پنجشنبه 22 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

لشگر کشی برای جبران ناکامی جام جهانی، آمريکا مهم ترين ميهمان رقابت های کشتی آزاد جام تختی، اعتماد

بيست و نهمين دوره رقابت های بين المللی کشتی آزاد جام تختی در حالی امروز با حضور هفت تيم خارجی و کشتی گيران ايرانی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران آغاز می شود که کشتی گيران داخلی شرکت کننده در جام تختی نزديک به دوبرابر آزاد کاران خارجی اين مسابقات هستند و «چسباندن» نام «بين المللی» به اين مسابقات اقدام نسبتاً گمراه کننده يی محسوب می شود. در اين رقابت ها ۹۳ کشتی گير داخلی و ۴۹ کشتی گير خارجی شامل ۹ کشتی گير داغستانی، شش ترکيه يی، هفت عراقی، هفت اوکراينی، شش کوبايی، هفت ترکمنستانی و هفت کشتی گير از امريکا حضور دارند. لشگر ايرانی ها در شرايطی به مصاف حريفان خود می رود که اکثر تيم های خارجی هم با نفراتی جوان و کم نام و نشان پای به اين مسابقات گذاشته اند و اگر مشاهده شد در پايان مسابقات تمامی مدال ها در دست ايرانی ها قرار گرفت اصلاً نبايد تعجب کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
چند تيم خارجی همان هايی هستند که چند روز پيش در جام جهانی حضور داشتند و ايران آنها را مجاب کرد در تهران بمانند و در جام تختی شرکت کنند و به اين تورنمنت جنبه بين المللی بدهند. در اين ميان تيم کشتی آزاد ازبکستان از ماندن در ايران و شرکت در جام بين المللی تختی انصراف داد. تيم کوبا هم که در جام جهانی تنها يک کشتی گير شاخص در وزن ۹۶ کيلو در اختيار داشت، بدون ميشل باتيستا در جام تختی شرکت خواهد کرد. تيم های ديگر هم چهره های جوان را محک خواهند زد و به عنوان مثال در تيم ترکيه هيچ کشتی گير صاحب عنوانی ديده نمی شود و امريکايی ها را بايد مهم ترين ميهمان جام تختی دانست. در ترکيب امريکا مايک زاديک نايب قهرمان سال ۲۰۰۶ جهان و ژول دلاگنف قهرمان وزن ۱۲۰ کيلوگرم جام کی يف اوکراين حضور دارند و اين نسبت به بقيه تيم های خارجی از کيفيت به مراتب بهتری برخوردار است. پس از لغو سفر تيم بدمينتون دختران امريکا به ايران، بالاخره يک تيم ورزشی از ايالات متحده در ايران حضور پيدا کرده و بين ايران و امريکا در زمينه ورزشی ارتباط قابل توجهی برقرار می شود. امريکايی ها از چند ماه پيش اعلام کردند در جام تختی شرکت می کنند و يکی از اولين تيم هايی بودند که وارد تهران شدند.به هر حال تنها چند روز پس از برگزاری جام جهانی، جام تختی دومين رقابتی است که کشتی ايران ميزبانی آن را برعهده گرفته است. با توجه به نفرات و کيفيت تيم های حاضر در جام جهانی، قهرمان نشدن ايران در آن مسابقات يک ناکامی برای کشتی ايران به شمار می رود و به نظر می رسد اين بار با اين لشگر کشی که انجام شده فدراسيون کشتی به دنبال جبران آن ناکامی است.

