جمعه 4 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بخش مهمی از تکه های گمشده منشور کورش پيدا شد، در اين بخش نيز باز تاکيد بر آزادی مذاهب است، کميته بين المللی نجات پاسارگاد

استوانه ی حاوی منشور کورش بزرگ که در سال ۱۸۷۸ در خرابه های بابل کشف شده و از آن تاريخ در موزه بريتانيا نگاهداری می شود، قسمت های کنده شده ای داشت که تا کنون کسی نمی دانست چه کلماتی در آن قسمت ها وجود داشته است. خوشبختانه اکنون در پی پيدا شدن تکه هايی از الواح گلی بابلی موجود در انبارهای موزه بريتانيا کارشناسان متوجه شده اند که بخش مهمی از تکه های گمشده اين منشور مهم پيدا شده است. کارشناسان پس از خواندن اين تکه ها به اين نتيجه رسيده اند که اطلاعات جديد و مهمی در مورد متن منشور به دست آمده است. به همين مناسبت موزه بريتانيا کارگاهی را برای رسيدگی به اين يافته های جديد تشکيل داد و اعلام داشت که در روز پنجشنبه ۲۴ ماه جون چهار تن از مقامات موزه و شرکت کنندگان در کارگاه؛ يعنی آقايان نيل مک گرگور رييس موزه بريتانيا، اروينگ فينکل ، ماتيو استولپر، و جان کرتيس، طی يک جلسه ی عمومی نتايج مطالعات خود بر روی اين اکتشافات را توضيح خواهند داد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
با دريافت اين خبر کميته نجات پاسارگاد از يکی از همکاران خود، آقای فاتح ضيايی، در لندن خواست تا در اين جلسه شرکت کند. مطابق گزارش اين همکار، کارشناسان شرکت کننده در اين کارگاه اعلام کرده اند که علاوه بر تکه های لوح های گلی بابلی، دو لوح ديگر هم در چين به دست آمده که بر استخوان پای اسب نوشته شده اند. اين دو لوح به خط ميخی هستند و مطالب نوشته شده بر آنها نيز مورد مطالعه قرار گرفته و تشخيص داده شده که اين دو سند هم نسخه هايی کهن از تکه های ناشناخته ی منشور کورش هستند. به اين ترتيب اين کشف های جديد نشان می دهند که علاوه بر اين که بخش های مهمی از گمشده های منشور کورش پيدا شده، کپی های ديگری از منشور در کشورهای ديگری نيز وجود داشته که اين خود نشان می دهد منشور کورش در موزه بريتانيا تنها سند باقی مانده از اين سند با اهميت نيست. نکته مهم ديگر اين است که در متن های کشف شده نيز باز هم تاکيد بر توجه کورش به آزادی مذهب و حمايت از مذاهب مختلف است.

چه تصادف شگرفی است که درست وقتی که حکومت مذهبی در ايران به اوج بيدادگری های خود رسيده است و رهبران ديکتاتورش راه را بر هر نوع آزادی و آزادی خواهی در سرزمين مان بسته اند، سندی پيدا می شود که نشاندهنده روح آزادی خواهی، صلح، و انساندوستی ملتی در ۲۵۰۰ سال قبل است؛ ملتی که نماينده و رهبر و بنيانگزار باستانی اش اکنون تحسين مردمان فرهنگدوست جهان را برانگيخته است.

کميته بين المللی نجات پاسارگاد
www.savepasargad.com


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016