سه شنبه 3 شهریور 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

علی آبادی: ايران می تواند ميزبان المپيک و جام جهانی باشد! سرمايه

سرمايه: سايت دولتی ورزش ايران چهار سال دير اقدام به معرفی نفر اول ورزش مملکت کرد، در حالی که او در حال خداحافظی از ورزش است، حوزه ای که او در آن کارنامه مردودی گرفت اما در کمال تعجب در اين گفت وگو از او بيشتر در مورد موفقيت هايش سوال شده است. محمدعلی آبادی می گويد اصل مهم، برايش خدمت به مردم است و از اين منظر توجهی به اين نکته ندارد که در چه بخشی از دولت دهم مشغول فعاليت خواهد شد. پنج روز پس از اعلام نامزدهای تصدی وزارتخانه های مختلف در دولت نهم و معرفی محمدعلی آبادی به عنوان وزير پيشنهادی وزارت نيرو سايت سازمان تربيت بدنی گفت وگويی را با رئيس فعلی سازمان ترتيب داده است. رئيسی که می گويد «دل کندن از جامعه صميمی ورزش به لحاظ عاطفی برايش سخت و دشوار است.» بيشتر اين گفت وگو بی ارتباط با ورزش بود لذا مجبور به حذف آن شديم اما ادعای دوباره توانايی ايران برای ميزبانی المپيک و جام جهانی در حالی خنده دار است که ميزبانان اين دو رقابت جهانی تا سال ۲۰۱۶ مشخص شده اند و همه نيک می دانند که نه ورزش ايران امکانات سخت افزاری لازم برای اين ميزبانی ها را دارد و نه از نظر سياسی در چنين جايگاهی است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به اين فکر کرده ايد اگر رای اعتماد نياوريد، چه خواهد شد؟
اگر رای اعتماد نياورم باز در قسمت ديگری از مملکتم خدمتگزار مردم خواهم بود. راه خدمتگزاری به مردم گسترده است و هر کس در هر جايگاهی که باشد می تواند خدمتگزار باشد. خوشبختانه معيار بررسی و نگاه الهی بر عملکرد يک انسان در عالم هستی به هيچ وجه به بزرگی و کوچکی پست و مقام نيست. اين نگاه يک نگاه بسيار متعالی است که تا عمق وجود ما می رود. خدمتگزار به جايگاه نگاه نمی کند و تابع قوانين و مقررات است.

يکی از فاکتورهای موفقيت شما در ورزش، همراهی های دولت بود، بی شک اين حمايت ها در قالب برنامه هايی که در وزارت نيرو خواهيد داشت تداوم خواهد يافت. بسياری از کارشناسان اين را به عنوان يکی از فاکتورهای موفقيت شما می دانند. شما چشم انداز توسعه در بخش آب و برق را چگونه ترسيم کرده ايد تا اهداف دولت دهم در اين بخش را محقق سازيد؟
همه ما وظيفه داريم از همديگر حمايت کنيم. ما يک ملت و يک کشور و يک تفکريم، در اين کشور و اين نظام فردگرايی محلی از اعراب ندارد، آن چيزی که معنا دارد مردم هستند و آن نگاه معنوی است که بايد داشته باشيم. ما عرفاً، شرعاً و قانوناً وظيفه داريم از تمام کسانی که به مردم خدمت می کنند با تمام وجود حمايت کنيم. به عنوان يک ايرانی و مسلمان وظيفه خود می دانم از ارکان نظام حمايت کنم. همان طور که با تشکيل جهاد سازندگی احساس وظيفه کرده و به منطقه محروم سيستان و بلوچستان رفتم و زمانی نيزکه جنگ شد و ديدم دشمن کليات نظام را نشانه رفته در خدمت رزمندگان بودم، امروز هم همين طور است. امروز هم هر کشوری که بخواهد چشم طمعی به کشور ما داشته باشد همه کار و زندگی خود را رها می کنيم و اگر لازم باشد اسلحه به دست می گيريم و از کشور دفاع می کنيم.
بايد بگويم ارتباط نزديک و صميمانه با رئيس جمهوری مختص من نيست، بلکه همه اعضای هيات دولت با دکتر احمدی نژاد روابط صميمانه ای دارند. او انسانی افتاده و صميمی است و به حرف های ما گوش می دهد؛ چه من که دوست قديمی او هستم و چه کسانی که تازه به عضويت دولت وی درآمده اند. اميدوارم با توجه به سابقه دوستی ام با دکتر احمدی نژاد بتوانم مسائل اين وزارتخانه را سريع تر به نتيجه رسانده و بتوانم با همکاری مجلس شورای اسلامی از امکانات نظام، منابع بيشتری را به سمت اين وزارتخانه سوق دهم و مسائلی نظير خصوصی سازی که اين وزارتخانه را آزار می دهد هر چه سريع تر به انجام برسانم. ضمن آنکه بايد در آن بخش هايی نيز که حاکميتی است و بايد در اختيار وزارت نيرو باقی بماند توسعه فعاليت داشته باشيم و مباحث مربوط به تفاوت قيمت را حل کنيم تا دست اين مجموعه بازتر شود و به جهتی برويم که مسائل مربوط به اين وزارتخانه از جايگاه خوبی برخوردار شود.

