دوشنبه 16 فروردین 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احتمال افزایش قیمت بنزین تا 250 تومان، فارس

عضو كميسيون انرژي با بيان اينكه سهميه‌بندي بنزين لغو نمي‌شود، گفت: با وجود 8 ميليون خودرو در خيابان‌هاي كشور، اگر روزانه به هر كدام دو ليتر بنزين اختصاص يابد مقدار زيادي بنزين اضافه مي‌آيد كه اين امر ادامه روند سهميه‌بندي بنزين را در پي دارد.

مويد حسيني‌صدر از احتمال افزايش قيمت بنزين سهميه‌بندي شده تا 250 تومان در هر ليتر در آينده‌ نزديك خبر داد و اظهار داشت: احتمال افزايش قيمت بنزين سهميه‌بندي شده در آينده نزديك وجود دارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
وي تصريح كرد: احتمال كاهش ميزان سهميه‌بندي در شرايط كنوني بسيار پايين است، زيرا در حال حاضر كشور ما در روز 44 ميليون ليتر بنزين توليد مي‌كند كه اين ميزان براي مصرف 8 ميليون خودرو در كشور است. حسيني‌صدر در زمينه زمان افزايش قيمت بنزين سهميه‌بندي شده، عنوان داشت: قيمت بنزين سهميه‌بندي شده كه تا 250 تومان در هر ليتر برآورد شده است، در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مرحله اجرا در مي‌آيد و مي‌توان گفت اين افزايش قيمت منوط به زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016