یکشنبه 25 دی 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

غفلت ازاصلاح نوجوانان بزهکارخسارتهای زیانباری برجامعه واردمی سازد، ایلنا

رئیس کانون اصلاح وتربیت پسران قزوین خواستار توجه بیشتر نهادها ومراکز حمایتی به نوجوانان و اطفال بزهکار شد.

ایلنا: رئیس کانون اصلاح وتربیت پسران قزوین در جلسه شورای اداری کانون اصلاح وتربیت گفت:اطفال ونوجوانان بزهکار بدلیل شرایط سنی حساس و ویژه نیازمند کمک وتوجه بیشتری هستند.

به گزارش ایلنا از قزوین؛ نور محمدی افزود:ریشه کن کردن بزهکاری اطفال و نوجوانان درجامعه،مداخله ومشارکت همه نهادهای اجتماعی رامی طلبد.

نورمحمدی اظهارداشت:برنامه های تربیتی غیرکارشناسانه وبرخوردهای نسنجیده ، انحراف و بزهکاری این قشر از جامعه راتشدیدمی سازد.

وی تصریح کرد:استفاده ازبرچسب های بزهکارانه ، تأثیرات زیانبار شخصیتی در اینگونه اطفال داشته وآنها را درآینده به مجرمین باجرائم سنگین تر تبدیل می نماید.

رئیس کانون اصلاح وتربیت پسران خطاب به روان شناسان گفت: بزهکاران همیشه از مشخصه های روانشناختی مختلف مانندخلق و خوی پرخاشگرانه وعزت نفس پایین برخوردار بوده اند ویا اکثرقریب به اتفاق آن ها ،به نوعی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

نورمحمدی به تاثیرات مداخله نهادهاومراکز اجتماعی وحمایتی بیرون از زندان اشاره کردواذعان داشت:درصورتیکه فراینداصلاح وتربیت مددجویان پس از آزادی ادامه نداشته باشد،دربسیاری ازموارد به تکرار جرم منتهی می گردد.

وی یادآورشد:چنانچه مددجوی آزاد شده دارای سرپناه وشغلی متناسب با حرفه آموخته شده همراه باابزارهای کنترل گر تربیتی داشته باشد،بازگشت مجددی به کانون ها ویا زندان نخواهیم داشت.

رئیس کانون اصلاح وتربیت پسران خدمت به این قشرآسیب دیده اجتماعی را ارزشمندتوصیف کردوگفت:اطفال ونوجوانان نیروهای مولد وآتیه ساز کشور هستند که غفلت از اصلاح آنها لطمات جبران ناپذیری برپیکره جامعه پدید می آورد.

نورمحمدی عنوان کرد:بسیاری از جرائم ارتکابی نوجوانان تصادفی ویاریشه در ناآگاهی آنان از قوانین ومقررات اجتماعی دارد که باآموزش های لازم توسط نهادهای ذیربط راه تکرار آن مسدودمی گردد.

وی به همه کارشناسان تربیتی تأکیدکرد:سطح کیفی خدمات آموزشی وفرهنگی را ارتقاء بخشند.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 




رئیس کانون اصلاح وتربیت پسران در پایان بیان کرد:عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاصی را برای آن در نظر گرفت.آنچه حائز اهمیت است،با استفاده از روش هاوفنون تربیتی بتوان ریشه های بزهکاری را در نوجوانان خشکاند .


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016