناسبترین جایگزین این فرهنگ در پروسه جهانی شدن ارزیابی کرد.

پروفسور "شینا جین" استاد دانشگاه جامعه ملی اسلامی دهلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و هند را به هم آمیخته و در عین حال قوی دانست که می تواند جایگزین فرهنگ امپریالیستی غرب شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وی، جهانی شدن را دارای بعضی تاثیرات منفی بر روی فرهنگ هندی دانست و گفت: ایران و هند به عنوان قسمتی از فرهنگ جهانی می توانند پایه گذار فرهنگ جایگزین جهانی باشند.

جین به نفوذ زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره و تاثیر ایران بر مسلمانان این منطقه اشاره کرد و فیلم سازی و هنر ایران را همچنان برای هنرمندان هندی الهام بخش دانست.

این استاد هندی از باقی ماندن فرهنگ و بعضی قوانین دوران استعمار انگلیس بر جامعه و حتی دولت هند خبر داد و نفوذ فرهنگ امپریالیستی به شبه قاره در دوران گذار از استعمار را یک چالش جدی برای این کشور عنوان کرد.

وی، نیت دولت هند را در پذیرش نئولیبرالیسم در حوزه اقتصادی در دوران گذار ایجاد رفاه عمومی در شبه قاره با جمعیت گسترده آن عنوان کرد.

وی دولتی بودن فرهنگ پلورالیستی و لیبرال را یک چالش برای این فرهنگ، در شرایطی که با خواست مردم هند متفاوت است، ارزیابی کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016