یکشنبه 4 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سليمي پا جاي پاي رضازاده گذاشت - وزنه‌برداري قهرماني جهان، ایلنا

بهداد سليمي قهرمان دسته فوق سنگين مسابقات وزنه‌برداري قهرماني جهان 2010 آنتاليا شد. او كه در يك ضرب مدال نقره گرفته بود، در دوضرب هم در رده دوم ايستاد. اما در مجموع مدال طلا گرفت.

به گزارش ايلنا سليمي در حركت اول دوضرب وزنه 241 كيلوگرمي را به راحتي بالاي سربرد. وزنه 245 كيلوگرمي براي او انتخاب شد كه در مهار اين وزنه هم مشكلي نداشت. او حتي چند ثانيه اين وزنه را بالاي سرش نگه داشت. اما بعد از اين كه اشنايدر آلماني وزنه 246 كيلويي را مهار كرد، كادر فني تيم ملي براي او وزنه 247 كيلويي را انتخاب كرد. سليمي اين وزنه را روي سينه برد، اما نتوانست آن را بالاي سرببرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سليمي در يك ضرب نيز با مهار وزنه‌ 208 كيلويي مدال نقره را صاحب شد. او در حركت اول وزنه 203 كيلو را بالاي سر برد. در حركت وزنه 208 كيلويي را مهار كرد. اما در حركت سوم نتوانست وزنه‌ 211 كيلويي را بالاي سر ببرد و مدال طلا را بگيرد.

سليمي با 208 كيلو در يك ضرب و 245 كيلو در دو ضرب و مجموع 453 كيلوگرم دو مدال نقره و يك طلا گرفت.
در اين وزن اشنايدر، وزنه‌بردار آلماني كه در حركت يك ضرب 194 كيلو ثبت كرده بود، در دو ضرب بعد از مهار وزنه 241 و 242 كيلوگرمي، 247 كيلو وزنه‌ زد و مدال طلا دوضرب را گرفت.

اوجين چيگيشف از روسيه كه در يك ضرب مدال طلا گرفته بود، در حركت دو ضرب به دليل كشيدگي عضله پا نتوانست در حركت اول وزنه 240 كيلويي را بالاي سر ببرد.او در يك ضرب وزنه 210 كيلو وزنه زد و طلا گرفت. چگيشف در يك ضرب در حركت اول 202 كيلو و در حركت دوم 207 كيلو وزنه زده بود.

در حركت يك ضرب آرتم اوداچين از اوكراين نيز با وزنه‌ 205 كيلوگرم سوم شد. او 195 و 201 كيلو وزنه‌ زد. در حركت اول دوضرب وزنه 235 كيلوگرم را مهار كرد. در حركت دوضرب وزنه 242 كيلويي را نتوانست مهار كند. اوداچين زماني كه اين وزنه را روي سينه كشيد، پايش مصدوم شد و وزنه را انداخت.
سجاد انوشيرواني ديگر وزنه‌بردار ايران در اين وزن پنجم شد. او در حركت يك ضرب وزنه‌يي 185 كيلوگرمي را كه تقاضا شده بود، نتوانست را مهار كند. اما ا در حركت دوم اين وزنه را مهار كرد تا تقاضاي وزنه 191 كيلويي شود. انوشيرواني اين وزنه را هم بالاي سر برد. او در دو ضرب نيز وزنه‌ 235 كيلويي را مهار كرد و با مجموع 426 كيلوگرم در رده پنجم قرار گرفت.

پيش از اين كيانوش رستمي در وزن 77 كيلوگرم براي ايران مدال برنز گرفته بود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016