چهارشنبه 3 آذر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احسان حدادی با شکستن رکورد بازی‌های آسيايی در پرتاب ديسک، طلايی شد، ايسنا

محمد صميمی نشان برنز گرفت

احسان حدادی با شکستن رکورد بازی‌های آسيايی در پرتاب ديسک پانزدهمين مدال طلای ايران را به ارمغان آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از گوانگ‌جو، در ماده پرتاب ديسک، احسان حدادی قهرمان شد و مدال طلا را بر گردن آويخت. محمد صميمی ديگر پرتابگر ايران در اين ماده پس از حدادی و پرتابگر قطری به نشان برنز دست يافت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
احسان حدادی در پرتاب اول خود ۶۳ متر و ۵۰ سانتی متر پرتاب کرد و از پرتابگر قطری که ۶۴ متر و ۵۶ سانتی متر پرتاب کرده بود، عقب افتاد، اما در پرتاب دوم حدادی ۶۵ متر و ۷ سانتی متر پرتاب کرد و پرتابگر قطری را پشت سر گذاشت.

حدادی در ادامه ديسک را به ميزان ۶۵ متر و ۲۳سانتی مترپرتاب کرد و با همين پرتاب نشان طلايش را قطعی کرد. ۶۲ متر و ۲۱ سانتی متر پرتاب چهارم حدادی بود.

پرتابگر خوب ايران در پرتاب پنجم ۶۷ متر و ۹۹ سانتی متر پرتاب کرد و رکورد بازی‌های آسيايی را شکست. پرتاب ششم حدادی هم خطا شد.

محمد صميمی هم کار خود را با پرتاب ۶۳ متر و ۴۶ سانتی متری آغاز کرد و در ادامه پرتاب‌هايی به طول ۶۳ متر و ۸ سانتی متر، ۶۱ متر و ۵۰ سانتی متر و ۶۲ متر و ۶ سانتی متری داشت و در پرتاب چهارم و ششم خطا کرد.

احسان حدادی با پرتاب ۶۹ متر و ۳۲ سانتی متر رکورددار آسيا است که در اين رقابت ها با وجود نزديک شدن به اين رکورد در پرتاب پنجم نتوانست اين رکورد را جابجا کند.

در اين ماده محمد احمد ديب از قطر با پرتابی به طول ۶۴ متر و ۵۶ سانتی متر به نشان نقره دست يافت.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016