بهترين پروژه ورزشی که شما در دوران مسووليت خود در سازمان تربيت بدنی افتتاح کرديد چه بوده است؟
نمی توانم بگويم کدام پروژه مهم تر بوده است. در شهری يک سالن را افتتاح کردم که ده ها جوان در روز افتتاح آن اشک شوق می ريختند. پروژه های ملی حيثيت و آبرو برای کشور در سطح جهان است. استاديوم ۲۰ هزار نفری اردبيل، ۱۵هزار نفری کردستان، کاشان، اراک و...، سالن های شش هزار نفری، استخرهای قهرمانی، سالن های دووميدانی که هر کدام سرمايه ملی است. از طرفی طراحی هفت دهکده المپيک که در جايگاه جهانی ما ارزش دارد. به طور کلی اگر توسعه زيرساخت های ورزش ادامه پيدا کند در پايان دولت دهم ايران قادر است هر مسابقه جهانی اعم از جام جهانی فوتبال، المپيک و بازی های آسيايی را برگزار کند.

بی شک تجارب ارزنده ای در ورزش به دست آورده ايد که در صورت استمرار در اين مديريت می توانست بهره های بيشتری برای ورزش کشور به همراه داشته باشد. از اين حيث معتقديم جدايی تان از ورزش می تواند خسرانی برای اين بخش باشد؟
در معيارهای ما و نوع تفکر ما نوع خدمت و جای خدمت اصلاً مهم نيست، بلکه اصل خود خدمت است و هر جا که خدمت می کنيم اگر برای رضای خدا باشد ارزش است.امروز من هم احساس می کنم يک رابطه عاطفی بين من و جامعه ورزش ايجاد شده است. دل کندن از جامعه ورزش و نه از ميز رياست آن سخت است. ما بايد بدانيم سرباز نظام هستيم، ملت بزرگ ما امروز به پا خاسته و با رای ۴۰ ميليونی خود به نظام اسلامی، اکثريت مطلق آنها دکتر احمدی نژاد را برای امور اجرايی کشور برگزيده اند. دکتر احمدی نژاد آنقدر بر همه امور اجرايی کشور اشراف دارد که بهترين تصميمات را برای بخش های مختلف اتخاذ می کند و بايد اين حق را به وی داد که با اين پشتوانه عظيم مردمی مديرانش را خود انتخاب کند. او که در اين چهار سال به ۴۰۰ شهرستان کشور سفر کرده و در طول شبانه روز ۱۸ ساعت کار می کند مطمئناً بهترين تصميم را برای بخش ورزش کشور نيز اتخاذ می کند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016