سه شنبه 23 فروردین 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مجوز انتشار 33 نشریه صادر شد، مهر

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز (دوشنبه 22 فروردین) خود با انتشار یک هفته‌نامه، 10 ماهنامه، 1 دو ماهنامه، 19 فصلنامه و 2 دوفصلنامه موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه با انتشار هفته‌‌نامه "نقش جهان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا کریمی کندزی موافقت شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
هیئت نظارت همچنین با انتشار ماهنامه‌های "مطب" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی نیما شریفیان، "پزشکی فردا" به صاحب امتیازی "جامعه پزشکی ایران فردا" و مدیرمسئولی رامین قدیمی، "سلامت قلب" به صاحب امتیازی "شرکت مهرگان فردا" و مدیرمسئولی حبیب‌اله شهروزی، "حریم" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسن اختری، "دانستنیهای پزشکی" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مصطفی نیکزاده، "طب و اقتصاد" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علیرضا پیمان، "ستون آزاد" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی "محمد نخعی‌راد"، "جریان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی کرم رضا پیریایی، "آشپزخانه ملل" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمیدرضا رنجبر و "پیام بهار اندیشه" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علی اکبر مسافری موافقت کرد.

در این جلسه با انتشار دوماهنامه "علوم شیلاتی و اقیانوس شناسی" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسین عمادی، فصلنامه "گلچین" به صاحب امتیازی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیرمسئولی سیدمحمدجواد وزیری فرد موافقت شد.

هیئت نظارت همچنین با انتشار فصلنامه‌های "نوعروس" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا بامدادیان، "DIALOG" به صاحب امتیازی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مدیرمسئولی سیدمحمدجواد وزیری فرد، "روانشناسی در کار و زندگی" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی احمدرضا فتوت، "فناوری ساخت و تولید پیشرفته" به صاحب امتیازی انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران" و مدیرمسئولی جواد اکبری، "شهر و جامعه" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران و مدیرمسئولی مهرداد نوربخش، "فیزیک" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و مدیرمسئولی حسن فرخ پیام، "پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب و مدیرمسئولی علی دهقانی، "علوم و تحقیقات هوافضا" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مدیرمسئولی حسین شاهوردی، "مطالعات رفتاری در مدیریت" به صاحب امتیازی "دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال" و مدیرمسئولی احمد یعقوب نژاد موافقت کرد.

در جلسه امروز با انتشار فصلنامه‌های "شهر و معماری بومی" به صاحب امتیازی "دانشگاه یزد ـ دانشکده هنر و معماری" و مدیرمسئولی کاظم مندگاری، "تحقیقات آفات گیاهی" به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان و مدیرمسئولی رضا حسینی، "پژوهشهای زبان و ادبیات عرب" به صاحب امتیازی دانشگاه رازی و مدیرمسئول تورج زینی‌وند، "معماری و شهرسازی تربیت مدرس" به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرمسئولی مجتبی انصاری، "تحقیقات علوم اجتماعی" به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی و مدیرمسئولی علی فروغی "تحقیقات غلات" به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان و مدیرمسئولی علی اعلمی، "روان پویش" به صاحب امتیازی دانشگاه محقق اردبیلی و مدیرمسئولی محمد نریمانی، "اسلام و پژوهشهای مدیریتی" به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مدیرمسئولی محمدتقی نوروزی و "پیام رسانه" به صاحب امتیازی دانشکده خبر و مدیرمسئولی جواد وندنوروز مواققت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار دوفصلنامه‌های "پژوهشنامه ادیان" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی ـ دانشکده الهیات و فلسفه ـ واحد علوم و تحقیقات و مدیرمسئولی طاهره حاج ابراهیمی و "زمین پژوهش" به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور و مدیرمسئولی سیدجواد مقدسی موافقت کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016