دوشنبه 30 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سنگک همچنان پرطرفدارترين و کيفی‌ترين نان ايرانی است

مهر ـ معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح آخرين نتايج سنجش کيفيت نان در کشور، گفت: سنگک همچنان پرطرفدارترين و کيفی‌ترين نان در ميان مردم است و پس از آن، تافتون در رتبه بعدی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سنجش اخير کارشناسی کيفيت نان توليدی کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ايران تداوم کيفيت نان توليدی را نشان می دهد . نان‌های سنگک و تافتون دربين ۴ نوع نان سنتی توليدی کشور به لحاظ ميانگين درصدی نمره خوبی گرفته اند و تلاش طرحهای کيفی سالم سازی نان ادامه دارد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


عباس قبادی در گفتگو با مهر در خصوص ارزيابی کيفيت نان در ماههای گذشته گفت: به منظور سنجش کارشناسی کيفيت نان، آزمايشگاههای شرکت بازرگانی دولتی ايران در کشور ماهانه از واحدهای نانوايی استان با در نظر گرفتن پراکنش جغرافيايی و نوع نان توليدی، نمونه برداری و مطابق با فرمت ارزشيابی نان مرکز پژوهش‌های غلات، واحدهای استانی نمره کيفی انواع نان سنتی را تعيين و به مرکز پژوهشهای غلات اين شرکت ارسال می کنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در دی ماه نيز مطابق با سنجش ماههای قبل درسراسر کشور، از نانهای توليدی نمونه گيری و پس از بررسی نتايج آزمايش، مشخص شد کيفيت نان سنگک نسبت به ساير نانها بالاتر بوده و پس از آن نان تافتون با کيفيت بالاتری نسبت به نانهای بربری و لواش کيفيت خوب را به خود اختصاص داده و دو نان لواش و بربری نمره کيفی متوسطی داشته اند.

وی تصريح کرد: نتايج سنجش کارشناسی کيفيت نان نشان می دهد که بهترين نان سنگک و تافتون که با کيفيت ترين انواع نان سنتی کشور است، در يزد توليد می‌شود.

مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران، مهمترين دلايل افزايش کيفيت نان کشور را برنامه های کيفی سازی آرد ونان به ويژه درخصوص توليد آرد استاندارد نوع نان سنگک اعلام کرد و از تداوم طرح های کيفيت و سلامت بخشی به آرد و نان توليدی در کشور خبرداد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016