شنبه 25 دی 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

در سوگ علیرضا - شعری از داریوش لعل ریاحی

شاه بانوی قشنگ ، ای بلند آوازه

خانه ات پر گل باد

اشگ از دیده زیبای تو ، دور

مادرِرنج ، گلِ سرخِ صبور .

یک قدم دور تر از این دو مزار

سرزمینی است ، پر از چوبه دار

سرزمینی که در آن آدمها

گل در آواز زمان کاشته اند

پر چم داد برافرشته اند .

پسرت جان و دلش آنجا بود

خنده می کرد ، ولی تنها بود

تو نمی دانستی

نفس عشق چرا زندانی است

همه جا هست ، ولی گویا ، نیست

تو نمی دانستی

بلبل از رنج چرا خواهد رست

نای پُر گفته ، چرا خواهد بست

شاه بانوی قشنگ ، ای بلند آوازه

خانه ات پر گل باد

تو بگو ، داد کجاست

جای فریاد کجاست

تو بگو ، آدمها

در چه حالی هستند

چه گلی می کارند

شب در آن دخمه یخ کرده سرد

چه کسی می خوابد

صبح فردا چه کسی را باید

باز بر دار کنند

تیغ در سینه بیدار کنند

شاه بانوی قشنگ ، ای بلند آوازه

خانه ات پر گل باد

ظرف خاکستر گل را تو بیافشان که هنوز

دیده بر یاد کبوتر داری

درد مادر داری

داریوش لعل ریاحی

25 دیماه 1389

Dlr1266@hotmail.comتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016