شنبه 8 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

۷۵ دقيقه مانده به شروع بازی ايران - عربستان، حدود ۵۵ هزار تماشاگر در ورزشگاه، طبقه‌ اول استاديوم پر شده است، ايسنا

در فاصله‌ی ۹۰ دقيقه به شروع ديدار ايران برابر عربستان تماشاگران ايرانی در حال ورود به ورزشگاه آزادی هستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)؛ در حالی که تا ساعت ۱۶:۳۰ استقبال کثيری از ديدار ايران و عربستان به عمل نيامده بود با نزديک شدن به زمان آغاز بازی تماشاگران مشتاق ايرانی در حال ورود به ورزشگاه هستند. تا اين لحظه و در حدود ۷۵ دقيقه مانده به شروع بازی حدود ۵۵ هزار تماشاگر وارد ورزشگاه شده وتماشاگران فراوانی هم در حال ورود به ورزشگاه هستند و طبقه اول پر شده است. اين درحالی است که با توجه به تمهيدات نيروی انتظامی و پليس تهران ترافيکی در خيابان‌های منتهی به ورزشگاه به وجود نيامده و تماشاگران به راحتی می‌توانند وارد ورزشگاه آزادی شوند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
کانون هواداران برنامه‌ی مفصلی برای اين ديدار تدارک ديده است به طوری که بخشی از تماشاگران ورزشگاه آزادی با پوشيدن پيراهن تيم ملی به تشويق تيم ملی می‌پردازند.

ساعت ۱۴:۴۰ دقيقه اعضای تيم ملی عربستان در سر و صدای فراوان ۵۰ هزار تماشاگر ايرانی به ورزشگاه آزادی آمدند. ساعت ۱۶:۳۰ دقيقه هم تيم داوری ژاپنی با لباس رسمی برای بازی به زمين چمن ورزشگاه آزادی وارد شدند.

در ميان تماشاگران پارچه ‌نوشته‌هايی با شعارهايی همچون سربازان وطن خدانگهدارتان، چو ايران نباشد تن من مباد و ملی پوش ايرانی، تا عرصه جهانی پشتيبان تو هستيم؛ به چشم می‌خورد.

فدراسيون فوتبال برای سرگرم شدن تماشاگران تا شروع بازی برنامه هايی حاشيه‌ايی را برای تماشاگران تدارک ديده است.

Copyright: gooya.com 2016