گزينشی تيم ملی و مشکلات مربيان تيم ملی

به گفته مربيان تيم ملی مسابقات جام تختی، رقابت های گزينشی تيم ملی نيز محسوب می شود. البته به نظر می رسد چند کشتی گير که در جام جهانی حضور داشتند مثل فردين معصومی، از حضور در اين رقابت ها معاف شوند. شنيده می شود نايب رئيس فدراسيون بر اين عقيده است که همه ملی پوشان بايد در جام تختی کشتی بگيرند. حتی به فردين معصومی نيز گفته شده بايد به تهران برگردد و کشتی بگيرد اما با اين وجود احتمال غيبت مهدی تقوی، سعيد ابراهيمی، عباس دباغی، فردين معصومی و صادق گودرزی وجود دارد. در اين بين تقوی غيبتش به دليل مصدوميت قطعی شده و گودرزی هم مصدوم است. در چنين شرايطی بايد ديد مربيان تيم ملی چه تصميمی می گيرند و چه سرنوشتی در انتظار غايبان جام تختی خواهد بود.

انتقاد از شکست در جام جهانی

به هر ترتيب ايران با شکست برابر آذربايجان نتوانست انتظارات علاقه مندان به کشتی را برآورده کند و نتايج آزادکاران ايرانی در آن مسابقات انتقاداتی را به همراه داشته است. عليرضا رضايی نايب قهرمان المپيک آتن چنين نظری دارد؛ «اگر در جام جهانی قهرمان می شديم به نوعی برای ما پيروزی محسوب می شد اما در ايران و با وجودی که حمايت تماشاگران را داشتيم، نتوانستيم انتظارات را برآورده کنيم. فقط اينکه چند جوان توانستند خود را نشان دهند، خوب بود.» اکبر فلاح ديگر پيشکسوت کشتی ايران هم از عملکرد تيم ملی انتقاد کرد و گفت؛ «تا به حال دو بار ميزبان مسابقات جهانی و دو بار ميزبان جام جهانی بوده ايم که هر چهار بار قهرمان شده بوديم، در مسابقات جهانی با وجود اينکه همه کشورهای دنيا با تمام قدرت آمدند، در سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ اول شديم و اين برای اولين بار بود که در خانه قهرمانی را از دست داديم و نسبت به گذشته نتيجه خوبی نگرفتيم.»

وی ادامه داد؛ «تنها آذربايجان نفرات اصلی خود را به همراه داشت که مقابل آنها شکست خورديم. ساير تيم ها نفرات دوم يا حتی سوم و چهارم خود را به تهران آورده بودند. روسيه آن تيمی نبود که در مسابقات جهانی باکو شش طلا گرفت يا در المپيک صاحب شش مدال شد اما همين که توانستيم روس ها را شکست دهيم، روحيه کشتی گيران مان را بالا برد و ترس نفرات مان از روس ها ريخت.»فلاح در مورد استراحت ندادن به رضا يزدانی و فردين معصومی در کشتی با تيم ضعيف گرجستان گفت؛ در ماه گذشته مسوولان و کادر فنی تيم ملی صحبت از جوان گرايی می کردند و نفرات دوم هم واقعاً جوان بودند اما جوان گرايی تنها شعار بود چرا که دنبال نتيجه بوديم. مقابل گرجستان حتی در يکی دو وزن هم جرات ريسک کردن نداشتند.

استعفای يزدانی خرم تکذيب شد

پس از پايان جام جهانی اخباری مبنی بر استعفای محمدرضا يزدانی خرم، رئيس فدراسيون کشتی منتشر شد که نايب رئيس فدراسيون کشتی، استعفای يزدانی خرم بعد از شکست در جام جهانی را شايعه خواند. محمدعلی صنعتکاران گفت؛ باور کنيد استعفای يزدانی خرم شايعه است و خبر درستی نيست. او همچنان رئيس فدراسيون است. اين در حالی است که بعد از هفتمی ايران در مسابقات جهانی ۲۰۰۷ باکو و قرار گرفتن در رده يازدهمی المپيک ۲۰۰۸، يزدانی خرم با انتقادهای فراوانی روبه رو شد. در اين شرايط شنيده می شود يزدانی خرم استعفای خود را تقديم رئيس سازمان تربيت بدنی کرده است.

Copyright: gooya.com 2016