شنبه 8 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جشن ملی سعودی‌ها پس از شکست ايران در ورزشگاه آزادی، ايسنا

تلويزيون ورزشی عربستان سعودی از لحظاتی پيش و پس از پايان ديدار تيم‌های ملی ايران و عربستان که به پيروزی سبزپوشان سعودی انجاميد برنامه‌های عادی خود را قطع و شروع پخش سرودهای ملی اين کشور کرد.

به گزارش ايسنا؛ نقشه‌ی‌ عربستان و پرچم اين کشور همراه با سرودهای مختلف در حال پخش شدن است و تلويزيون عربستان اين پيروزی را پيروزی وطن می‌نامد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
در همين حال گزارشگر تلويزيون عربستان صعودی که از ورزشگاه آزادی ديدار را گزارش می‌کرد، گفت: تيم عربستان سعودی برای پيروزی اجبار داشت، مستحق پيروزی بود و استحقاق شکست دادن تيم ملی ايران را داشت.

اين گوينده‌ی تلويزيون عربستان با اشاره به اينکه در نيمه اول گل سالم تيم ملی عربستان و يک پنالتی برای اين تيم ناديده گرفته شد، گفت: تيم ملی ايران مقهور بازی منظم تيم ملی عربستان شد.

در همين حال گزارشگر تلويزيون عربستان با حمد و شکر خدا با فريادهای الله اکبر به استقبال گل دوم تيم ملی عربستان رفت.

Copyright: gooya.com 2016