دوشنبه 31 خرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مصرف سيگار در دانشگاه های کشور ممنوع شد، ۲ ترم محروميت در انتظار سيگاری ها، مهر

دبير شورای مرکزی انضباطی دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جزئيات شيوه نامه جديد اجرايی انضباطی دانشجويان از ممنوعيت مصرف سيگار و مواد دخانی در محيط دانشگاهها و اجرای تنبهيات در اين حوزه خبر داد.
دکتر سيد مهدی طيبی تفرشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شيوه نامه جديد اجرايی انضباطی دانشجويان استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن مرتبط يعنی هر فضايی که به دانشجو و دانشگاه مرتبط باشد تخلف اخلاقی محسوب می شود.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 




وی اضافه کرد: در صورت ارتکاب دانشجويان به اين تخلف در مرحله اول بندهای ۲ تا ۵ شيوه نامه اجرايی که از اخطار شفاهی تا درج در پرونده است اعمال می شود و در صورت تکرار تا بند ۱۲ که در نهايت به دو ترم محروميت (تعليق) می انجامد قابل تشديد است.

طيبی يادآور شد: البته تاکنون حکمی در اين زمينه نداشته ايم که دانشجويان به طور عمدی بخواهند فضا را آلوده کنند و تاکنون با اخطار شفاهی موضوع حل شده است.

وی تاکيد کرد: اين شيوه برای کليه دانشجويان دختر و پسر اجرا می شود و تفاوتی نيز ميان دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت يا علوم وجود ندارد.

به گزارش مهر، پيش از اين دکتر مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت در همايش روز جهانی مبارزه با دخانيات نسبت به افزايش دانشجويان دختر سيگاری هشدار داده بود.

از سوی ديگر آخرين تحقيقاتی که مرکز تحقيقات و کنترل دخانيات امسال انجام داده است نشان می دهد ۷۵ درصد افراد سيگاری در سنين زير ۲۰ سال سيگار کشيدن را آغاز می کنند و تحقيقات انجام شده در مورد ميزان مصرف سيگار در بين دانشجويان کشور نشان می دهد ميزان مصرف سيگار در بين دانشجويان ۱۶ درصد است.

بر اساس اين تحقيق ميزان مصرف سيگار در دانشجويان پسر ۲۵ درصد و در دانشجويان دختر ۶ درصد است. بر اساس نتايج اين تحقيق، ميزان مصرف سيگار در بين دانشجويان پزشکی نسبت به ساير رشته ها بيشتر است.

در مطالعه ديگری که بيش از يک هزار نفر از دانشجويان مورد بررسی قرار گرفتند يک هزار و ۶۶ نفر از دانشجويان دانشگاه‌های تهران پرسشنامه‌ای را تکميل کردند که نتايج نشان داده ۳/۱۶ درصد آنها سيگاری هستند که از اين تعداد ۴/۲۵ درصد مذکر و ۵ درصد مونث بودند.

بر اساس ديگر نتايج اين مطالعه دانشجويان پسر به اندازه جامعه عمومی ‌سيگار می‌کشند و دانشجويان دختر در مقايسه با آمار طرح سلامت نسبت به زنان جامعه عمومی ‌بيشتر سيگار می‌کشند. همچنين با توجه به يافته ها مشخص شده است ميزان استعمال دخانيات طی دوره تحصيل دانشگاه به ‌نحو معنی‌داری افزايش می ‌يابد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016